Moksleivių sveikata ir gyvenimo kokybė – šalies ateitis

LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas, kaip HBSC tyrimo vykdytojas Lietuvoje, organizavo tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją „Lietuvos mokinių sveikata: stebėsena, iššūkiai ir geroji patirtis“.

Siekiant geriau pažinti vaikų sveikatos poreikius ir uždavinius, Europoje daugiau nei prieš tris dešimtmečius buvo pradėta įgyvendinti ilgalaikė Mokinių sveikatos ir gyvensenos tyrimo programa, HBSC, (Health Behaviour in School-aged Children). Tyrimų programoje dalyvauja 45 Europos ir Šiaurės Amerikos šalys. Programa yra vienas žinomiausių ir plačiausiai vartojamų informacijos šaltinių apie mokinių sveikatą bei jų gyvenseną visame pasaulyje.

Lietuva į šią tyrimų programą įsitraukė prieš 25 m. Per ketvirtį amžiaus sukaupta daug informacijos apie mūsų šalies vaikų savijautos, elgesio ir gyvensenos pokyčius, sveikatos išteklius bei rizikos veiksnius.

Konferenciją pasveikino LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė:

„Džiugu sveikinti renginį, skirtą mūsų ateičiai – vaikų ir mokinių sveikatai, – sakė prof. V. Lesauskaitė. – Daug kalbame apie suaugusiųjų profilaktiką, bet norint matyti sveiką žmogų, tuo reikia pradėti rūpintis nuo jaunų ar net nuo mažų dienų. Vaikų, paauglių sveikata yra pagrindas, ant kurio auga visos visuomenės sveikata ir laimė, nes nėra didesnės laimės kaip gera sveikata.“

LSMU prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė palinkėjo konferencijos dalyviams prasmingų diskusijų ir švytinčių akių, atrandant vis naujus žinių ir išminties perlus.

„Jau daug metų tyrimo programa HBSC yra šaltinis darbų, kurie buvo pradėti tuomet, kai Visuomenės sveikatos fakulteto dar nebuvo. Dabar mūsų fakultete nuolat dirba darbuotojai, kurie gilinasi į šį projektą, rengia mokslinius darbus. HBSC yra žinių ir mokslo produkcijos šaltinis. Labai tikiuosi, kad šie vaikų sveikatos tyrimai ir toliau bus variklis, skatins Visuomenės sveikatos fakulteto mokslo žingsnius, nes vaikų sveikatos tyrimai – pagrindas ir kitiems tyrimams, hipotezėms, kurias kelia mūsų mokslininkai. Nuoširdžiai džiaugiuosi šia konferencija, tikiuosi, ji suburs susidomėjusius žmones, atkreips įvairių mokslininkų dėmesį. Linkiu, kad tokios konferencijos būtų periodiškos, reguliarios, kasmetės. Tikiuosi, organizatoriai palaikys šią idėją, ir kitais metais reikės jau didesnės auditorijos, nes šiomis žiniomis verta pasidalyti daug plačiau. Džiaugiuosi, kad mūsų užsienio svečiai yra čia, su mumis“, – sakė LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof. Ramunė Kalėdienė ir už atvykimą padėkojo HBSC tyrimo tarptautinei 45 šalių koordinatorei Jo Inchley iš Škotijos, doc. Inesei Gobiņai (Rygos Stradinio universitetas) bei Ivetai Pudulei (HBSC tyrimo koordinatorei Latvijoje).

LSMU prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė ir LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof. Ramunė Kalėdienė padėkojo LSMU MA Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos profesoriui Apolinarui Zaborskiui už vaikų bei paauglių sveikatos tausojimą ir saugojimą, už darbą, atliktus tyrimus bei įteikė LSMU Rektoriaus prof. Remigijaus Žaliūno padėką.

„Jūsų didelio ir nuoširdaus darbo dėka Lietuva šiandien gali naudotis itin vertingu mokslo žinių apie vaikų ir jaunimo sveikatą šaltiniu“, – rašoma LSMU Rektoriaus padėkoje prof. A. Zaborskiui.

Prof. A. Zaborskis dar 1977 m. įsitraukė į tarptautinės „Juvenilinės hipertenzijos“ tyrimų programą ir vykdė vaikų epidemiologinių tyrimo duomenų statistiką. 1986–2011 m. jis vadovavo Biomedicininių tyrimų instituto Socialinės pediatrijos laboratorijai. 1997 m. apgynė habilitacinį darbą „Lietuvos mokinių sveikatos būklė ir jos gerinimas“. Jam vadovaujant laboratorijai, įvykdyta daug vaikų sveikatos tyrimo programų, kurių pagrindu Lietuvoje buvo sukurta socialinės pediatrijos mokslo kryptis. Nuo 1992 m. laboratorija dalyvauja tarptautiniame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) „Mokyklinio amžiaus vaikų gyvensena ir sveikata – HBSC“ tyrime. Prof. A. Zaborskis išrinktas šio tyrimo atsakingu vykdytoju Lietuvoje. Prof. A. Zaborskis kartu su kolegomis tiria įvairias vaikų sveikatos problemas visuomenės sveikatos požiūriu, rengia ir įgyventina vaikų sveikatos stiprinimo programas. Prof. A. Zaborskis – daugiau nei 200 mokslo straipsnių, vaikų sveikatos ugdymo vadovėlių autorius ir bendraautoris, daugelio magistrantų ir doktorantų mokslinis vadovas. Šiuo metu profesorius toliau tęsia darbus ir padeda įgyvendinti ilgalaikę mokinių sveikatos ir gyvensenos tyrimo programą – HBSC.

Ši tarptautinė konferencija – ne tik noras pasidalyti ilgo ir prasmingo darbo rezultatais, bet ir galimybė mokslininkams bei praktikams kartu aptarti aktualiausius vaikų sveikatos puoselėjimo uždavinius, laukiančius iššūkius ir jų sprendimo būdus bei galimybes.

LR sveikatos apsaugos ministro prof. Aurelijaus Verygos ir savo vardu konferenciją pasveikino LR sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius.

„Džiugu, kad jau daug metų vaikų ir moksleivių sveikata yra nuoseklaus ir kryptingo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto darbo dalis. Džiugu, kad šie tarptautiniai LSMU tyrimai padeda formuoti nacionalinę vaikų sveikatos stebėseną. 2016 m. pradėtas labai platus vaikų gyvensenos tyrimas, kurį atlieka visuomenės sveikatos biurai pagal tam tikrą klausimyną. Metų pabaigoje gavome duomenis iš visos Lietuvos savivaldybių. Tai yra labai svarbu formuojant nacionalinę sveikatos politiką ne tik nacionaliniu lygmeniu, bet ir kiekvienoje savivaldybėje arba net – kai kurios savivaldybės tai atliko – kiekvienoje savivaldybės mokykloje. 2018 m. planuojama šią stebėseną vykdyti ir tarp suaugusiųjų. Tai didelis pasiekimas, kad šio stebėjimo sritys plečiamos ir didinamos. Šiuo metu vienas iš visuomenės sveikatos srities prioritetų yra vaikų gyvensenos keitimas nuo mokyklos suolo. Šiuo klausimu Vyriausybėje dabar ypač daug dirbama. Linkiu visiems sėkmingai pasidalyti idėjomis, mintimis, kaip dar geriau tobulinti vaikų sveikatą ir rūpesčio ja sritis“, – sakė A. Ščeponavičius.

„Tai nėra vien medikų ir sveikatos specialistų reikalas“, – apie jaunosios kartos sveikatą sakė PSO atstovybės Lietuvoje vadovė Ingrida Zurlytė ir pasakojo apie vaikų bei jaunimo sveikatos tarptautinę stebėseną ir įvairias iniciatyvas.

Viešnios iš užsienio kalbėjo apie tai, kad vaikų ir jaunimo sveikata įvairiose šalyse yra netolygi. Egzistuoja vaikų grupės, kurioms būdinga geresnė sveikata, ir grupės, kurioms būdinga blogesnė. Įvertinti, žinoti ir atskirti jautresnes grupes – labai svarbu. Pastarojo HBSC tyrimo ataskaitos akcentas – egzistuoja dideli fizinės ir psichinės bei dvasinės vaikų sveikatos netolygumai ir jie turi tendenciją dar labiau didėti.

„Dabar pranešimą skaitys labai ypatingas žmogus, kuris HBSC tyrimą atvedė į Lietuvą, paaukojo jam 25 savo gyvenimo metus. Ir šie žodžiai tikrai nėra per skambūs, kai kalbame apie prof. A. Zaborskį. Man teko labai didelė garbė būti viena iš profesoriaus mokinių“, – kol prof. Zaborskis rengėsi pranešimui, kalbėjo jo buvusi mokinė prof. Nida Žemaitienė.

HBSC tyrimo koordinatorius Lietuvoje prof. A. Zaborskis skaitė pranešimą „HBSC tyrimo Lietuvoje istorija ir pagrindiniai rezultatai“.

Lietuvos moksleivių sąjungos atstovė Austėja Jociūtė pasakojo apie mokinių patirtį ir lūkesčius gerinant sveikatą mokykloje. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorė, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinatorė Dalia Sabaliauskienė skaitė pranešimą „Sveikatos stiprinimo galimybės sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenėse“. „Vaikų linijos“ vadovas dr. Robertas Povilaitis kalbėjo labai aktualia tema apie patyčių profilaktiką mokyklose, sėkmes, nesėkmes ir sprendimų paiešką. LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto Vaikų ir jaunimo sveikatos laboratorijos vedėja prof. Nida Žemaitienė skaitė pranešimą „Savižudybių profilaktika mokykloje: nuo mokslo link praktikos“. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Danguolė Avižiuvienė kalbėjo apie vaikų gyvensenos stebėsenos svarbą savivaldybėse.

Renginio lektoriai minėjo ar citavo LSMU profesorių A. Zaborskį, dėkojo už patirtį, pavyzdžius, kruopštaus darbo indėlį ir atrastas galimybes.

Džiuljeta Kulvietienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba