Mitybinių ir genetinių veiksnių įtaka juodmargių galvijų produktyvumui ir sveikatingumui

Doc. dr. R. Stankevičius (J. Jonikienės nuotr.)LSMU Veterinarijos akademijoje vyko seminaras aktualia tema „Mitybinių ir genetinių veiksnių įtaka juodmargių galvijų produktyvumui ir sveikatingumui“, kurį surengė LSMU Gyvūnų veisimo ir mitybos katedra.

Seminaro dalyvius ir svečius pasveikino ir produktyvaus darbo bei kompetentingų  diskusijų, taip pat bendrai priimtų sprendimų ir rekomendacijų palinkėjo LSMU GTF dekanas doc. dr. R. Stankevičius.

Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacijos Tarybos pirmininkas V. Urbonavičius padėkojo už kvietimą dalyvauti seminare ir pasveikino LSMU mokslininkus bei pasidžiaugė puikiu bendradarbiavimu.

Doc. dr. J. Černauskienė seminare pristatė melžiamų karvių šėrimo rekomendacijas, akcentavo užtrūkusių veršingų karvių šėrimo ypatumus tam tikrais laikotarpiais, o ypač paskutinėmis veršingumo dienomis. Doc. dr. R. Stankevičius pranešime aptarė melžiamų karvių šėrimą įvairiais laktacijos laikotarpiais, išvardijo pašarų suvartojimą didinančias priemones ir aptarė ganyklinį laikotarpį. Pranešėjas A. Kardišauskas apžvelgė bulių parinkimo juodmargių galvijų bandų vertinimui svarbą, Lietuvoje laikomų juodmargių galvijų populiaciją, daug dėmesio skyrė juodmargių galvijų veislių veršelių mirtingumo rodikliams. Prof. dr. V. Juozaitienė seminaro dalyviams aiškino juodmargių galvijų gerinimo aspektus bei naujoves, pieno ūkių gamybos didinimo rezervus, tendencijas, pieno kiekio, riebalų, baltymų, melžiamų karvių skaičių Europoje ir pasaulyje. Doc. dr. R. Japertienė akcentavo karvių melžimo rodiklių ryšį su produktyvumu ir sveikatingumu, automatizuotos melžimo įrangos svarbą, mechanizuoto melžimo keliamus reikalavimus karvių tešmens tinkamumui. Dr. E. Šlyžius apžvelgė karvių selekciją pagal tešmens morfologinius rodiklius ir ryšį su mastitu, seminaro dalyviams aiškino kaip tešmens išsivystymo rodikliai susiję su karvių pieno produktyvumu, somatinių ląstelių skaičiumi, sergamumu mastitu ir kaip tas netiesiogiai veikia pieno kokybę, savikainą ir pieno ūkio konkurencingumą. Prof. dr. A. Juozaitis pristatė pašarų tyrimus AgriNIR įranga, pašarų tyrimų naudą smulkiesiems ir stambiesiems pieno ūkiams, žolių ir kukurūzų siloso tiriamus rodiklius, jų svarbą, kokybišką siloso gamybą. Pranešėjas A. Gavelis atskleidė priežastis, kodėl sutrinka reprodukcija, pristatė progesterono iš pieno nustatymo sistemą FT–Multilyser, trumpai papasakojo, kaip testas iš pieno padeda gerinti bandos reprodukciją. Pranešėja G. Dovydaitienė pristatė gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorijoje atliekamus mokslinius tyrimus, B. Šlyžienė – nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyriaus atliekamus mokslinius tyrimus.

Po seminaro vyko diskusijos.

 

Jolanta Jonikienė