Spausdinti

„Medikai negali be dainos gyvent...“

„Medikai negali be dainos gyvent...“Kauno klinikų moterų choras „Kanklės“ (vadovė Audronė Marcinkevičiūtė, koncertmeisterė Asta Juršienė) gruodžio mėnesį mini iškilų 70 m. gyvavimo ir veiklos jubiliejų.

Įspūdingos sukakties proga choras „Kanklės“ visus savo gerbėjus, bendradarbius ir apskritai geros muzikos mylėtojus bei ligoninės pacientus pakvietė į Kauno klinikų Didžiąją auditoriją ir padovanojo neišdildomą įspūdį palikusį jubiliejinį koncertą.

„Kauno klinikos šiais metais švenčia 75 m. jubiliejų. Choras „Kanklės“ nedaug jaunesnis už pačias Klinikas. Kūrybinis choro jubiliejus yra tarsi skambus šių jubiliejinių 2015 m. akcentas. Choro „Kanklės“ veiklos ir pasiekimų datos, šioms datoms prisiminti atidaryta nuotraukų paroda yra tarsi gyva visų mūsų mylimos bei gerbiamos darbovietės – Kauno klinikų – istorija“, – sveikindamas sakė Kauno klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius.

Prof. habil. dr. R. Jurkevičius padėkojo visų kartų choro „Kanklės“ choristėms už skambias gražias dainas, kuriomis jos garsina Kauno klinikų vardą.

Klinikų generalinis direktorius prof. habil. dr. R. Jurkevičius kartu su Klinikų direktore valdymui ir plėtrai dr. Daiva Pentiokiniene bei Klinikų Žmoniškųjų išteklių tarnybos vadove Gabija Mikelioniene įteikė padėkos raštus Kauno klinikų moterų choras „Kanklės“ vadovei A. Marcinkevičiūtei, koncertmeisterei A. Juršienei, choro vadybininkei Neringai Šamanskienei, skaitovei Onai Šervenikienei ir visoms choristėms.

„Laimės, sveikatos, kūrybinės sėkmės bei pasisekimo darbe jums ir jūsų šeimoms. Gražių švenčių“, – sveikindamas linkėjo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys prof. Arimantas Dumčius bei įteikė sveikinimo raštus.

Generaliniam direktoriui prof. habil. dr. R. Jurkevičiui pasidžiaugus Klinikų centrinių rūmų vestibiulyje atidaryta nuotraukų paroda, skirta choro „Kanklės“ istorijai, buvo prisimintas choro nueitas kelias.

Kauno klinikų moterų choro „Kanklės“ veiklos pradžia – 1945 m. gruodis, kai negausus klinikose dirbančių moterų būrelis, vadovaujamas mediko Broniaus Puodžiūno, pirmą kartą koncertavo ligoninėje gydomiems pacientams.

Augant ir plečiantis Klinikoms, gausėjo ir chorisčių skaičius, o chorui vadovauti ėmėsi žinomi chorvedžiai profesionalai. Nuo 1946 m. vadovavo nusipelnęs Lietuvos TSR meno veikėjas Andrius Kairys. Jį pakeitė ir iki 1949 m. chorui dirigavo ligoninės vyr. gydytojo pavaduotojas Jeronimas Sipaitis. 1949–1967 m. choro vairą perėmė Lietuvos TSR nusipelnęs meno veikėjas Antanas Olšauskas.

1966 m. chorui suteiktas pavyzdinio moterų choro „Kanklės“ vardas. Taigi ateinantieji, 2016, m. – chorui vėl bus neeiliniai: 50 metų su skambiu vardu „Kanklės“.

1967–1973 m. chorui vadovavo Lietuvos TSR nusipelnęs artistas Aloyzas Čižas, 1973–1979 m. – Pranas Jurkonis, 1980–1987 m. – Vilija Leišienė, 1987–1992 m. – Irena Gražulytė. Nuo 1973 m. chormeistere pradėjo dirbti Audronė Marcinkevičiūtė. Nuo 1992 m. A. Marcinkevičiūtė ėmėsi choro meno vadovo ir dirigento pareigų bei sėkmingai vadovauja „Kanklėms“ iki šiol.

Kolektyvas dalyvauja Kauno miesto ir respublikinėse dainų šventėse. „Kanklės“ dainavo I, II ir III Pasaulio lietuvių dainų šventėse, ne kartą koncertavo Rygoje, Taline, Jelgavoje, daugelyje Lietuvos miestų. Choras pabuvojo Užkarpatėje, Maskvoje ir Sankt Peterburge bei kituose Rusijos miestuose, Vokietijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Italijoje, Austrijoje, Olandijoje, Kroatijoje, Šveicarijoje, Belgijoje ir kt.

Medikių choras dalyvavo Lietuvos muzikų draugijos surengtose akcijose neįgaliesiems „Pabūkime drauge, supraskime vienas kitą“, tradiciniuose šv. Kalėdų koncertuose Maltos ordino Panemunės, Šančių senelių namuose, neįgaliųjų vaikų namuose, sanatorijose, Onkologijos bei kitose ligoninėse.

Dėkingi klausytojai atmena „Kanklių“ skambius balsus K. ir M. Petrauskų muziejuje, J. Gruodžio memorialiniame muziejuje, kalėdinėse popietėse Klinikose gydomiems vaikučiams, koncertuose „Linkime pasveikti“, festivaliuose „Su Jūra dainuok“, „Cantate Domino“, „Ave Maria“, draugystės koncertuose su I muzikos mokyklos choru. Jau daug metų choras rengia kūrybines stovyklas Nidoje ir su dideliu pasisekimu koncertuoja Nidos bendruomenei. Prof. habil. dr. R. Jurkevičius perdavė chorui buvusio Neringos savivaldybės mero, o nuo 2013 m. – Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus patarėjo sveikatai, mediko, diplomato ir politinio bei visuomenės veikėjo Antano Vinkaus sveikinimus.

Šventinio koncerto iškilmingą nuotaiką tarsi kasą pynė ne tik choro atliekamos dainos, skaitovės O. Šervenikienės skaitomos eilės, bet ir gausūs svečių sveikinimo žodžiai.

Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus atstovas Vilius Kaminskas įteikė padėkos raštus ir linkėjo dainavimo džiaugsmo bei bendrystės jausmo. Su sveikinimais ir dovanomis atvyko „Kaunėnų“ bendruomenės centro direktorius Antanas Visockis.

Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus atstovė Jovita Kulikauskienė sveikindama priminė, kad dainuojantys žmonės (įrodyta mokslo) gyvena bent 15 m. ilgiau, nei nedainuojantys, ir perdavė choro „Gintaras“ linkėjimus. Su sveikinimais atskubėjo ir Kauno įgulos Karininkų ramovės moterų choro „Indraja“ atstovės. Už gražią muziką ir žodžius bei pozityvią energiją sveikindamos dėkojo kolegės – Kauno klinikų moterų vokalinio ansamblio „Kolegės“ medikės. Prie sveikinimų prisidėjo buvusi choro „Kanklės“ dirigentė ir vadovė Irena Gražulytė.

Buvęs choro „Kanklės“ dirigentas ir vadovas Pranas Jurkonis dirigavo chorui atliekant dainą „Skrenda gervės“. Muziką šiai dainai parašė pats maestro P. Jurkonis, žodžius – Genutė Brazauskienė. P. Jurkonis pasidalijo prisiminimais, kaip choras nuo 18 narių išaugo iki 75.

Dainomis prie sveikinimų prisidėjo ir Muzikos akademijos 4 kurso studentė, mecosopranas Iveta Kalkauskaitė (vokalo mokytoja Birutė Sodaitytė).

„Su artėjančiomis šventėmis. Ramybės jūsų šeimoms, nepamirškite dainos, nes su daina – lengviau. Juk „medikai negali be dainos gyvent“, – išleisdamos klausytojus po jubiliejinio koncerto ir atsisveikindamos iki kitų, ne mažiau šventiškų susitikimų, linkėjo choro „Kanklės“ choristės bei atliko kūrinį „Medikų daina“.

 

Džiuljeta Kulvietienė