Medicinos edukacija – žinių perdavimo menas

Medicinos edukacijaŠių metų balandis LSMU tapo Universiteto akademinės bendruomenės Edukacijos mėnesiu. Medicininė edukacija – žinių perdavimo menas, o siekiant tobulėjimo, būtinas nuolatinis mokymasis, pasitelkiant naujausios šios srities žinias ir gerąją praktiką.

Vienas iš pagrindinių edukacijos mėnesio renginių – „Edukacijos pavasaris“, buvo skirtas podiplominių ir klinikinių studijų dėstymo aktualijoms ir dėstytojų bei rezidentų kompetencijų ugdymui. Balandžio 3–7 d. Podiplominių studijų centras, bendradarbiaudamas su Universiteto padaliniais ir Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyriumi (DEKS) skyrė ypatingą dėmesį rezidentūros studijoms ir klinikinių studijų aktualijoms. Edukacijos pavasario renginiuose, seminaruose ir mokymuose dalyvavo daugiau nei 150 Universiteto dėstytojų ir studentų.

Pasak, LSMU Podiplominių studijų centro dekano doc. Juozo Kupčinsko, sumanymas rengti „Edukacijos pavasarį“ pasiteisino, dalyviai dėkojo už jiems suteiktą galimybę bendrauti su kompetentingais lektoriais, srities profesionalais bei dalyvauti praktinėse grupinėse konsultacijose. Ryšys buvo abipusis, patenkinęs tiek lektorių, tiek klausytojų lūkesčius. Į renginį įsitraukė ypatingai daug aktyvių Universiteto dėstytojų. Medicininės edukacijos srities naujovėmis su paskaitų bei praktinių užsiėmimų dalyviais dalijosi: Kauno klinikių generalinis direktorius, LSMU prorektorius klinikinei medicinai prof. Renaldas Jurkevičius, LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, Kauno klinikų direktorė visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. Lina Jaruševičienė, šeimos medicinos klinikos vadovas prof. Leonas Valius, Anesteziologijos klinikos vadovas prof. Andrius Macas, doc. Arūnas Gelmanas, dr. Jurgita Borodičienė, gyd. anesteziologas Aurimas Pečkauskas, Neuromokslų instituto Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas doc. Kęstutis Skauminas, LSMU Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinikos vadovas prof. Rytis Rimdeika, Akušerijos ir ginekologijos klinikos doc. Regina Mačiulevičienė, doc. Dalia Railaitė, doc. Aušrelė Kudrevičienė, Dr. Sonata Barilienė, Chirurgijos klinikos vadovas prof. Algimantas Tamelis, prof. Žilvinas Dambrauskas, Psichiatrijos klinikos vadovė prof. Virginija Adomaitienė, Skubiosios medicinos klinikos vadovas doc. Kęstutis Stašaitis, dr. Nedas Jasinskas, Ekstremalios medicinos katedros dėstytojas dr. Paulius Dobožinskas, KTU dėstytojas edukologas doc. Gintautas Cibulskas, Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas Skubiosios medicinos pagalbos gydytojas rezidentas Martynas Gedminas.

 „Medicinos studijų kokybė – esminė sąlyga, nuo kurios priklauso gydytojo kompetencija ir visos sveikatos priežiūros sistemos paslaugų saugumas bei gydymo ir žmogaus (paciento) gyvenimo kokybė, visuomenės sveikata. Svarbu, kad patirtimi ir savo pasiekimais pasidalytų stipriausi šios srities specialistai“, – pabrėžė LSMU Podiplominių studijų centro vyriausioji specialistė, Profilaktinės medicinos katedros doktorantė Eglė Vaižgėlienė.

Pagrindinis „Edukacijos pavasario“ akcentas – 2017 m. balandžio 4 d. surengta konferencija „Etapinės gydytojų rezidentų komptetencijos“. Diskusijose dalyvavo LR SAM Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vedėjas Evaldas Stropus, LSMU administracijos atstovai, dėstytojai, rezidentūros koordinatoriai, gydytojų rezidentų vadovai ir jaunieji gydytojai rezidentai. Konferencijos dalyviai aptarė etapinių kompetencijų diegimo aktualijas ir iššūkius, apžvelgė šios sistemos funkcionavimo viziją Lietuvoje. Sveikatos apsaugos ministerija ketina apibrėžti gydytojų rezidentų atsakomybių ribas, įdiegdama etapinių kompetencijų modelį. Šiuo metu SAM šiuo tikslu yra sudaryta darbo grupė, kurios vienas iš uždavinių bus išaiškinti gydytojų rezidentų teisinės atsakomybės ribas.

„Atsižvelgdami į šiuolaikines gydytojų rengimo tendencijas, didelis dėmesys buvo skiriamas gydytojų rezidentų ir rezidentų vadovų bendravimo, bendradarbiavimo, lyderystės, profesionalaus požiūrio į savo veiklą įgūdžių ugdymui. Vyko aštuoni seminarai skirti šių kompetencijų tobulinimui. Universiteto dėstytojams ir gydytojams rezidentams, dalyvausiantiems „Edukacijos pavasario“ renginiuose, buvo išduoti dėstytojų edukacinės kompetencijos kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai“, – pabrėžė doc. J. Kupčinskas, LSMU Podiplominių studijų centro dekanas. Doc. J. Kupčinkas teigia, kad Universitete vykę medicininės edukacijos renginiai padės geriau pasiruošti 2017 m. gruodį vyksiančiai II-ajai tarptautinei medicininės edukacijos ir klinikinės praktikos konferencijai „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika”, kuri bus skirta simuliacijai medicinos studijų procese. Edukacijos pavasario metu aptartos aktualijos rezidentūros studijų taip pat bus labai svarbios rengiantis artėjančiam  tarptautiniam išoriniam LSMU rezidentūros studijų programų vertinimui 2018 m.

Antroji Edukacijos mėnesio pusė buvo dedikuota ikidiplominėms studijoms. Universiteto Studijų centro Dėstytojų edukacinės kompetencijos skyrius, bendradarbiaudamas su LSMU fakultetais ir atskirais studijas vykdančiais padaliniais surengė „Dėstytojų edukacinę savaitę”, vyko populiariausi, labiausiai pageidaujami DEKS lektorių parengti seminarai.

LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, pabrėžia, kad sutelkę jėgas kolegos išpildė kursų dalyvių lūkesčius. Edukaciniai kursai buvo įvairių krypčių, tad kiekvienas klausytojas turėjo galimybę dalyvauti, kokiame pageidauja kurse. Kursai LSMU vyko net keletą savaičių. Dėstytojams skirti edukaciniai renginiai LSMU turi gilias tradicijas, tad šiemet visiems dėstytojams, kursai vyko studentų atostogų metu. Dėstytojai nevaržomi galėjo tobulinti bei kelti kvalifikaciją ir įsitraukti į šių renginių sūkurį. Prof. Kęstutis Petrikonis teigia, kad prie iniciatyvos rengti Edukacijos pavasarį LSMU prisidėjo didelė dalis kolegų, aktyviausias jų buvo Anesteziologijos klinikos vadovas prof. Andrius Macas.

 

LSMU informacija

Nuotraukoje –  LSMU Podiplominių studijų centro dekanas doc. Juozas Kupčinskas

„Kauno dienos“ nuotr.