Spausdinti

Medicininės paramos vienetų chirurginės lauko pratybos

Rugsėjo 15–19 d. Gaižiūnų poligone (Rukla) vyko Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Medicininės paramos vienetų grupės chirurginės lauko pratybos. Pratybose įgūdžius tobulino Medicininės paramos vienetų grupės padaliniai, dislokuoti ne tik Karo medicinos tarnyboje Kaune, bet ir kituose miestuose ir skirti vykdyti iškeltas užduotis su kitais kariuomenės padaliniais. Į pratybas buvo įtraukti ir karo medicinos rezervo kariai: dalyvavo 20 karo medicinos rezervo karių, tarp jų 10 parengtojo rezervo karo gydytojų. Rezervo karo medikai pratybose atliko įvairias užduotis, kurios niekuo nesiskyrė nuo pratybose dalyvaujančių profesinės karo tarnybos karo medikų užduočių. Bendrai savo patirtimi galėjo pasidalyti 76 karo medikai, tarnaujantys ne tik Karo medicinos tarnyboje, bet ir dirbantys įvairiose civilinėse gydymo įstaigose ir tik trumpam tampę kariais.

Šių pratybų tikslas – rengti medicininės paramos vienetus (ROLĖ 1 MPV bei ROLĖ 2 lengvąjį mobilųjį MPV, jų struktūrinius vienetus – gydymo grandis ir paieškos ir evakuacijos grandis) bei tobulinti individualius karo medikų įgūdžius teikti medicinos pagalbą nukentėjusiesiems.

Pagal pratybų scenarijų sužeistam kariui atliekamos tam tikros gydymo procedūros – gyvybę gelbstinčios medicinos procedūros, pažeidimo kontrolės chirurgijos operacijos. Pirmiausia sužeistam kariui pirmąją medicinos pagalbą suteikia paramedikas ir paieškos evakuacijos grandies medikai. Toliau karys transportuojamas karinėmis medicinos evakuacijos transporto priemonėmis į reikiamo lygio medicinos pagalbos teikimo vietą – ROLĖ 1 medicininės paramos vienetą arba ROLĖ 2 LM MPV, kuriame dirba karo medicinos gydytojai, padėjėjai ir paramedikai.

Pasibaigus pratyboms, pratybų vadovės mjr. Inga Jancevičienė ir ROLĖ 2 vieneto vadas mjr. Salvijus Milašius puikiai įvertino ne tik Medicininės paramos vienetų grupės darbą, bet ir parengtojo rezervo karių pasirengimą ir profesionalų darbą vykdant užduotis. Pratybose dalyvavę rezervo karo medikai taip pat teigiamai įvertino pratybas. Jiems buvo puiki galimybė išbandyti, pasidalyti patirtimi, lavinti komandinio darbo įgūdžius teikiant medicinos pagalbą ekstremaliomis sąlygomis. Jie pabrėžė, kad įgytą patirtį chirurginėse lauko pratybose galės panaudoti kasdieniame darbe, dirbdami civilinėse gydymo įstaigose.

Chirurginėse lauko pratybose buvo organizuota svečių diena. Stebėti pratybų buvo atvykę svečiai iš Logistikos valdybos, Karinių oro pajėgų ir kitų karinių vienetų vadai. Taip pat pratybas stebėjo civilinių gydymo įstaigų atstovai, kurie turėjo progos pamatyti savo kolegas ir pavaldinius naujoje ir itin neįprastoje darbo aplinkoje ir įvertinti jų gebėjimus.