Spausdinti

Medicininės edukacijos ir klinikinės praktikos konferencija

   

Gruodžio 2 d. Kaune vyks tarptautinė konferencija „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika”.

Konferencijos tikslas – stiprinti medicininę edukaciją Lietuvoje, remiantis ne tik profesine patirtimi, bet ir gilesniu bendradarbiavimu, dalijimusi kilniomis idėjomis. Kaip naują ir originalią, konferencijos idėją palaiko LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas. LSMU jau turi didžiulę patirtį ne tik tarptautinio bendradarbiavimo, bet ir skleidžiant savo patirtį visame Kauno regione bei Lietuvoje.

Konferencijoje numatoma sujungti Kanados, Lietuvos, Nyderlandų, Švedijos, Japonijos, Izraelio medicininės edukacijos specialistų ir gydytojų, politikų, diplomatų bei verslo atstovų pajėgas, pasinaudojant judėjimo „Diplomatai už gyvybes“ patirtimi, istoriškai susiklosčiusiais kaimynystės, alumnų ryšiais su universitetais.

Būsimasis tarptautinis renginys jau sulaukia įvairių sričių specialistų dėmesio, nes remiasi ne tik medicinine edukacija, mokslo ir praktikos bei švietimo ir pedagoginio darbo vienove, bet ir istoriniu paveldu.

Idėja surengti konferenciją, susiejant ją su istoriniu kontekstu, kilo neatsitiktinai. Galvodami apie būsimųjų medikų edukaciją ir tarptautinius universiteto ryšius, konferencijos organizatoriai nori priminti, kad Kaune kilnią misiją, gelbėdami gyvybes, atliko du diplomatai – Japonijos konsulas Chiune Sugihara ir Nyderlandų garbės konsulas Janas Zwartendijkas. Bendradarbiaudami šie diplomatai atliko tikrą žygdarbį.

C. Sugiharos ir J. Zwartendijko pavyzdys primena dabarties kartoms grėsmes, slypinčias žmonijos prigimtyje, rodo tolerancijos, gerumo ir teisingumo pavyzdžius. LSMU, kartu su šiam renginiui didelį dėmesį skiriančia LR Sveikatos apsaugos ministerija, VU bei Jaunųjų gydytojų asociacija, organizuodami tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją, siekdami atkreipti dėmesį į šias niekada nesenstančias vertybes, pasirinko pavadinimą „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika“. Šio renginio globėja yra Kauno mesto savivaldybė.

Istoriniame name Kaune, Vaižganto g. 30, veikia muziejus, rengiamos konferencijos, edukaciniai projektai su mokyklomis, universitetais. Čia taip pat veikia Sugiharos fondas „Diplomatai už gyvybę“, kurio iniciatoriai siekia sutelkti intelektines pastangas tam, kad Lietuvoje būtų įamžintas ne tik šių diplomatų atminimas, bet ir paskatintų plačiau atverti visuomenės atminčiai skaudžiausius Lietuvos praeities puslapius, bylotų pasauliui, ką gali bendradarbiavimas vardan gyvybės, ką nūdienos žmogui reiškia tolerancija bei gebėjimas suprasti kitą ir kitokį.

Sugiharos namai įkurti pastate, kuriame prieš Antrąjį pasaulinį karą (1939–1940 m.) dirbo Japonijos vicekonsulas Chiune Sugihara (1901 – 1986). 1940 m. liepos – rugpjūčio mėn. šis diplomatas žydų tautybės žmonėms iš Lietuvos, Lenkijos ir Vokietijos išdavė Japonijos tranzitines vizas, kurios nuo žūties išgelbėjo beveik 6 tūkst. nekaltų žmonių.

Pagerbdami bei puoselėdami istoriją, konferencijos organizatoriai siekia perteikti idėją, kad puikus savo srities specialistas, gydytojas gali būti ir puikus mokytojas savo jaunesniam arba mažiau patyrusiam kolegai.

Pasak konferencijos organizatorių, medicininė edukacija – sistema, skirta teoriškai ir praktiškai parengti gydytojus kaip sveikatos priežiūros sistemos specialistus. Daugelio šalių sveikatos apsaugos sistemos yra nulemtos istorinių, kultūrinių ir ekonominių įvykių, todėl sunkiai keičiasi, integruoja ekonominius ir globalinius savitumus bei laimėjimus. Sveikatos priežiūros sistemoje vis dar išlieka tam tikra atskirtis tarp didžiųjų centrų ir nutolusių regionų pacientų sveikatos priežiūros, sveikatos specialistų kompetencijos, tarp vyresnės ir jaunosios kartų. Todėl vienas iš svarbiausių medicinos studijų etapų yra gydytojų rengimas rezidentūroje. Baigę rezidentūrą gydytojai turi būti visaverčiai sveikatos priežiūros sistemos dalyviai, gebantys teikti aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas. Iki šiol yra skiriamas britiškasis, amerikietiškasis, kanadietiškasis, skandinaviškasis, prancūziškasis ir vadinamasis sovietinis gydytojų rengimo modeliai.

Konferencijos metu išgirsime pranešimus ir kalbas žinomų, pripažinimo sulaukusių lektorių, kurių nuomonę vertina įvairaus amžiaus ir patirties kolegos.

Į konferenciją atvyksta lektoriai iš Japonijos, Švedijos, Kanados, Izraelio ir Nyderlandų. Konferencijos dalyviai turės galimybę išgirsti tokius lektorius, kaip Josephą Pressą (Israelis), Makoto Asashima (Japonija), Gregą Radu (Kanada), Lia Fluitą ir Fedde’ą Scheele’ą bei Timą Klaasseną (Nyderlandai), Berithą Hedbergą (Švedija).

2015 m., bendradarbiaujant su Radboudumco universiteto (Nyderlandai) mokslininkais, LSMU rezidentūros programose pradėta diegti įrodymais pagrįsta klinikinės praktikos mokymo kokybės vertinimo sistema EFFECT (Evaluation and feedback for effective clinical teaching). Ši sistema sėkmingai įdiegta Nyderlanduose daugiau nei 20 ligoninių (iš jų 6 universitetinės). EFFECT kokybės vertinimo sistema pradėta diegti ir Linšiopingo universitete (Švedija).

Konferencijoje sutiko dalyvauti ir kalbėti bei pasidalyti patirtimi LSMU prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, LSMU Medicinos fakulteto dekanas prof. Algimantas Tamelis, LSMU Slaugos fakulteto dekanė prof. Jūratė Macijauskienė, LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinis direktorius prof. Renaldas Jurkevičius, Kauno klinikų direktorė visuomenės sveikatai, mokslui ir studijoms prof. Lina Jaruševičienė, LSMU MA Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovė prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė, LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas prof. Žilvinas Padaiga, LSMU Podiplominių studijų centro dekanas dr. Juozas Kupčinskas, LSMU Podiplominių studijų centro vyr. specialistė Eglė Vaižgėlienė, LR sveikatos apsaugos ministerijos ir organizacijos „Diplomatai už gyvybę“ atstovai bei kt. lektoriai.

Pasak konferencijos organizatorių, Europos Sąjungoje yra numatyti ir nustatyti minimalūs gydytojų rengimo reikalavimai ir trukmė. Deja, visose šalyse ir net tos pačios šalies gydytojus rengiančiose institucijose edukacinis procesas dažnai vyksta skirtingai. Pacientų ir sveikatos politikos lūkesčiai visada yra aukščiausi, nesvarbu, kokios šalies ekonominės sąlygos, žmogiškieji ištekliai. Visos šalys yra savaip pasiekusios svarbių medicininės edukacijos sistemos laimėjimų, ieško naujų mokymo ir sistemos efektyvinimo metodikų, kurios būtų adaptuotos ekonominėms ir kultūrinėms vienos ar kitos šalies tradicijoms ir gyvenimo sąlygoms.

Siekiant efektyvesnio medicininės edukacijos sistemos progreso Lietuvoje, labai svarbu suburti šios srities bendraminčius, numatyti aiškius bendro darbo siekius, ieškoti fondų ir pramonės bei institucijų pagalbos telkiant finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Šiuo metu LSMU plėtoja bendradarbiavimą su šalimis, pirmaujančiomis medicininės edukacijos srityje (Kanada, Škotija, Izraelis).

Kaip jau minėta, konferencija siekia ne tik perduoti edukacinės svarbos idėją, bet ir priminti istorines ištakas bei patirtį. Siekiant įprasminti Nyderlandų garbės konsulo Kaune Jano Zwartendijko atminimą ir paminėti istorinį jo bendradarbiavimą su Japonijos konsulu Kaune Chiune Sugihara gelbėjant žmonių gyvybes, pasinaudojant judėjimo „Diplomatai už gyvybes“ patirtimi, istoriškai susiklosčiusiais kaimynystės, alumnų ryšiais su universitetais, ateityje numatoma kuo glaudžiau susieti Lietuvos, Kanados, Nyderlandų, Švedijos, Izraelio medicininės edukacijos specialistų, gydytojų, politikų, diplomatų ir verslo atstovų pajėgas.

Konferencijos organizatoriai išreiškė viltį, kad taip bus stiprinama medicininė edukacija Lietuvoje. Tikimasi, kad gruodžio 2 d. Kaune vyksianti tarptautinė konferencija „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika“ prisidės prie šios idėjos puoselėjimo ir plėtros.

Gruodžio 2 d. konferencijos „Diplomatai už gyvybę: medicininė edukacija ir klinikinė praktika“ tinklalapis 

http://www.medicaleducation.lt/

 

Džiuljeta Kulvietienė

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba