LSMU tarybai ir senatui pristatyta Universiteto veiklos ataskaita

Balandžio 20 d. jungtiniame Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos ir senato posėdyje LSMU rektorius akademikas prof. habil.dr. Remigijus Žaliūnas pristatė kasmetę Universiteto 2017 m. veiklos ataskaitą.

2017 –eji metai Lietuvos sveikatos mokslų universitetui buvo sėkmingi: sulaukta didžiausio nuo pat LSMU įkūrimo studentų skaičiaus, išleistos pirmosios naujas studijų programas baigusių absolventų laidos, tobulėja Universiteto bendruomenė, stiprėja studijų, mokslo ir klinikinė veikla.

Tokie Universiteto veiklos rezultatai pristatyti praėjusią savaitę LSMU rektoriui prof. Remigijui Žaliūnui jungtiniame LSMU tarybos ir senato posėdyje apžvelgus pagrindinius praėjusių metų LSMU veiklos akcentus.

Augimo metai: daugėja studentų

„Nuo to laiko, kai įkurtas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, t.y., nuo 2010 m., studentų skaičius padidėjo 15 proc., o pernai buvo pirmieji metai, kai studijuojančiųjų skaičius perkopė 8 tūkstančius. Studentų stabiliai daugėjo visose Universiteto studijų programose, įskaitant ir rezidentūrą“,  –  džiugų LSMU veiklos rodiklį pabrėžė rektorius.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas išlaiko biomedicinos studijų krypties lyderio pozicijas. Studijų programos „Medicina“, „Odontologija“,  „Veterinarinė medicina“ – tradiciškai nuolat pirmosiose Lietuvos populiariausių programų dešimtuko vietose. Studijas LSMU renkasi gabiausias Lietuvos jaunimas: daugėja įstojusiųjų su didesniu nei 7 konkursiniu balu, o kai kuriose studijų programose („Odontologija“, „Medicina“) vidutinis konkursinis balas artėja prie 9.

Iš viso valstybės finansuojamose vietose mokosi 41 proc. studentų, kiti studijuoja savo lėšomis. 2017 m. studijas LSMU rinkosi rekordinis užsienio studentų skaičius – 303, tad užsienio šalių piliečių, studijuojančių valstybės nefinansuojamose vietose, palyginti su 2016 m., padaugėjo 19 proc.

2016-2017 m. Universitetas gerai ir labai gerai įvertintas Europos komisijos inicijuotame ES universitetų reitingo „U-Multirank“ mokymo ir mokymosi kategorijoje.

Praėjus 6 mėn. po baigimo įsidarbino 81,30 proc. 2016 m. laidos absolventų; tai – geriausias rodiklis iš visų šalies aukštųjų mokyklų. Absolventų įsidarbinamumas po 12 mėn. nuo baigimo dar didesnis: 83,39 proc.

Universiteto bendruomenės kompetencijos auga

Pristatydamas atasakaitą,  LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas apžvelgė įvairių Universiteto padalinių veiklos rezultatus. Šiuo metu Lietuvos sveikatos mokslų universitete yra 77 mokslo ir studijų padaliniai: 2 akademijos, 7 fakultetai, 4 mokslo institutai, 20 katedrų, 44 klinikos, 9 fakultetų institutai.

Visoje LSMU bendruomenėje  2017 m. buvo 24 255 bendruomenės nariai. Tarp jų – du dirbantys rektoriai emeritai, 7 profesoriai emeritai, beveik 12 tūkst. darbuotojų, beveik 1,2 tūkst. dėstytojų, 709 mokslų daktarai, beveik 1,9 tūkst. gydytojų, per 3 tūkst. slaugos specialistų, per 4,6 tūkst.  kitų darbuotojų. Tobulinant Universiteto valdymą, 2017 m. sukurta 360 laipsnių grįžtamojo ryšio vertinimo sistema. 2017 metais augo Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų, taip pat gydytojų, slaugytojų darbo užmokestis.

Palyginti su 2016 m., Kauno klinikose padaugėjo gydytojų, turinčių mokslo laipsnį. 2017 m. Kauno klinikose dirbo 478 mokslo laipsnį turintys darbuotojai, iš jų – 446 mokslų daktarai gydytojai. Gydytojai specialistai pacientams suteikė 13,1 proc. daugiau nei pernai išplėstinių konsultacijų, dėl to sumažėjo pakartotinių apsilankymų skaičius.

Per 2017 m. Kauno klinikose įdiegtos ir plėtojamos naujos gydymo metodikos: atlikta pirmoji pasaulyje perkateterinė biologinio dviburio vožtuvo implantacija, atliktos 26 autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos, ir kt.

Pelnyti reikšmingi apdovanojimai

Džiugina ir universiteto mokslininkų pasiekimai. Trečdaliu padidėjo mokslinių publikacijų cituojamumo h indeksas. Palyginti su 2016 m., žymiai, daugiau nei keturiomis dešimtimis, išaugo tarptautinių ir LMT finansuojamų Universiteto projektų skaičius.

2017 m. Universitete studijavo 265 doktorantai. 4 doktorantai įvertinti reikšmingais Lietuvos mokslo akademijos apdovanojimais. Lietuvos mokslų akademija Jono Kriščiūno premija įvertino dr. Violetą Juškienę, dr. Raimondą Leikų, dr. Remigijų Jušką, dr. Robertą Juodką.

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanoti: Vaikų ligų klinikos vadovas prof. dr. Rimantas Kėvalas, Neurochirurgijos klinikos doc. dr. Algimantas Matukevičius, Neurochirurgijos klinikos vadovas, Neuromokslų instituto vadovas prof. habil.dr. Arimantas Tamašauskas.

Valstybiniam patentų biurui 2017 m. pateiktos 3 išradimo patentų paraiškos, viena prekės ženklo registracijos paraiška, įregistruoti 9 prekės ženklai, įsteigta viena įmonė, komercializuojanti mokslo rezultatus. 

Mokinių pasiekimais džiugino ir LSMU gimnazija: Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse laimėti II-ojo ir III-ojo laipsnių diplomai, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos apdovanojimas, laimėtos aukštos vietos mokomųjų dalykų olimpiadose, sporto žaidynėse.

Pažanga vykdant strateginius plėtros projektus

Svarbus Universiteto veiklos rodiklis –  pažanga vykdant strateginius plėtros projektus. Žengti pirmieji žingsniai plėtojant Branduolinės medicinos technologijų infrastruktūrą.

Tęsiasi 5,8 tūkst. kvadratinių metrų ploto Slaugos fakulteto pastato statyba. Iš ES struktūrinių fondų, Valstybės investicijos programos ir Universiteto lėšų finansuojamas statybas numatyta baigti 2019 m.pabaigoje. Toliau vyksta iš Valstybės investicijų programos lėšų finansuojama Kardiologijos instituto anstato, kur bus sukurtos laboratorijos regeneracinei medicinai, statyba. Darbus planuojama baigti 2020 m. I ketvirtį, pastato plotas bus padidintas 811 kvadratinių metrų.

Pradėti pirmeji darbai įgyvendinant Veterinarinės medicinos studijų programai reikalingos infrastruktūros kūrimo projektą. Šiuo metu vyksta sklypo Smulkiųjų gyvūnų klinikų statybai kairiajame Nemuno krante formavimo procedūra. Projektą planuojama įgyvendinti iš Universiteto lėšų. Statybas ketinama pradėti 2019 m.

„Universitetas, siekdamas garantuoti strateginių tikslų įgyvendinimą, diversifikuoja gautas valstybės biužeto lėšas tarp veiklos sričių bei plėtoja projektinę veiklą. Uždirbamos pajamos ir pritrauktos lėšos gerina Universiteto galimybes išskaidyti riziką tarp veiklos sričių ir kartu prisideda prie strateginių tikslų įgyvendinimo. Taip Universitetas siekia nuolatinio tobulėjimo, tikslingo gaunamų lėšų paskirstymo ir priklausomumo mažinimo nuo gaunamų valstybės biudžeto asignavimų“, –  pabrėžė rektorius prof. R. Žaliūnas.

Universiteto 2017 m. veiklos ataskaitai pritarė Senatas, ją patvirtino Taryba.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas išlieka viena stipriausių aukštojo mokslo įstaigų Lietuvoje.