LSMU su Kazachstano nacionaliniu medicinos universitetu pasirašė strateginės partnerystės veiksmų planą

Š. m. birželio 30 d. – liepos 3 d. LSMU delegacija, vadovaujama Senato pirmininko prof. Rimanto Benečio, lankėsi Almatoje, Kazachstano nacionaliniame S. D. Asfendiyarovo vardo medicinos universitete (KazNMU).

foto2.jpg (1944x1296)Delegacijos nariai – TRSC dekanė prof. Ingrida Janulevičienė, Mokslo skyriaus vadovė prof. Ingrida Ulozienė, Elgesio medicinos klinikos vadovė dr. Narseta Mickuvienė, Administracijos ir finansų direktorius Justas Babarskas, Vyriausias juristas Virginijus Kližentis ir TRSC Užsienio partnerysčių skyriaus vedėja Gintarė Diliūnienė – dalyvavo pasirašant strateginės partnerystės veiksmų planą artimiausiems dviems metams.

Džiugu paminėti, jog nuo birželio 10 d. KazNMU Vicerektoriaus (Provost) pareigas KazNMU pradėjo eiti LSMU Sveikatos vadybos katedros doc. Vytenis Kalibatas.

Šių metų gegužės 29 d. Pasaulio bankas, Kazachstano Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas pasirašė sutartį dėl strateginės partnerystės sveikatos sistemos plėtrai Kazachstano nacionaliniame S. D. Asfendiyarovo vardo medicinos universitete, akademinėje ir mokslo srityse.

Siekiant įgyvendinti Pasaulio banko įgaliojimus, buvo parengtas LSMU ir KazNMU bendro darbo planas 2019–2021 m., kurio pagrindiniai uždaviniai – kurti ir įgyvendinti naujus metodus veiksmingam KazNMU valdymui ir veikimui, kurti ir įgyvendinti akademinės ir mokslo sveikatos sistemos modelį, visuose lygmenyse tobulinti  šeimos medicinos gydytojų ir pediatrijos specialistų mokymo sistemą,  tobulinimas visais lygmenimis, ugdyti KazNMU dėstytojų kompetencijas ir gebėjimus.   

„Laukia labai daug darbų: tai rimtas dvejų metų projektas, kuriame susitelksime bendrai veiklai rengiant gydytojus, modernizuojant studijų ir mokslo sistemą. Būtina peržiūrėti visus universiteto veiklos aspektus, kad darbas vyktų teisinga kryptimi. Tikimės, kad per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį pasieksime sėkmingų rezultatų. LSMU patirtis ir sėkmė, einant panašiu keliu, leidžia tikėti, kad ir mums pavyks įgyvendinti strateginį veiklos planą.“ , – pažymėjo KazNMU rektorius Talgat‘as Nurgozhin‘as.

foto3.jpg (1944x1296)Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato pirmininkas prof. Rimantas Benetis pabrėžė, kad šis bendradarbiavimas yra puiki galimybė pasidalyti patirtimi: „Pagrindinis mūsų prioritetas – pacientas ir visuomenė. Jaučiame, kad valstybės lygmeniu prasidėjo super profesionalių gydytojų rengimas. Mums didelė garbė ir iššūkis, kad Kazachstano medicinos darbuotojų kokybė priklausys nuo mūsų bendro darbo.“,  – kalbėjo prof. R. Benetis.

LSMU ekspertai teiks konsultacines paslaugas KazNMU, pertvarkant jų medicinos specialistų rengimo sistemą, jungiant studijas, mokslą ir klinikinę praktiką. Tai pirmasis projekto etapas, kurio metu numatyta atlikti situacijos analizę ir pateikti rekomendacijas pertvarkai vykdyti.

Vykstant šiam projektui, pirmoji LSMU ekspertų grupė (prorektorius studijoms prof. Kęstutis Petrikonis, Kauno klinikų Šeimos klinikos vadovas prof. Leonas Valius ir doc. Auksė Domeikienė, LSMU MA Medicinos fakulteto Kardiologijos klinikos profesorė Gintarė Šakalytė ir dr. Daiva Pentiokinienė, LSMU MA Medicinos fakulteto Reumatologijos klinikos vadovė prof. Asta Baranauskaitė, Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė prof. Ramunė Kalėdienė, MA MF Neonatologijos klinikos doc. Aušrelė Kudrevičienė) KazNMU lankėsi birželio mėnesį.

Tikimasi, kad pasirašytas veiksmų planas ir pirmieji vizitai duos aktyvią pradžią projektui vykti ir padės jau artimiausiu metu pasiekti numatytų  rezultatų.