Spausdinti

LSMU Senato rinkimai 2016

Vadovaudamiesi LR mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU, Universitetas) statutu, LSMU senato rinkimų tvarka (Tvarka), LSMU rektoriaus 2016-10-06 įsakymu Nr. V-860 ir Senato rinkimų komisijos 2016-10-24 posėdžio nutarimu Nr. 1, informuojame, kad skelbiami rinkimai į laisvas dvi Senato vietas šiose Universiteto pagrindinių veiklų kvotose:

Medicinos akademija, LSMUL Kauno klinikos, pagrindinė veikla – žmogaus sveikatos priežiūra, profesoriai, pareigas užima konkurso būdu;

Veterinarijos akademija, pagrindinė veikla – mokslas, studijos ar gyvūnų sveikatos priežiūra, profesoriai ir vyriausieji mokslo darbuotojai, pareigas užima konkurso būdu.

Senato narių rinkimai vyks 2016 m. lapkričio 28 d., kandidatai į Senato narius gali būti keliami (arba kandidatas gali keltis pats) iki 2016 m. lapkričio 14 d.

Universiteto ankščiau nurodytų pagrindinių veiklų darbuotojų susirinkimus, kuriuose bus renkami Senato nariai, sušauks Universiteto senato pirmininkas, apie šių susirinkimų datą, laiką ir vietą Universiteto tinklalapyje informuos Senato rinkimų komisija.

Dokumentai (padalinio siūlymas, kandidato sutikimas būti renkamam, ar save iškėlusio kandidato prašymas kandidatuoti) laisva forma pateikiami LSMU Senato rinkimų komisijai, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Centrinių rūmų Tarybos posėdžių salė Nr. 108 (I aukštas, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas) šiomis dienomis:

 

  • 2016 m. lapkričio 7 d. 14.00–16.00 val.
  • 2016 m. lapkričio 11 d. 10.00–12.00 val.
  • 2016 m. lapkričio 14 d. 14.00–16.00 val.

 

Daugiau informacijos ir reikalavimai kandidatams į Senato narius pateikti LSMU senato rinkimų tvarkoje (patvirtinta LSMU senato 2014-05-16 nutarimu Nr. 46-10). Maloniai prašome sekti naujienas LSMU svetainėje rubrikoje:

LSMU Senato rinkimai 2016

Kviečiame akademinę Universiteto bendruomenę aktyviai dalyvauti LSMU senato narių rinkimuose!

 

Kontaktai pasiteirauti:

Senato rinkimų komisijos pirmininkė prof. Angelija Valančiūtė, tel.: 327210, 5616, angelija.valanciute@lsmuni.lt

Senato rinkimų komisijos sekretorė dr. Rima Naginienė, tel.: 302953, 5703, rima.naginiene@lsmuni.lt

 

LSMU Senato rinkimų komisija