LSMU pasirašė sutartį su „KG Group“

„KG Group“ įmonės naujus produktus kuria bendradarbiaudamos su mokslo įstaigomis: pasirašyta sutartis su Lietuvos sveikatos mokslų universitetuPenktadienį įmonių grupės „KG Group“ įmonės AB „Kauno Grūdai“, AB Vilniaus paukštynas ir Kaišiadorių paukštynas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universitetu (LSMU). Sutartis pasirašyta mokslo, studijų ir verslo centre „Nemunas“ vykusiame informaciniame forume „Mokslo ir verslo partnerystė“. Šia sutartimi siekiama skatinti glaudesnį mokslo bei verslo bendradarbiavimą visuomenei kuriant novatoriškus, žmonių sveikatai naudingus produktus, taip pat ruošiant naujus specialistus bei keliant įmonėse dirbančių specialistų kvalifikaciją.

Pasak įmonių grupės vadovo dr. Tautvydo Barščio, „KG Group“įmonės siekia kurti ir tirti naujus produktus bei jų receptūras, taip pat vystyti technologinius žaliavos saugojimo, panaudojimo ir perdirbimo sprendimus, tam tikslui panaudoti naujausius gyvulininkystės, veterinarijos ir sveikatos mokslų pasiekimus. Be to, į Lietuvą pamažu ateina mokymosi visą gyvenimą idėja, tai skverbiasi ir į organizacijas, todėl siekiama kelti jau dirbančių specialistų kvalifikaciją.

„Norėdamos išlikti konkurencingos ir novatoriškos įmonės privalo nuolatos mokytis, o įgytas žinias taikyti savo kasdienėje veikloje. Todėl bendradarbiavimas su universitetu leidžia generuoti šiuolaikiškas idėjas, kurti novatoriškus produktus, studentams suteikti galimybę atlikti praktiką realiose gamybinėse bazėse, o specialistams pakelti savo kompetencijas. Esame Lietuvoje veikianti kompanija, todėl bendradarbiavimą su LSMU laikome prioritetu“,- sutarties pasirašymo metu sakė Tautvydas Barštys.

Pasak įmonių grupės vadovo, abipusis dialogas labai svarbus. Atnaujindami žmogiškuosius išteklius, stipriname ir vidaus produkto gamybos lygį. Be to, lietuviška produkcija vis labiau vertinama ir užsienio rinkose, tad naujų technologijų bei inovacijų taikymas padės išlikti konkurencingiems ir eksporto rinkose.

LSMU užsiima mokslinių tyrimų ir taikomąja veikla, veterinarine veikla ir gyvulininkyste, dalyvauja žmonių sveikatos priežiūroje bei turi infrastruktūrą, atviros prieigos ir žmogiškuosius išteklius, reikalingus vykdant konkrečius projektus.

Anot Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovo prof. habil. dr. Romo Gružausko, pagrindinė universiteto užduotis – vykdyti edukacinę ir mokslinę veiklą, parengti aukšto lygio specialistus.

„Universiteto bendradarbiavimas su verslu ypač svarbus, nes dirbdami kartu galime gauti informaciją, kokių kompetencijų specialistus turime ruošti, kad jie tenkintų šiuolaikinio verslo lūkesčius. „KG Group“ įmonės iki sutarties pasirašymo geranoriškai priimdavo mūsų universiteto studentus praktikai savo gamybinėse bazėse, kompanijos specialistai mūsų universitete rengia mokslinius darbus, atlieka mokslinius tyrimus. Tikimės, kad pasirašyta bendradarbiavimo sutartis padės įprasminti ir dar labiau išplėtoti kartu vykdomą veiklą, kuri kurs naudą ne tik įmonių grupei ar universitetui, bet ir visai visuomenei. Tai tikimės pasiekti atlikdami mokslinius tyrimus ir kurdami naujus žmonių sveikatingumui įtaką darančius produktus bei kartu rengdami geriausius savo srities specialistus, kurie kurs nacionalinį produktą žemės ūkio srityje“, - susirinkusiems kalbėjo prof. habil. dr. Romas Gružauskas.