LSMU paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną

Vasario 10 d. į iškilmingą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybos ir senato posėdį, skirtą Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, rinkosi LSMU bendruomenė, buvę darbuotojai, studentai ir svečiai.

„Už galimybę jaustis laisviems, atsigręžti į tikrąsias vertybes, didžiuotis, kad dirbame, gyvename ir kuriame esame dėkingi tiems, kurie atkūrė Lietuvos valstybę. Tiksliai negalime žinoti, kiek reikia žmonių, kad išlaikytume lietuvybę, kalbą, tradicijas ir kultūrą. Sveikatos mokslai Lietuvoje – žengia pažangos keliu. Gražios šventės visiems!“ – linkėjo LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

Studijų prorektorius prof. Kęstutis Petrikonis skaitė pagrindinį iškilmingo renginio pranešimą „Medicinos studijos Kaune 1920–1940 m. Pamokos dabarčiai“. Kaip dabar, taip ir tarpukariu sveikatos mokslai, buvo ašis aplink, kurią sukosi kiti mokslai. Istorijos ratas skrieja nenumaldomai, suprasti istorijos įvykius mes galime skirtingai, kiekvienas per savo regėjimų prizmę.

„Istoriškai aukštojo mokslo plėtra buvo glaudžiai susijusi su valstybės plėtra. Taip yra ir šiandien. Istorinių faktų pamokos ir įvykiai sieja tada ir dabar universiteto labui dirbusius žmones: struktūrizuotas medicinos studijų procesas ir inovatyvi aplinka, studijų kokybė, personalo atnaujinimas, universiteto tarptautiškumas. Tiek siekiai, tiek užsibrėžti tikslai, dėl medicinos mokslų plėtros nepavaldūs laikui ir bendri visoms kartoms“ – pabrėžė LSMU prorektorius studijoms.

Prof. K. Petrikonis sakė, kad 1924–1940 m. Medicinos fakultete buvo parengti 696 gydytojai, 386 dantų gydytojai, 150 chemikų ir vaistininkų. Medicinos studijos VDU, anot tuomečių studentų, buvo europinio lygio, pasižymėjo aukštais studentams ir dėstytojams keliamais reikalavimais: darbštumu, sąžiningumu ir punktualumu.

Senato pirmininkas prof. Rimantas Benetis, padėkojęs prorektoriui studijoms, priminė, kad LSMU mokslininkai ir studentai, Universiteto bendruomenė atsakingai ir išmintingai neša LSMU vėliavą. „Iš praeities atėjęs mūsų pirmtakų – medicinos pradininkų – indėlis į aukštąjį mokslą yra įpareigojimas mums. Įpareigojimas – išsaugoti ir įprasminti jų palikimą“ – sakė prof. R. Benetis.

LSMU kapelionas monsinjoras Artūras Jagelavičius į susirinkusiuosius renginio dalyvius kreipėsi: „Kol Lietuva atkūrė valstybingumą, teko daug iškentėti. Kančiose auga ir bręsta tautos charakteris, kartu iškentėtos kančios – gyvenimo akademija. Akademija, kuri užgrūdina asmenybę, išmoko ištvermės. Tautos meilė ir tarpusavio solidarumas padėjo mūsų protėviams iškęsti sunkumus. Puoselėkime palankumą vieni kitiems, ugdykime žmogiškumą, solidarumą, auginkime gėrį.

LSMU studentų atstovybės prezidentė Erika Segalytė LSMU bendruomenę pasveikino linkėdama atkakliai ir sunkiai dirbti ir įveikti visas kliūtis ir parodė filmuotą LSMU studentų organizacijų sveikinimą posėdžio dalyviams.

Meniniais pasirodymais susirinkusiuosius sveikino LSMU meno kolektyvai.

 

Jolanta Jonikienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba