Spausdinti

LSMU „Nemuno“ slėnyje – šiuolaikiška laboratorija moksleiviams

LSMU „Nemuno“ slėnyje – šiuolaikiška laboratorija moksleiviamsPraėjusią savaitę Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio pritarimu, buvo nuspręsta, kad Kauno savivaldybė kartu su Kauno universitetais jungiasi prie iniciatyvos  įsteigti STEAM atviros prieigos centrą (APC) Kaune. Bendru dalyvių sutarimu, centras bus kuriamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademiniame miestelyje (Tilžės g. 18, Kaunas) bei šalia esančiuose statiniuose. Šiame akademiniame miestelyje yra įsikūrusi mokslo, studijų ir verslo slėnio „Nemunas“ dalis.

STEAM – tai užsienio šalyse itin plačiai vartojamas trumpinys iš anglų kalbos, apibūdinantis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos ir kūrybiškumo kompleksinio ugdymo plėtotę (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics).

LR Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) teigimu, šio APC steigimas padės didinti mokinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika bei ugdyti mokinių kūrybiškumo, iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas formuojant inovacijų kultūrą Lietuvoje.

Įgyvendinant šią priemonę, planuojama kurti stacionarias, mobilias ir virtualias gamtos mokslų laboratorijas ir mokymosi aplinkas, kurios būtų atvirai prieinamos visiems Lietuvos moksleiviams.

STEAM steigimas yra savalaikis ir miesto bendrojo lavinimo mokyklų poreikius atliepiantis žingsnis. Jis „žengiamas“ kelių institucijų konsorciumo principu, jo dalyviai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno rajono savivaldybė, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

LSMU „Nemuno“ slėnyje – šiuolaikiška laboratorija moksleiviamsTik nedidelė Lietuvos mokyklų dalis yra aprūpintos eksperimentavimo priemonėmis, būtinomis gamtamoksliniame ugdyme. Tų priemonių skaičius turi būti pakankamas, kad eksperimentus galėtų atlikti visa klasė. STEAM laboratorija galėtų tapti ta vieta, kurioje mokiniai atliktų mokymo procese numatytus eksperimentus, tai suteiktų galimybes, kurių moksleiviai negali gauti savo mokykloje ne tik dėl įrangos trūkumo, bet ir riboto laiko: dažnai vienos pamokos nepakanka atlikti eksperimentą.

Tai būtų laboratorija tarpdalykiniams tyrimams, kuri kiekvienais metais pasipildytų tų pačių moksleivių sukurtomis idėjomis bei priemonėmis. Tarpdalykinio turinio laboratorijos bazinė įranga turėtų būti užpildyta priemonėmis, kurios leistų universitetų dėstytojams, mokslininkams realizuoti tarpdalykinio ugdymo idėjas, pritaikytas mokykloms.

Kauno STEAM APC siūloma universalios paskirties laboratorija, vienijanti kelių skirtingų tipų veiklai skirtas erdves:

Tyrimų erdvė aprūpinta laboratoriniais stendais ir skirta įvairiems laboratoriniams bandymams atlikti. Laboratorinė įranga universali, gali būti lengvai pritaikoma chemijos, biologijos, žmogaus  fizikos ir šių mokslų sandūroje esantiems bandymams. (Maisto tyrimai, medžiagų tyrimai, garso, vibracijos, šviesos, jų poveikio žmogaus organizmui bei sveikatai tyrimai ir t. t.).

Kūrybinė erdvė. Tai Maker – space tipo (konstrukcinė) erdvė, skirta įvairiems konstravimo, prototipų gamybos, modeliavimo, robotikos darbams. Ši erdvė aprūpinta įvairiais prietaisais: medžio apdirbimo staklėmis, įrankiais, elektronikos ir simuliacine įranga. Laboratorijoje kuriant robotų programinę įrangą, pritaikant įvairių sistemų ir procesų modelius bus įgyjamos ir tobulinamos dirbtinio intelekto ir sistemų, bei loginio mąstymo ir matematinio modeliavimo žinios ir įgūdžiai.

Viešųjų ryšių specialistė Indrė Levickytė