Spausdinti

LSMU kuriamas įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros centras

Nuotraukoje – ĮPSPC iniciatyvinis posėdisPraėjusią savaitę Farmacijos fakultete įvyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) atstovų susitikimas dėl įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros centro steigimo. Profesorių Žilvino Dambrausko, Rūtos Jolantos Nadišauskienės bei Antano Gulbino vadovaujama iniciatyvinė grupė aptarė argumentus, kodėl universitete ir jo ligoninėje Kauno klinikose reikalingas sistemingas įrodymais pagrįstos medicinos (ĮPM) principų mokymas ir taikymas.

Iniciatyvinės grupės susitikimą moderavęs prof. Ž. Dambrauskas iliustravo kokybiškesnio ĮPM mokymo poreikį Lietuvoje. Profesorius dalyviams papasakojo apie 2013 ir 2014 m. Vilniaus ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetuose pirmą kartą įvykusias ĮPM konferencijas, organizuotas kolegų iš Oksfordo (Didžioji Britanija) universiteto. Sulaukus didelio susidomėjimo, 2014 m. Vilniaus universiteto Medicinos fakultete buvo įkurtas pirmasis Lietuvoje ĮPM centras. Jis šiuo metu reguliariai skelbia įrodymais pagrįstą informaciją įvairiomis sveikatos priežiūros temomis, dalijasi ĮPM mokymo ištekliais ir keletą kartų per metus organizuoja mokymus, tačiau centro veikla nėra įtraukta į studijų programas.

Norint geriau įvertinti ĮPM poreikį, LSMU 2015 m. spalio mėn. buvo atlikta LSMU studentų apklausa. Joje dalyvavo daugiau nei 400 respondentų, kurių didžioji dalis buvo medicinos studijų programos atstovai. Į klausimą, ar jiems trūksta žinių apie tai, kas yra ĮPM ir kaip ją galima pritaikyti kasdienėje praktikoje, daugiau nei 80 procentų respondentų atsakė teigiamai ir daugiau nei 90 procentų nurodė, jog, jų manymu, būtų naudinga į studijų procesą integruoti studijas apie ĮPM.

Medicinos studentai jaučia ĮPM žinių trūkumą. Iki šiol tai mėginta kompensuoti savarankišku mokymusi bei studentų grupių iniciatyvomis, tokiomis kaip „Medicinos mokslų mokykla“ ar LSMU Studentų mokslinės draugijos organizuojamais kursais bei konferencijomis, Jaunųjų gydytojų asociacijos rengiamomis konferencijomis. Pasak susitikime dalyvavusio Medicinos fakulteto dekano prof. Algimanto Tamelio, jei būtų įsteigtas įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros centras – tai galėtų būti efektyvus būdas suvienyti visas iki šiol buvusias su ĮPM susijusias iniciatyvas.

Podiplominių studijų centro dekanas prof. Kęstutis Petrikonis pasisakė už tęstinumą ir ĮPM mokymų integravimą į podiplominių studijų procesą, tačiau dabartiniame etape tai galbūt dar tik ateities klausimas. Su ĮPM susiję gebėjimai ir žinios gydytojui rezidentui tarnautų kaip įrankis kasdienėje praktikoje ir suteiktų papildomo saugumo jausmo bei pasitikėjimo savimi.

Šiuo metu pasaulyje „įrodymais pagrįsta“ yra ne tik medicina, bet ir kitos sveikatos priežiūros specialybės – slauga, odontologija, veterinarija, kineziterapija – kurios kartu formuoja platesnį įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros požiūrį. Nuo ĮPM koncepcijos atsiradimo praėjo beveik 25-eri metai, ir jos principų mokymas yra įtrauktas į daugelio prestižinių pasaulio medicinos mokyklų studijų programas. Įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros centro įkūrimas būtų itin svarbi akimirka Lietuvos sveikatos mokslų universiteto istorijoje. Universiteto ligoninės ir LSMU Įrodymais pagrįstos medicinos centro bendradarbiavimas galėtų pasitarnauti mokant ligoninės darbuotojus, rengiant klinikinius protokolus, diagnostikos ir gydymo gaires, planuojant mokslinius tyrimus Kauno klinikose.

Įrodymais pagrįstos sveikatos priežiūros centro iniciatyvinė grupė