Spausdinti

LSMU išduotas leidimas vykdyti užsienio kvalifikacijų pripažinimą

Kovo 14 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU) išduotas Švietimo ir mokslo ministerijos leidimas vykdyti užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinį pripažinimą.

Švietimo ir mokslo ministro įsakymu V-600, 2012.04.04., patvirtinus, kad  užsienio kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, akademinį pripažinimą gali vykdyti ir Lietuvos aukštosios mokyklos, prieš tai gavusios Švietimo ir mokslo ministerijos leidimą, Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC) parengė ir pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą „Akademinio pripažinimo sistemos stiprinimas (KAPRIS-2)“, projekto kodas Nr. 09.3.2-ESFA-V-710-01-0001. Šio projekto rėmuose aukštosioms mokykloms buvo pravesta daug mokymų, seminarų, stažuočių užsienyje, kurių metu gauta išsamios informacijos ir įgyta gilesnių žinių apie įvairių pasaulio šalių švietimo sistemas, kaip atpažinti padirbtus dokumentus, vertinti išsilavinimo lygį ir pripažinti kvalifikacijas.

Dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas galės pripažinti būsimų užsienio studentų kvalifikacijas, tai yra, galės savarankiškai spręsti dėl užsienio kvalifikacijų lygmens bei tinkamumo studijuoti universitete vykdomose studijų programose. Priimant pripažinimo sprendimus, universiteto atsakingi darbuotojai turės remtis SKVC rekomendacijomis.

Tikimės, kad užsienio kvalifikacijų pripažinimo teisės suteikimas, užtikrins efektyvesnį ir greitesnį užsieniečių priėmimą į studijas LSMU.

Nuoroda į teisės aktų registrą – įsakymas dėl LSMU teisės vykdyti užsienyje įgytų kvalifikacijų akademinį pripažinimą:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/50a45d00e9f011e58deaaf0783ebf65b

Dėl teisės vykdyti išsilavinimo ir kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, akademinį pripažinimą suteikimo LSMU