LSMU ir Vokietijos Hohenheimo universiteto bendradarbiavimo kryptys

LSMU ir HohenheimasKovo 23–24 d. LSMU Gyvulininkystės technologijos fakulteto dekanas doc. dr. Rolandas Stankevičius ir Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovas prof. habil. dr. Romas Gružauskas lankėsi Hohenheimo universitete (Vokietija) ir dalyvavo tarptautinėje konferencijoje: „Hohenheimo universiteto tarptautinių mokslo veiklų pristatymas“. Konferencija buvo skirta prof. habil. dr. Rainerio H. Mozenthino mokslinės ir profesinės veiklos pabaigtuvėms. LSMU akademinei bendruomenei profesorius žinomas, kaip ilgametis tarptautinio bendradarbiavimo puoselėtojas, dalyvavęs daugelyje LSMU Veterinarijos akademijos konferencijų, seminarų, susitikimų ir nuolat dalijęsis su LSMU mokslininkais savo moksline ir profesine patirtimi. Inicijavęs daugelio LSMU mokslininkų ir studentų stažuotes bei tyrimų tęstinumą, vadovavęs rengiant daktaro disertacinius darbus, konsultavęs ir skatinęs bendradarbiavimą ne tik Europoje, bet ir pasaulyje. Prof. habil. dr. R. H. Mozenthinas savo mokslinę veiklą plėtojo ne tik Europoje, bet ir JAV, Kanadoje su LSMU Veterinarijos akademijos mokslininkais bendradarbiavo daugiau nei 20 metų. 2007 m. už didelį indėlį į tarptautinę mokslinę veiklą prof. R. H. Mozenthinui iš Hohenheimo universiteto buvo suteiktas Veterinarijos akademijos garbės daktaro vardas. Šių garbingų regalijų įteikimas vyko Veterinarijos akademijos 70 metų jubiliejaus iškilmių renginyje.

Hohenheimo universitete vyrauja graži tradicija – mokslinę ir profesinę veiklą baigusių profesorių pagerbimas. Renginyje mokslo bendruomenės kolegos dalijasi ne tik mokslo žiniomis ir pristato inovacijas bei naujausius tyrimų rezultatus, mokslo pasiekimus, bet ir veiklą, kada dirbo kartu su gerbiamu profesoriumi. Taip pat pagerbiami ir partnerių universitetai. Ši tradicija – tarsi universiteto istorijos tiltas, jungiantis buvusius ir esamus mokslininkus, į bendrą veiklą įtraukiantis jaunąją kartą. Į iškilmingą renginį susirinko daugiau nei šimtas mokslininkų iš Europos universitetų, taip pat iš Kinijos žemės ūkio universiteto, Kanados Albertos universiteto, buvo išklausyti konferencijos dalyvių pranešimai.

Anot prof.  habil. dr. R. Gružausko Hohenheimo universitete vyrauja ypatinga dvasia ir gilios mokslininkų pagerbimo tradicijos. Tradicijos, kurios galėtų tapti pavyzdžiu ir postūmiu plėtojant mokslininkų pagerbimą ir supažindinant jaunuosius mokslininkus su jų veikla.

GTF dekanas doc. dr. R. Stankevičius teigia, kad tarptautinis bendradarbiavimas suteikia galimybę tobulėti, susipažinti su naujausiais mokslo pasiekimais, įgyti profesinių žinių bei įgūdžių. Pagerbti iškilų mokslininką savo darbais garsėjantį pasaulio mastu, susipažinti su ilgamečiais jo kolegomis iš Kinijos, Japonijos, JAV, Kanados mums buvo didelė garbė. Užmegzti kontaktai motyvuoja dar labiau tobulinti ir plėsti savo mokslinę ir praktinę veiklą, keistis patirtimi, vykdyti tarptautinius mokslo projektus, rengti seminarus, organizuoti konferencijos. Bendradarbiavimas su užsienio aukštųjų mokyklų kolegomis suteikia galimybę susipažinti su giliomis, istorinėmis ir nuolat puoselėjamomis akademinės bendruomenės tradicijomis.

Vizito metu LSMU VA mokslininkai lankėsi Hohenheimo universiteto padaliniuose, matė kaip taikomi naujausi tyrimų metodai laboratorijose, kuriose mokslininkai dirba su naujausia įranga. Pavyko užmegzti naujus kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui – ilgalaikėms doktorantų ir darbuotojų stažuotėms.

Profesorius R. Gružauskas, sako, kad pavyko susipažinti ir su Hohenheimo universiteto jaunaisiais profesoriais, jų darbais ir tyrimais. Daugelis iš jų sutiko dalyvauti jau šį rudenį LSMU vyksiančiuose renginiuose ir pristatyti pranešimus mūsų mokslo bendruomenei ir studentams apie kiaulių ir paukščių žarnyno sveikatingumą. Mokslininkių – prof. dr. Janos Seifert (Vokietija) ir dr. Amelijos Camarinha Silva (Ispanija), tyrimų kryptis proteomika – visų genomo koduojamų baltymų struktūros ir funkcijos nustatymas, paukščių ir kiaulių pašarų ir žarnyno sveikatingumo (sąveikos su pašarais) srityje. Analizuoja genomo koduojamų baltymų struktūrą (mikroorganizmų), nustato jų funkciją, pašarų priedus, probiotikus, oligosacharidus, fermentą fitazę, procesus nuo kurių gali kisti žarnyno mikrobiota sveikatingumas. Jeigu bus užtikrintas žarnyno sveikatingumas, pavyks pasiekti aukštesnio produktyvumo ir produkcijos kokybės. Vizito metu su prof. habil. dr. Jurgenu Zenteku Gyvūnų mitybos instituto vadovu (Laisvojo Berlyno universitetas) suderinome bendrų konferencijų rengimo ir renginių organizavimo galimybes.

Gyvūnų sveikatos specialistų teigimu, Lietuvoje kasmet daugėja gyvūnų augintojų, žinančių ir suprantančių apie šalutinį neigiamą antibiotikų poveikį gyvūnų žarnyno sveikatingumui. Vis dėlto tokių – mažuma. Daugelis dideliais kiekiais gydydami augintinius antibiotikais neskiria pakankamai dėmesio, kad apsaugotų juos nuo nemalonių sutrikimų, kurių padėtų išvengti gerųjų bakterijų preparatai. Kiaulių, galvijų ir paukščių žarnyno sveikatingumo užtikrinimo kryptis yra nauja, aktuali ir perspektyvi, ne tik dėl antibiotikų padarytos žalos, bet ir parenkant pašarų priedus ir suformuojant gyvūnų mitybos racionus.

Pasak profesoriaus, prognozuojama, kad 2030 m. paukštiena viršys kiaulienos gamybą, todėl Vokietijos mokslininkių tyrimų rezultatai labai aktualūs pasauliniu mastu.

Profesorius teigia, kad Gyvūnų auginimo technologijų instituto laboratorijose: Gyvūnų produktyvumo ir Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės vertinimo, Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorijoje prie Gyvūnų veisimo ir mitybos katedros (vadovas doc. dr. R. Stankevičius)

atliekame labai daug tyrimų, tad tobulinsime tyrimų metodus semdamiesi patirties iš Hohenheimo universiteto Analitinės chemijos departamento mokslininkų: dr. Patricijos Leberl ir dr. Wilhelmo E. Kincseso kuruojamais metodais – masių spektrometrija (MS)  (analitiniu metodu, kuriuo matuojamas įkrautos dalelės masės ir krūvio santykis), masių spektrometrais su plazmos detektoriais, darbu su NIRS infraraudoniesiems spinduliams artimu spektru, optinės emisijos spektrometrijos metodais, efektyviąja skysčių chromatografija, tobuliname riebalų rūgščių analizę. Prof. R. Gružauskas pabrėžia, kad mūsų laboratorijų darbuotojai ir doktorantai jau netrukus vyks stažuotis į Analitinės chemijos departamentą Vokietijoje.

„Vizito metu su ilgamečiu tarptautiniu partneriu prof. habil. dr. Michaeliu Grashornu aptarėme detalią 2018 m. pavasarį rengiamų BOVA kursų programą“ – pabrėžė prof. habil. dr. R. Gružauskas.

Jolanta Jonikienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba