Spausdinti

LSMU ir KTU – bendro tikslo siekiantys partneriai

Būti greta geriausiųjų pasaulio universitetų iki 2025-ųjų metų. Tokį tikslą kelia Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU) ir Kauno technologijos (KTU) universitetai, priėmę strateginį sprendimą konsoliduoti abu universitetus, užimančius lyderiaujančias pozicijas technologijos, sveikatos ir socialinių mokslų srityse.

LSMU ir KTU pirmieji ryžosi sutelkti turimas kompetencijas bei intelektinį potencialą biomedicinos ir technologijos mokslų srityse, siekiant sukurti pasaulinio lygio studijų ir aukštojo mokslo instituciją bei prisidėti prie modernios, veržlios ir atviros pasauliui Lietuvos kūrimo.

Naujasis universitetas, atkūręs istorinį Lietuvos universiteto pavadinimą, užtikrintų patrauklumą aukščiausio lygio mokslininkams, tyrėjams ir gabiausiems regiono studentams bei padėtų realizuoti šalies inovacijų potencialą.

Įgyvendinant susijungimą, siekiama akademinių kompetencijų vystymo, studijų kokybės ir proceso modernizavimo, integruoto ūkio ir administracijos valdymo, infrastruktūros kokybės gerinimo.

Išsamus universitetų konsolidavimo projektas buvo pristatytas sausio 22 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje. Numatoma, kad pagrindinės LSMU ir KTU susijungimų veiklos užtruktų apie 3-4 metus po sprendimo, sujungti universitetus, patvirtinimo. Pirmieji studentai į naująjį universitetą būtų priimti 2020-ais metais rugsėjo 1-ąją.

Abiejų universitetų vadovai pabrėžia, kad namų darbai pabaigti, belieka sulaukti aukščiausios valstybės valdžios palaikymo ir paramos.

„Kiekvienas iš besijungiančių universitetų šiandieną yra lyderiai savo srityje, tačiau, sujungę savo mokslo ir studijų potencialą, universitetai turi realią galimybę tapti stipriausia aukštąja mokykla Baltijos regione“, – teigia LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas. Pasak LSMU rektoriaus, valstybė taip pat turi investuoti į savo ateitį bei pažangą.

KTU rektorius prof. Petras Baršauskas pastebi, kad susijungimo praktiką naudoja visa Europa. Tai ypač naudinga, siekiant tobulinti mokslinių tyrimų ir studijų kokybę, didinti tarptautiškumą. „Lietuvoje milijonui gyventojų tenka 14,5 aukštojo mokslo institucijų, tuo tarpu Europos Sąjungos šalių vidurkis – 4,6. Ši statistika vienareikšmiškai sako, kad aukštojo mokslo tinklo optimizavimas mūsų šalyje – būtinas“, – teigia KTU rektorius prof. Petras Baršauskas.

Abiejų universitetų vadovai pabrėžia, kad LSMU ir KTU yra ne konkurentai, o glaudžiai bendradarbiaujantys partneriai, vykdantys integruotus mokslo tyrimus, studijų programas bei verslo projektus, užtikrindami jaunųjų talentų mokslo ir pažangos gerovę.