LSMU Gyvulininkystės technologijos fakultetui 70

Spalio 6 d. LSMU Gyvulininkystės technologijos fakultetas (GTF) minėjo įkūrimo ir veiklos 70 metų sukaktį. Jubiliejinės konferencijos „Vietinių pašarinių žaliavų panaudojimas gyvūnų mitybai: nauda ir apribojimai, susiję su virškinimo fiziologija bei jų įtaka produkcijos kokybei ir gyvūnų sveikatai“ dalyvius sveikino LSMU prorektorė mokslui prof. habil. dr. V. Lesauskaitė, LSMU VA kancleris prof. dr. M. Malakauskas, LSMU GTF dekanas doc. dr. R. Stankevičius ir LSMU Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas.

Konferenciją organizavo GTF ir fakulteto strateginiai partneriai: Hohenheimo universitetas (Vokietija) bei Vienos veterinarinės medicinos universitetas (Austrija). Ši tarptautinė konferencija yra pradėtų darbų tęstinumas ir organizuojama jau aštuntą kartą. Tarptautinis bendradarbiavimas vyksta ne tik organizuojant seminarus, konferencijas, bet taip pat užsienio universitetų mokslininkai dalyvauja doktorantų rengime, jie yra paskirti konsultantais. Tai visų pirma Vienos veterinarinės medicinos universiteto prof. Q. Zebeli ir Estijos gyvybės mokslų universiteto dr. M. Ots.

Šios konferencijos organizavimo pagrindinis akcentas – glaudus bendradarbiavimas su fakulteto strateginiais partneriais: „KG Group“ (Lietuva), „Biochem“ (Vokietija), „Innovad“ (Belgija), „Baltijos enzimai“ (Lietuva). Partneriai yra ir konferencijos pagrindiniai rėmėjai. Konferencijoje buvo pristatyti šešiolika žodinių ir dvidešimt aštuoni stendiniai pranešimai. Konferencijos medžiaga žurnalo „Veterinarija ir zootechnika“ vyr. redaktoriaus prof. habil. dr. H. Žilinsko iniciatyva buvo publikuojama šiame žurnale bei jo priede.

Konferencijos dalyviai analizavo aktualius klausimus šiandieniniame gyvulininkystės sektoriuje bei teikė informaciją, kuri buvo labai vertinga eiliniam Lietuvos vartotojui, taip pat buvo analizuojama pašarinių žaliavų kokybė, jos kintamumas, pašarinių priedų panaudojimo efektyvumas gyvūnų mityboje, pašarinių žaliavų apdorojimo šiuolaikiniai technologiniai aspektai ir kas svarbiausia bei aktualiausia vartotojui, buvo aptariama gyvūninių žaliavų produkcijos kokybė – pieno, kiaulienos, jautienos, paukštienos, medaus. Konferencijos dalyviai ir svečiai lankėsi GTF katedrose, institutuose, laboratorijose, susipažino su vykdomais projektais, naudojama įranga ir metodais, aptarė būsimo bendradarbiavimo temas. Dabartiniu metu GTF mokslininkai vykdo ir vykdė ūkinių subjektų užsakomųjų mokslinių darbų temas, kaip: AB „Kauno grūdai“ (Lietuva), „Innovad“ (Belgija), „Biochem“ (Vokietija), „Phytobiotics“ (Vokietija), „Vilniaus paukštynas“ (Lietuva), „Zujų paukštynas“ (Lietuva), APC „Europe“ (JAV), „Kaušėnų paukštynas“ (Lietuva).

Prof. habil. dr. R. Gružauskas ir jo komanda yra dėkingi partneriams, kurie suteikia labai geras sąlygas vykdyti bandymus su gyvūnais: AB „Kiaulių veislininkystė“, E. Reimerio triušininkystės ūkiui, Dovinės žemės ūkio bendrovei (UAB „Agrokoncernas“), Tautkaičių žemės ūkio bendrovei (UAB „Agrokoncernas“), AB „Vilniaus paukštynas“, UAB „Dainiai“ ir kt. Prof. habil. dr. R. Gružauskas GTF 70-mečio proga sakė: „Pabaigus mokslinį projektą ar kitą svarbų darbą, plėtojant Universiteto edukacines ir mokslines veiklas kartais norisi stabtelėti ir pasidžiaugti pasiektais rezultatais. Kiekviena mokslinė ir edukacinė veikla yra prasminga tik tuomet, jei ji vykdoma darniai, panaudojant Universiteto galimybes bei siekiant kuo didesnio vykdomų darbų tarptautiškumo.“

Gyvulininkystės technologijos fakulteto  įkūrimo data yra 1946 m. Tačiau GTF ištakos siekia pačius pirmuosius Veterinarijos akademijos įkūrimo metus. 1938 m. buvo įsteigtas Zootechnijos institutas, kuriame dirbo du dėstytojai: prof. K. Aleksa ir doc. dr. K. Alminas. 1946 m. šis padalinys buvo reorganizuojamas. 1948 m. iš šio padalinio buvo įkurtos Specialiosios zootechnikos ir Gyvūnų veisimo su genetikos kursų katedros. Vėliau šios katedros buvo reorganizuojamos, o 2014 m. lapkričio 1 d. Gyvulininkystės katedra pavadinta Gyvūnų auginimo technologijų institutu, kuriame yra keturi padaliniai: Gyvūnų produktyvumo, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo, Akvakultūros laboratorijos bei Josifo Taco melžimo technologijų centras.

Institutas yra vienas pagrindinių padalinių, kuris formuoja gyvulininkystės technologo kompetenciją. Tiek fakulteto, tiek instituto darbe labai svarbus veiksnys yra tarptautiškumo didinimas. Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovas prof. habil. dr. R. Gružauskas, buvęs ilgametis GTF Gyvulininkystės katedros vedėjas, Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijos įkūrėjas ir vadovas, tarptautinių projektų autorius bei koordinatorius, daugelio disertacinių darbų vadovas, siekiantis, kad kuo daugiau doktorantų parengtų disertacinius darbus, o mokslininkai galėtų dalytis savo žiniomis ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. „Stiprūs, kvalifikuoti, tarptautiški gyvulininkystės srities specialistai – didelis indėlis vystant Lietuvos gyvulininkystę“, – akcentavo profesorius.

Prof. R. Gružauską bendradarbiavimas su Hohenheimo universitetu (Vokietija) sieja daugiau nei 17 metų, nes Gyvūnų auginimo technologijų instituto (tuometės Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijos) darbuotojai dalyvavo TEMPUS (PHARE) programoje, organizuodavo bendrus mokslinius renginius bei dėstytojų ir doktorantų stažuotes. Prof. R. Gružauskas ir prof. Michael A. Grashorn 2008, 2010, 2012, 2014 ir 2016 metais organizavo tarptautinius BOVA mokymo kursus „Quality of eggs and poultry meat“, skirtus Baltijos šalių magistrantams. LSMU GTF ir Vienos veterinarinės medicinos universiteto gyvūnų mitybos ir funkcinių augalų junginių institutu bendradarbiavimas vyksta šiek tiek trumpiau. Šio bendradarbiavimo pagrindinis akcentas – eubiotinių pašarų priedų panaudojimas gyvūnų mityboje bei planuojamos doktorantų stažuotės. Su minėtaisiais universitetais rengiami nauji moksliniai projektai bei moksliniai renginiai, doktorantų stažuotės, įsisavinami nauji tyrimų metodai.

Jolanta Jonikienė

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba