LSMU gavo finansavimą projektui: „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“.

      LSMU Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ir Europos socialinio fondo agentūra 2016 m. gruodžio 30 d. pasirašė projekto „Lietuvos aukštųjų mokyklų žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstane, studijų Lietuvoje populiarinimas“, Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0001, administravimo ir finansavimo sutartį.

     Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su kitais Lietuvos universitetais (KTU, VDU, LSU, ASU, VU, VGTU, ŠU) planuoja įgyvendinti projektą, kurio tikslas – Lietuvos aukštojo mokslo žinomumo ir prestižo didinimas Kazachstano Respublikoje, siekiant pritraukti studentus nuolatinėms bei dalinėms studijoms Lietuvos universitetuose, bei skatinti bendrus projektus aukštojo mokslo srityje. Projekto metu planuojama: suorganizuoti 72 Lietuvos universitetų atstovų vizitus į Kazachstaną ir pravesti 8 renginius Kazachstane, pristatant Lietuvos aukštąjį mokslą. Planuojama, kad įgyvendinus projekto veiklas padidės Lietuvos ir jos aukštojo mokslo žinomumas ir prestižas, tuo pačiu Lietuvos universitetai padidins savo tarptautiškumą. Projekto trukmė – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.