LSMU atidarytas atviros prieigos Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras

Lapkričio 13 d. LSMU Gyvulininkystės institute (Baisogala) atidarytas atviros prieigos Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centras.

Prof. habil. dr. Antanas Sederevičius (J. Jonikienės nuotr.)Naujojo LSMU atviros prieigos centro (APC) duris atvėrusio lapkričio 13 d. veikla bus orientuota į gyvūnų mitybos tyrimų ir biotechnologijų plėtojimą, vystant konkurencingą gyvulininkystę, atvirą inovacijoms bei teikiančią vartotojams saugius, kokybiškus produktus. Centre įkurtos 5 naujos ir atnaujintos esamos 3 mokslinės laboratorijos: Gyvūnų pašarų maisto medžiagų virškinamumo tyrimų laboratorija, Pašarų gamybos ir šėrimo technologijų vertinimo laboratorija, Gyvūnų genetinių išteklių tyrimo ir ilgalaikio išsaugojimo ex situ laboratorija, Nutrigenomikos ir gyvulininkystės procesų sisteminio vertinimo skyrius, Gyvūnų nutriciologijos tyrimų laboratorija, Virškinimo fiziologijos ir patologijos centras, Gyvūnų veislinės vertės tyrimų ir selekcijos laboratorija, Gyvūnų produktyvumo laboratorija.

Prof. Remigijus Žaliūnas APC atidarymo proga sveikino susirinkusiuosius ir džiaugėsi slėnio „Nemunas“ projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ sėkme bei skatino drąsiai įsitraukti į projektus bei sėkmingai juos plėtoti bei užtikrinti orią ateitį.

Aidint senovinės patrankos šūviams ir grojant dūdų orkestrui simbolinę APC atidarymo juostą perkirpo LSMU GI direktorė V. Juškienė, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R. Paliukas, LR žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė, LSMU rektorius R. Žaliūnas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas V. Razumas.

Susirinkusiuosius sveikino ir linkėjo pristatyti Lietuvą kaip žemės ūkio mokslo šalį, kurstyti LSMU mokslo židinį, puoselėti sveikatą, semtis novatoriškų idėjų, išlaikyti krašto tradicijas, dalytis patirtimi, teikti rekomendacijas ir kt. LSMU rektorius prof. habil. dr. R. Žaliūnas, LR žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas R. Paliukas, LR Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas S. Bucevičius, LR Kultūros ministerijos atstovas, Radviliškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas K. Augulis, Baisogalos seniūnas R. Kalvaitis, MOSTA atstovas T. Juknevičius ir kt.

Naujojo centro atidarymą bei LSMU Gyvulininkystės instituto darbuotojus laimino Baisogalos parapijos klebonas Tomas Janavičius kviesdamas visus siekti užsibrėžtų tikslų ir dirbti Lietuvos žmonių gerovei.

 Anot LSMU prof. A. Sederevičiaus, slėnio „Nemunas“ projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ vadovo per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį rangos, rekonstrukcijos, remonto darbų LSMU infrastruktūroje atlikta už 5 mln. 237 tūkst. eurų. 15 mokslinių laboratorijų aprūpinta naujausia moksline įranga už 3 mln. 332 tūkst. eurų. Renovuota 13 mokomųjų auditorijų ir laboratorijų, nupirkta studijoms reikalinga įranga, sukurta 60 darbo vietų, ateityje numatoma ir toliau plėtoti daugialypes APC veiklas, didelį dėmesį skirti gyvulininkystės specialistų studijoms bei jų rengimui, stiprinti MTEP veiklas su esamais ir būsimais nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais bei kurti žinioms imlias verslo įmones. Naudoti laboratorijų naujausią mokslinę įrangą ir dirbti šiomis pagrindinėmis kryptimis: pašarų kokybės bei gyvūnų mitybos visavertiškumo gerinimas racionaliau naudojant šalies pašarų išteklius; gyvūnų veislininkystė, genofondo apsauga ir jo racionalus naudojimas; biotechnologinių, ekologinių ir gyvūnų gerovės priemonių gyvulininkystės plėtrai rengimas gyvūninės kilmės maisto žaliavai gerinti ir aplinkai išsaugoti; gyvūnų užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir maisto saugos kompleksinių priemonių rengimas ir diegimas.

Apie slėnio „Nemunas“ atviros prieigos centrų galimybes gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumui didinti pranešimą pristatė prof. A. Sederevičius, LSMU prorektorius veterinarinei medicinai ir gyvulininkystei, slėnio „Nemunas“ projekto „Gyvūnų sveikatingumo, mitybos ir gyvūninių maisto žaliavų mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra, mokslinio potencialo konsolidacija“ vadovas, dr. V. Juškienė, LSMU Gyvulininkystės instituto direktorė pristatė LSMU Gyvulininkystės instituto atviros prieigos centro naujas galimybes inovacijų plėtrai, Verslo ir mokslo bendradarbiavimo perspektyvas ir iššūkius gyvulių veislininkystėje aptarė doc. E. Gedgaudas, ŽŪR Veislininkystės komiteto pirmininkas.

Išklausę mokslininkų pranešimų bei sveikinimų iškilmių dalyviai lankėsi naujojo atviros prieigos Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro laboratorijose, kuriose laboratorijų vadovai ir atstovai dr. A. Šiukščius, dr. V. Uchockis, dr. R. Šveistienė, dr. R. Nainienė, dr. J. Jatkauskas ir kt. supažindino su gerąja patirtimi, saugant ūkinių gyvūnų genetinius išteklius, mokslo sukauptomis žiniomis, pristatė ateities vizijas. Mokslininkai dalijosi naujausia informacija, mokslinėmis idėjomis, sprendžiant ūkinių gyvūnų genetinių išteklių saugojimo darbe pasitaikančias problemas, jų sprendimo būdus.

Vienas iš prioritetų saugant senąsias ūkinių gyvūnų veisles yra jų panaudojimo būdų paieška. Laboratorijų vadovai papasakojo apie pagrindines Lietuvos nacionalines gyvūnų veisles, kurios buvo ties išnykimo riba, tačiau dabar  atkurtos ir  saugomos. Susirinkusieji sužinojo naujausią informaciją apie ūkinių gyvūnų genetinių išteklių saugojimą. Renginio metu pristatyti gyvūnai bei gyvūninės kilmės produktai sudarė sąlygas pažinti specifinių produktų gamybą ir paslaugų teikimą, panaudojant Lietuvos vietines ūkinių gyvūnų veisles.

Nacionalinės gyvūnų  veislės atstovai – žemaitukai ir  Lietuvos sunkieji žirgai nudžiugino renginio dalyvius puikiais pasirodymais po atviru dangumi įrengtame aikštyne.

Spaudos konferencijoje buvo diskutuojama apie žemės ūkiui skirtas sumaniąsias technologijas, mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei LSMU plėtrą.

 

Jolanta Jonikienė