Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija mini 80-metį

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija mini  80-metįRugsėjo 22 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Veterinarijos akademija (VA) iškilmingai minėjo Veterinarijos akademijos įkūrimo bei veiklos 80-mečio jubiliejų „Istorija – mūsų darbų lobynas ir praeities liudytoja“. Jubiliejaus proga išleista knyga „Laiko ratu“ (sudarytojos V. Riškevičienė ir L. Baršauskienė). Veterinarijos akademijos 80-mečio jubiliejaus proga pabaigta restauruoti Akademiją puošianti, istoriniu simboliu tapusi, J. Rutkausko Vyčio žirgo skulptūra.

Lietuvos Respublikos saugoma nekilnojamoji kultūros vertybė yra Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas: Centriniai rūmai, Anatomikumas, Vivariumas, Stambiųjų gyvūnų klinika, Mokomoji kalvė, Dr. L. Kriaučeliūno smulkiųjų gyvūnų klinika, Epizootologinis (dabar  –Veterinarinės patobiologijos katedra) ir Ūkio dalies pastatai.

Susirinkusiuosius VA 80-mečio iškilmių proga sveikino LSMU rektorius prof. habil. dr. Remigijus Žaliūnas: „80-mečio jubiliejus – tai iškilmės, kai galime pažvelgti į kartu nueitą kelią, pasiektus rezultatus ir, žinoma, jaunajai kartai atverti naujas galimybes. Išsilavinusi, motyvuota, žingeidi akademinė bendruomenė yra ne tik mūsų Universiteto, bet ir visos Lietuvos turtas – vertybinis ir moralinis lobynas. Padaryti taip, kad jauni žmonės norėtų į save investuoti ir kurti Lietuvos ateitį, yra didelis darbas. Sveikinu su šia istorine švente“.

Lietuvoje veterinarinės medicinos studijos yra labai paklausios, o veterinarijos gydytojų poreikis didėja: plečiasi gyvūnų ūkiai, daugėja naminių augintinių skaičius, stiprėja maisto saugos ir kokybės kontrolė, plečiasi veterinarinės farmacijos rinka.

LSMU Veterinarinės medicinos studijų programa atitinka Europos veterinarinės medicinos studijų reikalavimus – tai 2015 m. patvirtino Europos aukštųjų veterinarijos mokyklų asociacijos (EAEVE) ekspertai.

Veterinarinės medicinos gydytojai, užtikrinantys sveiko ir saugaus maisto gamybą bei jo patekimą vartotojams, taip pat yra atsakingi ir už žmonijos sveikatą.

Nuo Veterinarijos akademijos įkūrimo – 1936 m. rugsėjo 19 d.  iki šiol veterinarinės medicinos gydytojo diplomus įgijo 6240 absolventų. Šiuo metu LSMU Veterinarijos akademijoje studijuoja 1468 studentai, iš kurių – 69 užsienio šalių studentai (Airijos, Švedijos, Vokietijos, Kipro, Jungtinės Karalystės, Izraelio, Ispanijos, Indijos, Pietų Korėjos, Suomijos).

 Кvalifikuotus, inovatyvius, bendradarbiaujančius su verslu, nebijančius iššūkių, išskirtinius specialistus – veterinarinės medicinos gydytojus Lietuvoje rengia tik LSMU Veterinarijos akademija. Nepaisant to, kad studijos yra labai sudėtingos, džiugina absolventų pasiekti studijų rezultatai. Studijuodami studentai asistuoja veterinarijos gydytojams profesionalams, savarankiškai atlieka nesudėtingas operacijas, procedūras, dirba laboratorijose, kuriose įgyja mokslinio darbo pradmenų bei patirties dirbti su šiuolaikine įranga, lankosi privačiuose gyvūnų ūkiuose, zoologijos soduose, gyvūnų globos įstaigose, talkina Kauno miesto organizuojamuose renginiuose.

 „Laiko tėkmė jungia įvairių istorinių laikotarpių ir žmonių kartų pastangas įprasminti savo siekius, juos tobulinti ir perduoti tęsti kitiems. Universitetas – tai ta vieta, kur šie siekiai pildosi, tvirtėja, įgauna naujų atspalvių ir pojūčių. 80 metų aukštajai mokyklai – tai lyg vieno žmogaus gyvenimas, tačiau jos steigėjų ir tęsėjų pastangų dėka, išplitęs į tūkstančius jaunų širdžių, sukūrė Alma Mater, kurios vardas  – Veterinarijos akademija“, – sakė prof. Henrikas Žilinskas, LSMU Veterinarijos akademijos rektorius emeritas.

80-mečio jubiliejaus proga vyko iškilmingas buvusių Lietuvos veterinarijos akademijos rektorių, įnešusių neįkainojamą indėlį į studijų proceso tobulinimo, veterinarijos mokslo populiarinimo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, Akademijos miestelio ir ūkio plėtros istoriją, prof. Rimanto Karazijos ir dr. Jono Čygo atminimo įamžinimas, jų vardais pavadintos dvi Akademijos auditorijos.

Iškilmėse dalyvavo ir pranešimą „Veterinarijos akademija laiko ratu“ pristatė buvęs Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius, LSMU rektorius emeritas prof. habil. dr. H. Žilinskas.

Veterinarijos akademijos mokslo raidą ir perspektyvas aptarė LSMU VA kancleris prof. dr. Mindaugas Malakauskas, linkėdamas, kad mokslininkai niekada nepritrūktų kūrybinės energijos, ryžto siekti tikslų lydint jaunatviškam veržlumui ir begaliniam norui tobulėti, o pasiekimai pranoktų lūkesčius.

Veterinarijos fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė Veterinarijos akademijos 80-mečio jubiliejaus proga Akademijos bendruomenei, studentams ir svečiams linkėjo išminties ir kantrybės, o prisimindama Akademijos kūrėjus ir jų nueitą kelią kvietė įžvelgti jame tai, kad net ir mažos smulkmenos tampa proveržiu ir padaro žmogų laimingą. Veterinarijos gydytojo profesija yra išskirtinė savo turiniu ir apimtimi. Veterinarinės medicinos gydytojai – ypatingos dvasinės struktūros žmonės, gebantys rasti pusiausvyrą tarp gyvūno ir žmogaus, pasirengę padėti sergantiems ir kenčiantiems gyvūnams ir nuolatos tobulėti, akcentavo profesorė.

Iškilmių dalyviai lankėsi Lietuvoje ir pasaulyje pripažinto fotomenininko Aleksandro Macijausko nuotraukų, įamžinusių 8–9 dešimtmečių sunkaus veterinarijos gydytojų darbo prasmę, šiuo šventiniu laikotarpiu eksponuojamų Veterinarijos akademijoje, parodoje „Veterinarijos gydytojai“ iš fotomenininko albumo „Veterinarijos klinikose“ ciklo.

Renginyje dalyvavo ir susirinkusiuosius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, LSMU bendruomenės nariai, Lietuvos universitetų atstovai, verslo bei mokslo partneriai, užsienio universitetų svečiai ir studentai.

LSMU komunikacija