Spausdinti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų ir dėstytojų įnašas konferencijoje „Kūrybiški metodai reabilitacijoje“

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentų ir dėstytojų įnašas konferencijoje „Kūrybiški metodai reabilitacijoje“Lapkričio mėnesį Klaipėdos universitete įvyko respublikinė mokslinė – praktikinė konferencija „Kūrybiški metodai reabilitacijoje 2015“, kurioje itin gausiai dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) akademinė bendruomenė: Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos ergoterapeutė Erika Endzelytė, Medicinos akademijos Slaugos fakulteto Reabilitacijos klinikos docentė Jolita Rapolienė, pranešimus skaitė LSMU studentai, iš kurių keletas – magistrantūros studijų programos „Dailės terapija“ magistrantai. Konferencijoje didžiausias dėmesys buvo skiriamas kūrybiškiems metodams ir galimybėms su pacientu dirbti ne tik medikamentiniu būdu, bet ir pasitelkiant kūrybą bei ją integruojant į bendrą pacientų gydymo programą.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto (LSMU – VDA KF) jungtinės Dailės terapijos studijų programos trečio kurso magistrantė Vaida Adomaitienė konferencijoje pristatė dailės terapijos taikymo galimybes dirbant su pacientais, turinčiais valgymo sutrikimų. Trumpai apžvelgiant teorinį aspektą bei jį jungiant su praktiniu tyrimu, pranešėja pateikė dailės terapijos galimybes, lygindama tiriamosios vaizdinius prieš pradedant dailės terapiją ir po jos. Pasitvirtino prielaida, kad dailės terapijos metodai ir priemonės yra naudingos, formuojant pacientų, turinčių valgymo sutrikimų, adekvačią jų kūno savivoką.

Sukaupta informacija apie galimybes prisijaukinti įsibaiminusį pacientą pasidalino Neringa Matačiūtė, LSMU – VDA KF jungtinės Dailės terapijos studijų programos trečio kurso magistrantė. Pranešėja pristatė piešimo kaire ranka aspektą ir pateikė išvadas, kad tai mažina nerimą, kylantį dėl galimų nepasitenkinimų meniniais gebėjimais, padeda įsitraukti į meninę veiklą ir priimti kūrybinį procesą be siekio būti idealiu.

Šioje konferencijoje taip pat buvo pristatytas šokio – judesio metodo poveikis. LSMU Sveikatinimo ir reabilitacijos magistrantūros studijų magistrantė Ksenija Stasiulienė siekė nustatyti šokio – šokio judesio metodo poveikį ikimokyklinio amžiaus autizmą turintiems vaikams. Atlikus tyrimą, prieita išvadų, jog taikant šį metodą, reikšmingai pagerėjo vaikų, turinčių autizmą, socialiniai, stambiosios ir smulkiosios motorikos bei viršutinių galūnių koordinacijos įgūdžiai.

LSMU – VDA KF jungtinės Dailės terapijos magistrantė Virginija Šilauskienė, pristatydama temą „Dailės terapijos taikymas bendravimo įgūdžiams stiprinti, dirbant su pradinių klasių mokiniais, kurie turi kalbos sutrikimų“, pateikė išvadas, jog grupinė dailės terapija, kitaip nei individuali, labiau tinkama darbui su vaikais, turinčiais bendravimo sunkumų. Taip pat grupinėje dailės terapijoje šie vaikai lengviau mokosi bendrauti, o dailės terapija skatina geresnį abipusį bendravimą bei ugdo socialinius įgūdžius.

Jungtinės LSMU ir VDA Dailės terapijos studijų programos trečio kurso magistrantė Miglė Šalnaitė konferencijoje pristatė dailės terapijos poveikį aktyvumo ir dėmesio sutrikimų turinčių vaikų elgesiui (vaikų amžius nuo 7-ių iki 11-os metų). Pranešėja pasidalino informacija, kad piešinių analizė atskleidžia struktūros, savivokos, dėmesingumo, savikontrolės padidėjimą. Pasak M. Šalnaitės, stebėjimų rezultatai rodo teigiamus elgesio pokyčius. Pranešimo metu buvo pateiktos rekomendacijos dėl dailės terapijos taikymo šiai pacientų grupei: terapijos nauda jaučiama, tačiau reikalingas pastovus, 15 sesijų ciklas.

Konferencijoje „Kūrybiški metodai reabilitacijoje 2015“ buvo aptarta ir kitų įvairių temų: vaidybinių elementų panaudojimas, kūrybiškumo principai etno muzikos žanruose, sodininkystės taikymas ergoterapijoje, poetinė improvizacija ir kt. Kiekvienas pranešėjas pasidalino atliktų tyrimų rezultatais ar asmeninėmis patirtimis, o konferencijos rengėjai suteikė galimybę dalį aptartų temų pabandyti ir praktiškai (sodininkystė, poetinė improvizacija, dailės terapija). Ši konferencija, jos pranešėjų bei klausytojų gausa atskleidžia, kokia svarbi yra kūryba ir įvairūs kūrybiniai metodai reabilitacijoje.

 

Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu
Dailės terapijos magistrantė Vaida Adomaitienė