Spausdinti

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė – dvi pirmaujančios Lietuvos ligoninės pagal elektroninių paslaugų diegimą sveikatos srityje, sėkmingai įgyvendina ligoninių informacinių sistemų plėtrą pagal projektą „LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ IR KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ PLĖTRA“.

Tai vienas didžiausių Lietuvoje elektroninės sveikatos projektų, skirtų sudaryti sąlygas Kauno ir Klaipėdos gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, – tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Projekto metu patobulintos ligoninių elektroninės sveikatos informacinės sistemos bus integruotos su E. Sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI IS), SODROS, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) ir kitomis nacionalinėmis informacinėmis sistemomis.

NAUDA PACIENTUI:

 • Išankstinė pacientų registracija – planuojamas apsilankymas, sutaupomas pacientų laikas.
 • Daugiau dėmesio paciento gydymui.
 • Naudingos informacijos apie paciento sveikatą pateikimas vienoje vietoje, lengvas reikalingų sveikatinimo paslaugų pasiekimas.
 • Sveikatos duomenų perdavimo sparta.
 • Viena sveikatos istorija vienoje vietoje.
 • Sveikatinimo paslaugų tęstinumo (geografiškai ir laike) užtikrinimas.
 • Gydymo kokybės paciento atžvilgiu užtikrinimas, gydymo klaidų skaičiaus sumažinimas.
 • Patikimų ir kokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų gavimo užtikrinimas.
 • Ateityje saugi, tarptautiniais standartais paremta prieiga prie paciento sveikatos istorijos visoje Europos sąjungoje.

 

NAUDA GYDYMO ĮSTAIGAI

 • Mažiau laiko bus skiriama medicininės dokumentacijos pildymui sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Daugiau dėmesio bus skiriama pagrindinei medicinos specialisto veiklai – paciento ištyrimui ir gydymui.
 • Lengviau valdomi pacientų srautai ir paskirstomi resursai sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Greičiau pasiekiama išsami informacija apie pacientą (vienoje vietoje) realiu laiku.
 • Bus galimybė operatyviai pasikeisti duomenimis apie pacientams suteiktas gydymo paslaugas ir tyrimus bei gydymo eigą tarp projekto partnerių įstaigų.
 • Pasikeitimas standartizuota informacija – vienodai aiškiai suprantamas visiems projekto partnerių sveikatos priežiūros įstaigų specialistams.
 • Išvengiamas tyrimų dubliavimas visos Lietuvos mastu.
 • Ateityje medicinos specialistai gaus vertingą patariamąją informaciją darant diagnostinius ir gydomuosius sprendimus.
 • Ateityje vyks saugūs, tarptautiniais standartais paremti suvestinių sveikatos duomenų mainai Europos Sąjungoje.

Sukūrus elektroninę sveikatos priežiūros paslaugų sistemą, bus sudaryta galimybė operatyviai keistis informacija elektroniniu būdu tarp Lietuvos įstaigų, pagreitės medicinos dokumentų peržiūra ir klaidų taisymas, sumažės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų daromų klaidų, galimybė gauti reikalingus medicinos dokumentus visoms tikslinėms grupėms bus labiau prieinama, suteikiama laiku ir vietoje.

Sveikatos priežiūros specialistai, naudodamiesi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytomis informacinių sistemų funkcijomis, turės galimybę patogiau ir saugiau kaupti paciento elektroninę medicininę istoriją (EMI) ir efektyviau keistis duomenimis su E. Sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, SODROS informacinėmis sistemomis, taip prisidedant prie pacientų elektroninės sveikatos istorijos kūrimo, glaudesnio ir greitesnio bendradarbiavimo ir informacijos keitimosi tarp sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų.

Trumpai apie projektą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų ir Klaipėdos universitetinės ligoninės informacinių sistemų plėtra“. Projektas dalinai finansuojamas ES struktūrinių fondų. Parama teikiama pagal Europos Komisijos patvirtintą Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas.

 

LSMU inf.