Spausdinti

Lietuvos sveikatos mokslų universitete įteikti mokslų daktaro diplomai

Lietuvos sveikatos mokslų universitete įteikti mokslų daktaro diplomai (L. Andriušio nuotr.)Lapkričio 3 d. vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) visuotinis doktorantų ir jų vadovų susirinkimas, kurio metu mokslų daktaro diplomai įteikti 48 LSMU doktorantams.

Sveikinimo žodį tarė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas ir Universiteto prorektorė mokslui prof. Vaiva Lesauskaitė.

„Šiandien yra iš tiesų džiugi Universiteto bendruomenės diena, kai galime pasveikinti LSMU trečiosios pakopos studentus – doktorantus, sėkmingai įveikusius ilgą ir sunkų doktorantūros kelią“, – sakė prof. V. Lesauskaitė ir pasidžiaugė, kad susirinko ne tik LSMU doktorantai, bet ir jų kolegos, draugai, šeimos nariai.

„Doktorantūros studijos Lietuvos sveikatos mokslų universitete iš esmės pasikeitė keliais aspektais. Pastebėjome, kad doktorantūros studijos vyksta tarpdalykinėje aplinkoje. Sunkiau matyti ribas tarp mokslo, studijų ir praktikos arba visuomenės poreikio. Tačiau neabejojama, kad LSMU doktorantūros studijos vyksta aplinkoje, kur ugdomi rytdienos talentai, sąžiningi, gebantys kritiškai mąstyti jaunieji mokslininkai. Doktorantūra yra dalis proceso, kurio metu atrenkami jaunieji talentai. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas išskirtinis – turi konkurencingas studijų programas, kurias, stodami į LSMU, pasirenka patys gabiausi Lietuvos vaikai, – kalbėjo rektorius ir patikino, kad tie, kuriems tuoj bus įteikti mokslų daktaro diplomai, neabejotinai šiuo metu yra patys laimingiausi žmonės pasaulyje. – Tai nelengvas procesas, bet teikiantis didžiulį džiaugsmą ir pasididžiavimą visai mūsų bendruomenei.“

LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas padėkojo Universiteto prorektorei mokslui prof. Vaivai Lesauskaitei, LSMU Mokslo centro vadovei prof. Ingridai Ulozienei ir kitiems Mokslo centro darbuotojams bei doktorantų vadovams.

Prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė trumpai papasakojo apie doktorantūros studijas LSMU. Šiuo metu LSMU doktorantų bendruomenę sudaro 268 būsimi mokslininkai, kurie studijuoja 9 mokslo kryptis, iš jų 7 yra biomedicinos ir 2 – agrarinių mokslų. Prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė informavo apie doktorantūros veiksmingumą.

„Šiais metais buvo pateikta informacija, kokio doktorantūros veiksmingumo siekiama Lietuvoje. Skaičius, kurio privalo siekti visi Lietuvos universitetai, yra 70 proc. Vadinasi, privalome siekti, kad 70 proc. įstojusiųjų į doktorantūrą sėkmingai baigtų studijas ir apsigintų mokslų daktaro disertaciją, – pasakojo prorektorė mokslui ir atkreipė dėmesį, kad LSMU žemės ūkio mokslų doktorantų sėkmės rezultatai yra gerokai didesni, palyginti su bendruoju Lietuvos procentiniu rodikliu. – Biomedicinos mokslų krypties rezultatai taip pat yra gerokai geresni nei visos Lietuvos.“

Prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė palygino praėjusių ir šių metų rezultatus bei pasidžiaugė: mokslinių tyrimų kokybė ir publikavimas didėja.

LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas ir prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė iškilmingai įteikė mokslų daktaro diplomus 38 biomedicinos mokslų srities doktorantams ir 2 apsigynusiems eksternu bei 8 žemės ūkio mokslų srities doktorantams.

„Pasaulis yra gražus ir įdomus tik tada, kai juo domiesi“, – sveikindama naujuosius mokslų daktarus, jų vadovus bei artimuosius ir visiems linkėdama didelės sėkmės sakė LSMU prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė.

Pasibaigus iškilmingai susirinkimo daliai, darbas buvo tęsiamas jau be jaunųjų mokslų daktarų ir jų vadovų.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė pristatė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tyrimą „Mokslo kalba“. Kalbėdama V. Ragaišienė ne kartą pagyrė LSMU Leidybos namų kalbos redaktorę Ireną Bubnytę.

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė kalbėjo apie daktaro disertacijų santraukų terminijos problemas.

LSMU prorektorė mokslui prof. V. Lesauskaitė pasidžiagė Lietuvos mokslo tarybos atlikto LSMU Mokslo doktorantūros vertinimo rezultatais. LSMU Mokslo centro vadovė prof. I. Ulozienė papasakojo apie naują būtinybę – mokslinių vadovų mokymus. LSMU Mokslo centro specialistė dr. Rūta Vosyliūtė informavo apie LSMU Mokslo fondo konkursą ir papildomas finansavimo galimybes doktorantams.

 

Džiuljeta Kulvietienė