Spausdinti

Lietuvos sporto universiteto prijungimui pasirengta

Žengti tolesni žingsniai valstybinių universitetų tinklo optimizavimo link. Praėjusią savaitę LR Seimas po svarstymo pritarė nutarimui, kad Lietuvos sporto universitetas (LSU) būtų reorganizuojamas prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) būdu.

Gruodžio 22 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Remigijus Žaliūnas LSMU senato ir tarybos posėdžiuose pristatė 2017–2020 metų LSMU dalyvavimo reorganizacijoje principų, pagrindinių nuostatų ir pasirengimo reorganizacijai žingsnių planą.

Prof. Remigijus Žaliūnas apgailestavo, kad Lietuvos sporto universiteto atstovai, nors buvo ne kartą kviesti, rengiant planą nedalyvavo. Tad abiejų aukštųjų mokyklų pasirengimo reorganizacijai etapus, nuostatas ir principus teko rengti pasitelkus vien LSMU akademinės bendruomenės pajėgas.  

„Aptardami šios aukštosios mokyklos prijungimo galimybes, LSU kylančius būgštavimus ne kartą bandėme išsklaidyti primindami sėkmingą pavyzdį – prieš bemaž 8 metus įvykusį tuomečio Kauno medicinos universiteto susijungimą su Lietuvos veterinarijos akademija.

Lietuvos sporto universitetui iš esmės yra siūlomos pariteto sąlygos. LSU prijungus prie LSMU, Universiteto valdymo organuose būtų užtikrinamas visavertis atstovavimas Sporto akademijai, akademijos statusas taip pat leistų išsaugoti LSU istorines tradicijas, vertybes, garbės vardus ir regalijas“, – pabrėžė LSMU rektorius prof. Remigijus Žaliūnas.

LSMU senato ir tarybos nariams pristatyta Universiteto valdymo schema, pertvarkos procesų etapai. Prijungiant reorganizuojamas tik LSU, todėl veikla nesikeis iki pat 2020 m., kai bus renkamas naujas rektorius, naujas Senatas ir Taryba. Būsimoje Universiteto struktūroje numatomos trys akademijos – Medicinos, Veterinarijos ir Sporto, dirbs trys kancleriai. Prorektorių skaičius nesikeis. Analogiškų studijų programų dubliavimąsi ketinama spręsti atlikus abiejų universitetų studijų programų auditą.

„Atliktas didžiulis darbas, už kurį nuoširdžiai dėkoju mūsų Universiteto komandai. Nepaisant LSU pasipriešinimo, procesas vyksta toliau“, – apibendrino prof. Remigijus Žaliūnas.

Kad nutarimas prijungti LSU prie LSMU būtų priimtas, liko dar vienas balsavimas Seime – jis numatytas 2018 m. sausio 12 d. Jei nutarimas bus priimtas, tai iki kovo 1 d. turės būti  parengtas detalus reorganizavimo planas ir sąlygos.