Spausdinti

Libaniečiams patrauklios studijos Lietuvoje ir bendradarbiavimas su LSMU

Šių metų liepos 7–13 dienomis Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) Libane organizavo stojamuosius egzaminus. Organizuoti du egzaminai – Beirute ir Tripolyje, į kuriuos atvyko 13 jaunuolių, išlaikiusių brandos egzaminus ar jau studijuojančių vietos universitetuose. Stojantieji išimtinai renkasi medicinos ir odontologijos studijų programas, kurios yra vienos populiariausių šioje šalyje.

Šįmet jaučiamas geresnis pretendentų pasirengimas, dauguma sėkmingiau išlaikė stojamąjį testą. Rezultatai yra vieni geriausių pastaraisiais metais. Su Libanu LSMU sieja ilgalaikiai ryšiai, besitęsiantys nuo 1991 metų, kai pirmieji libaniečiai atvyko studijuoti Medicinos, Odontologijos ir Farmacijos studijų programas. Nuo tada 315 Libano piliečių yra baigę studijas LSMU ir tęsia karjerą savo šalyje arba kitur.

LSMU atstovai susitiko su dviejų universitetų atstovais aptarti bei planuoti bendradarbiavimo veiklas. Ypač didelę iniciatyvą bendradarbiauti medicinos srities studijose rodo Libano tarptautinis universitetas (LIU), kur vyko susitikimas su LIU viceprezidentu dr. Ali Tarabay ir LIU Biomedicinos mokslų katedros vadovu dr. Mohammad Rached.

Pirmąsias bendradarbiavimo gaires nutiesė LSMU absolventas Rami Atat, Lietuvoje medicinos studijas baigęs 1999 metais ir dabar sėkmingai dirbantis minėtame universitete bei gydytoju neurologu vienoje iš Beiruto ligoninių. LSMU iniciatyva vyko susitikimas su Beiruto arabiškojo universiteto (BAU) Medicinos fakultetu, kuriam atstovavo jo prodekanas dr. Mohamad Houri. Susitikimo metu aptartas „Erasmus+“ mainų programos veiklų įgyvendinimas ateinančiais mokslo metais. LSMU su šiuo universitetu yra pasirašęs dvišalę sutartį ir konkurso būdu laimėjęs keletą stipendijų studentų ir dėstytojų mainams. Ryšius su šiuo universitetu aktyviai padeda palaikyti dr. Badri al Aawar, kuris ne tik sėkmingai baigė medicinos studijų programą, bet ir rezidentūros studijas akušerijos ir ginekologijos srityje bei apgynė daktaro disertaciją.

Liepos 12, 13 dienomis, tarpininkaujant dar vienam LSMU absolventui Mohamad Chamsin, įgijusiam farmacininko specialybę Lietuvoje, Tripolio miesto farmacijos verslo atstovams bei keletui angliškai mokančių vidurinių mokyklų vadovų organizuotas specialus Farmacijos studijų programos pristatymas. Tripolio Komercijos ir žemės ūkio rūmuose surengtas universiteto pristatymas visiems, besidomintiems studijomis Lietuvoje. Į pristatymą daugiausiai atvyko vidurinių mokyklų baigiamosiose klasėse besimokantys mokiniai ir jų tėvai. Sprendžiant pagal klausimų gausą, studijos Lietuvoje yra patrauklios, tačiau mažiau žinomos nei Libano sostinėje Beirute. Trys jaunuoliai, pareiškę norą studijuoti LSMU, sekančią dieną atvyko laikyti stojamąjį egzaminą.

Padedant LSMU alumnams tikimasi gausinti Lietuvoje studijuojančių Libano piliečių skaičių, teigiamos įtakos turės ir bendradarbiavimas su vietiniais universitetais. Libano visuomenė labai palankiai žiūri į studijas universitete, todėl ryšiai ir bendros veiklos su vietinėmis aukštosiomis mokyklomis padeda didinti LSMU populiarumą ir patrauklumą.