Kviečiame laikytis pavasario semestro atsiskaitymo terminų

Norime priminti ir paskatinti laikytis studijų tvarkaraštyje numatytų ir Universiteto interneto svetainėje (http://www.lsmuni.lt/lt/veikla/studijos/akademine-informacija/studiju-tvarkarasciai/) paskelbtų pavasario semestro atsiskaitymo terminų ir laiku atvykti į studijas kitų mokslo metų pradžioje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl asmeninių, nepateisimų, priežasčių pavasario sesija negalės būti ankstinama ar kaip kitaip keičiami jos terminai. Nedalyvavimas sesijoje dėl transporto (atvykimo) problemų, iš anksto planuotų atostogų, apgyvendinimo problemų, mokamo ar savanoriško su Universitetu nesusijusiu darbu  ar kitų panašių priežasčių nelaikomas pateisinamomis priežastimis.

Maloniai prašome  laikytis  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto  studijų reglamento

Studijų centro informacija