Spausdinti

Kviečiame iki rugsėjo 14 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms gauti

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) 1 kurso studentus bendrovėje rengti antrosios studijų pakopos (magistrantūros) baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2017–2018 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Magistro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 1772 eurai (visiems mokslo metams). Stipendiją LSMU mokės lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Teikiant paraišką stipendijai gauti studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. Gyvenimo aprašymą (CV).
  2. Motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą.
  3. Bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas.
  4. Bakalauro darbą el. formatu.
  5. Valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra).
  6. Katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (el. pašto adresu: ieva.poderyte@lsmuni.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. pašto adresu: kristina.poce@thermofisher.com), laiško pavadinime nurodant „Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti“.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta LSMU tinklalapyje iki 2017 m. rugsėjo 26 d.

Stipendijos tikslas – skatinti gabius ir motyvuotus LSMU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus, siekti karjeros, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir kryptingai gilinti žinias biotechnologijų srityje. 

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovę Kristiną Pocę: el. paštu kristina.poce@thermofisher.com, tel. nr. +370 699 79843.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos: https://goo.gl/tj7pWk.