Spausdinti

Kviečiame iki liepos 13 d. teikti paraiškas „Thermo Fisher Scientific“ stipendijoms

 

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama ilgametį bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (toliau – LSMU) Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Medicininės ir veterinarinės genetikos 2-3 kurso studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.

Geriausiems studentams, kurie 2016-2017 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos 2-5 vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.

Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur / mėn., magistro – 1772 Eur / mėn. (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.

Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos iki 2016 m. rugsėjo 1 d.

Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai  turi pateikti iki 2016 m. liepos 13 d. imtinai.

Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:

  1. gyvenimo aprašymą (CV);
  2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2016-2017 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
  3. pažymą apie paskutinių dviejų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (Akademinės reikalų tarnybos) vadovo;
  4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
  5. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.

Dokumentus prašome siųsti Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (el. paštu adresu: ilona.miceikiene@lsmuni.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: kristina.poce@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.

Informacija apie paskirtas stipendijas bus paskelbta LSMU tinklalapyje iki 2016 m. rugsėjo 1 d. imtinai.

Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijai gabius ir motyvuotus LSMU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus:

Kristina Pocė
el.paštas: kristina.poce@thermofisher.com
telefonas: +37069979843

Lolitą Zaliauskienė
el.paštas: lolita.zaliauskiene@thermofisher.com
telefonas: +3702591184.

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygos.