Spausdinti

Kviečia teikti paraiškas vardinėms stipendijoms gauti

„Thermo Fisher Scientific Baltics“ kviečia iki birželio 17 d. teikti paraiškas vardinėms stipendijoms gauti
 
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, tęsdama bendradarbiavimą su Lietuvos universitetais, kviečia Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto (toliau – LSMU) Medicininės ir veterinarinės biochemijos bei Medicininės ir veterinarinės genetikos 2-3 kurso studentus Bendrovėje rengti pirmosios (bakalauro) studijų pakopų baigiamuosius darbus.
 
Geriausiems studentams, kurie 2019-2020 mokslo metais baigiamuosius studijų darbus rengs Bendrovėje, bus skirtos vardinės „Thermo Fisher Scientific“ stipendijos.
 
Bakalauro studijų studentams skiriamos stipendijos dydis yra 964 Eur, magistro – 1773 Eur (visiems mokslo metams). Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį. Paskyrus stipendiją, jos gavėjas nepraras galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas.
 
Konkurso sąlygos ir temos antros pakopos (magistro) studijų 1 kurso studentams bus paskelbtos 2019 m. vasarą.
Paraiškas bakalauro 2-3 kurso studentai turi pateikti iki 2019 m. birželio 17d. imtinai.
 
Studentai turi pristatyti šiuos dokumentus:
1. gyvenimo aprašymą (CV);
2. motyvacinį laišką. Jame studentai turi nurodyti  baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, studijų kryptį. Visos siūlomos temos yra skelbiamos stipendijos skyrimo 2019-2020 mokslo metams stipendijos konkurso sąlygose;
3. pažymą apie baigtų semestrų mokymosi vidurkį, pasirašytą fakulteto (padalinio) vadovo;
4. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
5. praktikos ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.
 
Dokumentus prašome siųsti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos fakulteto dekanatui (el. paštu adresu: monika.botyriute@lsmuni.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: jolita.paulauskaite@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.
 
Iškilus klausimams, prašome kreiptis į UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atstovus Jolita Paulauskaitę: elektroniniu paštu jolita.paulauskaite@thermofisher.com , telefonu +37063320865 arba į Lolitą Zaliauskienę: elektroniniu paštu lolita.zaliauskiene@thermofisher.com, telefonu +3702591184.
 
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ stipendijos konkurso sąlygas rasite čia.