Konferencija „Ugdymo ir švietimo ateities idėjos“

III-oji Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos (LETA) konferencija
III-oji edukologijos doktorantų konferencija

Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kalbų ir edukacijos katedra kviečia dalyvauti konferencijoje „Ugdymo ir švietimo ateities idėjos“.

Konferencija vyks Kaune,  Lietuvos sveikatos mokslų universitete, 2019 m. spalio 11–12 d.

Konferencijos organizacinis ir mokslo komitetas

Komiteto pirmininkėLietuvos edukacinių tyrimųasociacijos (LETA) prezidentė prof.dr. Liudmila Rupšienė
Komiteto pirmininkės pavaduotoja LETA prezidentės pavaduotoja prof.dr. Raimonda Brunevičiūtė
Komiteto nariai – LETA valdybos nariai ir Edukologijos doktorantūros konsorciumų komitetų nariai:

prof. dr. Lilija Duoblienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Alvyra Galkienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Genutė Gedvilienė (Vytauto Didžiojo universitetas), prof. dr. Rūta Girdzijauskienė (Lietuvos muzikos ir teatro akademija), prof. dr. Valdonė Indrašienė (Mykolo Romerio universitetas), prof. dr. Brigita Janiūnaitė (Kauno technologijos universitetas), prof.habil.dr. Palmira Jucevičienė (Kauno technologijos universitetas), prof. dr. Aušra Kazlauskienė (Šiaulių universitetas), dr. Rasa Pranskūnienė (Vytauto Didžiojo universitetas), doc. dr. Irena Stonkuvienė (Vilniaus universitetas), prof. dr. Asta Šarkauskienė (Klaipėdos universitetas), doc. dr. Gražina Šmitienė (Klaipėdos universitetas), doc. dr. Edita Štuopytė (Kauno technologijos universitetas).

Komiteto kontaktinis asmuo–Ramunė Masaitytė  (LETA, LSMU) el.p. ramune.masaityte@mail.ru,

tel. +37064618175

Terminai

Birželio 3 d. Registracijos pradžia

Rugsėjo 15 d. Registracijos pabaiga. Registracijos formą rasite čia. Ją užpildžius maloniai prašome siųsti el. p.

ramune.masaityte@mail.ru

Rugsėjo 15 d. Pranešimų ir apskritojo stalotemų ir santraukų (iki 900 simbolių) pateikimo pabaiga

Spalio 1 d.Konferencijos programos paskelbimas

Spalio 11-12 d. Konferencija

Konferencijos mokestis

Konferencijos mokestis už  I dieną - 30 EUR

Konferencijos mokestis už II dieną - 20 EUR

Konferencijos mokestis už dvi dienas - 50 EUR

Apie konferencijos mokesčio mokėjimo būdus bus pranešta užsiregistravusiems.

Planuojama išleisti konferencijos recenzuojamą mokslo e-leidinį, kuriame straipsnius galės publikuoti esami ir potencialūs doktorantai su jų vadovais. Parengtus mokslinius straipsnius  iki 2019 m. spalio 20 d.  prašome siųsti prof. dr. Dalijai Gudaitytei, e.p. dalija.gudaityte@lsmuni.lt, tel. +37067684032

Konferencijos pranešimai ir apskritojo stalo diskusijos

Galimi stendiniai ir tradiciniai (žodžiu)pranešimai, apskritojo stalo diskusijos. Tradicinis pranešimas – 15 min. Diskusijai dėl pranešimo skiriama 5 min. I ir II kurso doktorantams rekomenduojama pristatyti disertacijų projektus. Apskritojo stalo diskusija – 90 min. Pranešimųbei apskritojo stalo diskusijų temos bei santraukos (iki 900 simbolių) pateikiamos iki rugsėjo 15 d. el.p. adresu ramune.masaityte@mail.ru .

Konferencijos sekcijos

Kiekvienos sekcijos pavadinimas nusako konferencijos potemę iratitinkamų pranešimų bei diskusijų sritį:

 1. Aukštojo mokslo ir profesinio mokymo –vadovė prof.dr. R.Brunevičiūtė, raimonda.bruneviciute@lsmuni.lt
 2. Bendrojougdymo – vadovė  prof. dr. A. Kazlauskienė, akazlauskiene@yahoo.com
 3. Ikimokyklinio ir pradiniougdymo–vadovėdoc. dr. G. Šmitienė, g.smitiene@gmail.com
 4. Įtraukausugdymo – vadovė  prof. A. Galkienė, galkiene@gmail.com
 5. Meniniougdymo– vadovė prof. dr. R. Girdzijauskienė, girdzijauskiene.ruta@gmail.com
 6. Mokymosivisągyvenimą–vadovėprof. habil. dr. P. Jucevičienė, Palmira.Juceviciene@ktu.lt
 7. Pedagogųprofesiniotobulėjimo–vadovėprof. dr. G. Gedvilienė, genute.gedviliene@vdu.lt
 8. Socialiniougdymo–vadovėdoc. dr. E.  Štuopytė, edita.stuopyte@ktu.lt
 9. Sporto edukacijos–vadovėprof.dr. A. Šarkauskienė, Asta.Sarkauskiene@ku.lt
 10. Švietimo ir ugdymoistorijos–vadovėdoc. dr. I.Stonkuvienė, irena.stonkuviene@fsf.vu.lt
 11. Švietimovadybos ir lyderystės–vadovėprof. dr. B. Janiūnaitė, brigita.janiunaite@ktu.lt
 12. Tyrimųmetodologijos–vadovė prof. dr. L. Rupšienė, liudmila.rupsiene@ku.lt
 13. Ugdymofilosofijos ir švietimopolitikos– vadovėprof. dr. L. Duoblienė, lilija.duobliene@gmail.com 

Preliminari konferencijos programa

SPALIO 11 D.(penktadienis)

Rytinė dalis.LSMU Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centras, Sukilėlių pr. 13, Kaunas

9.00 - 17.30Dalyvių registracija. Kava/arbata

9.45 -10.00Konferencijos atidarymas

10.00 -11.30Plenarinis posėdis.LETA  kviestiniai pranešimai

11.30 -12.00 Kavos/arbatos pertrauka

12.00-13.30 I sesija.  Paraleliniai  plenariniai posėdžiai

13.30-15.00 Pietų pertrauka

 

Popietinė dalis.LSMU Kalbų ir edukacijos katedra, Jankaus g. 2, Kaunas

15.00-16.30 II sesija. Paraleliniai posėdžiai sekcijose

16.45-17.30Konferencijos uždarymas. LETA visuotinis susirinkimas

 

SPALIO 12 d.(šeštadienis)

Kalbų ir edukacijos katedra, Jankaus g.2, Kaunas

9.00 – 13.30Dalyvių registracija

10.00-11.30 Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

11.45-13.15Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

13.15-13.45Kavos/arbatos pertrauka/užkandžiai

13.45-15.15  Paraleliniai mokymai/dirbtuvės (mokymų/dirbtuvių temos bus paskelbtos vėliau)

 

KVIEČIAME KONFERENCIJOJE DALYVAUTI VISUS LETA NARIUS IR KITUS EDUKOLOGIJOS BEI ĮVAIRIŲ KRYPČIŲ MOKSLININKUS, DOKTORANTUS, MAGISTRANTUS, KURIEMS RŪPI EDUKACINĖS PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMAI!