Karvei atlikta parodomoji cezario pjūvio operacija

 

Spalio 25 d. LSMU VA Veterinarijos tęstinio mokymo ir konsultacijų centras (TMKC) LSMU VA Stambiųjų gyvūnų klinikoje Doc. dr. J. Čygo auditorijoje surengė praktinį seminarą „Karvių ir telyčių veršiavimosi patologijos. Cezario pjūvis gamybos sąlygomis“, skirtą studentams ir veterinarijos gydytojams.

Praktinių seminarų poreikis yra labai didelis. Veterinarinę mediciną studijuojantys studentai išklauso įdomią teorinę seminaro dalį ir gali stebėti auditorijoje atliekamą operaciją. Praktikuojantys veterinarijos gydytojai atnaujina bei tobulina praktinius įgūdžius, taip pat dalijasi įgyta patirtimi.

Veterinarinės medicinos gydytojas chirurgas dr. Danielius Starevičius auditorijoje atliko parodomąją cezario pjūvio operaciją karvei. Stovinčiai karvei kairėje alkiaduobėje buvo atliktas cezario pjūvis. Operacija pavyko puikiai – gimė du sveiki veršeliai.

Operaciją komentavo ir į daugelį seminaro dalyvių klausimų apie aseptikus, vaistus, pjūvį, laikotarpį po operacijos atsakė doc. dr. Algis Noreika.

Seminare buvo aptarta karvių ir telyčių sunkus veršiavimasis, patologijos, jų priežastys ir profilaktika. Nagrinėta veršiavimosi pagalbos technika esant nenormalioms vaisiaus padėtims. Aptartos karvių akušerinės ligos, jų gydymas ir profilaktika. Cezario pjūvio technikos. Medžiagos ir priemonės, reikalingos operacijoms atlikti. Pabrėžtas pasirengimas operacijai ūkio sąlygomis. Seminaro pabaigoje analizuota pooperacinė karvės priežiūra bei auditorijoje atlikta cezario pjūvio operacija.

Seminaro klausytojams buvo įteikti aštuonių akademinių valandų pažymėjimai.

 

 

Jolanta Jonikienė

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba