Kandidatų į LSMU Slaugos fakulteto tarybos narius sąrašas

Gerbiami LSMU Slaugos fakulteto tarybos narių rinkėjai,

 

Primename, jog vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamentu, Slaugos sveikatos fakulteto tarybos rinkimai, vyks 2017 m. balandžio mėn. 12 d. 9–14  val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių g. 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr. 639, vyks Slaugos fakulteto tarybos rinkimai. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 

Esant svarbioms priežastims galima balsuoti iš anksto 2017 m. balandžio 7 d. 13–16 val. MLK (Mokomojo laboratorinio korpuso, Eivenių 4) VI aukšto Posėdžių kambaryje Nr. 639. Prašome rinkimų metu su savimi turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (darbuotojo pažymėjimą).

 

Labai prašome visus rinkėjus dalyvauti susirinkime, nes pagal LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento rinkimų tvarkos 9 punktą rinkimai yra teisėti, jeigu susirinkime dalyvauja daugiau kaip 2/3 visų fakulteto rinkėjų.

 

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento rinkimų tvarkos 7 punktu, viešai skelbiame kandidatų į LSMU Slaugos fakulteto tarybos narius sąrašą.

 

Eilės Nr.

Vardas

Pavardė

Padalinys

1.

Kristina

Berškienė

SF Sporto institutas

2.

Aurelija

Blaževičienė

SF Slaugos ir rūpybos katedra

3.

Algė

Daunoravičienė

SF Sporto institutas

4.

Jurgita

Gulbinienė

SF Slaugos ir rūpybos katedra

5.

Raimondas

Kubilius

SF Reabilitacijos klinika

6.

Eglė

Lendraitienė

SF Reabilitacijos klinika

7.

Vita

Lesauskaitė

SF Geriatrijos klinika

8.

Vilma

Mauricienė

SF Sporto institutas

9.

Sigitas

Mingaila

SF Reabilitacijos klinika

10.

Linas

Pauliukėnas

MF Fizikos, matematikos ir biofizikos katedra

11.

Jolita

Rapolienė

SF Reabilitacijos klinika

12.

Raimondas

Savickas

SF Reabilitacijos klinika

13.

Lina

Varžaitytė

SF Reabilitacijos klinika

 

Vadovaujantis LSMU Fakulteto tarybos narių rinkimų reglamento bendrųjų nuostatų 4.3. punktu vienas Tarybos narys, nedirbantis LSMU, bus renkamas iš socialinių partnerių atstovų.

 

Eilės Nr.

Vardas

Pavardė

Padalinys

1.

Algimantas

Astrauskas

UAB „Pirmas žingsnis“

2.

Rymantas

Kučinskas

AB Birštono sanatorija „Versmė“

 

LSMU Slaugos fakulteto tarybos rinkimų komisija