Įteikti pirmieji pažymėjimai LSMU Ambasadorių programos dalyviams

LSMU mokslininkasLietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Ambasadorių programa siekiamaįtraukti užsieniečius studentus į savanorišką veiklą, kuria jie prisideda prie LSMU populiarinimo užsienio šalyse. LSMU Tarptautinių ryšių ir studijų centras (TRSC), vykdydamas programą, 2016 metų rudenį atrinko 19 užsieniečių studentų iš 12 šalių. Jie tapo LSMU ambasadoriais.

LSMU ambasadorių funkcijos: konsultuoti studijomis LSMU besidominčius jaunuolius, dalytis su studijomis ir gyvenimu Lietuvoje susijusia patirtimi; kartu su Universiteto atstovais dalyvauti Universiteto organizuojamose atvirų durų dienose užsieniečiams; kas du mėnesius dalyvauti ambasadoriams skirtuose susirinkimuose.

Neseniai įvyko pirmasis LSMU ambasadorių susitikimas, kurio metu buvo pristatytos Universitete vykdomos su užsieniečių studijomis susijusios veiklos, LSMU ambasadorių veiklos kryptys ir tvarka, buvo išklausyti ambasadorių lūkesčiai bei įteikti LSMU ambasadorių vardiniai pažymėjimai. Vėlesniuose susirinkimuose ambasadoriams bus perduodama aktuali informacija, aptariamos ambasadorių vykdomos veiklos ir jų rezultatai.

Užsieniečiai studentai džiaugiasi tapę LSMU ambasadoriais ir, vykdydami numatytą veiklą, tikisi pagerinti lyderystės, organizacinius, bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius.

Informacija apie ambasadorius ir jų kontaktai pateikti LSMU interneto svetainėje. Ambasadoriai mano, kad nuo šiol studijomis besidomintys jaunuoliai turi puikią galimybę gauti visą informaciją apie studijas ir Universitetą iš šiuo metu studijuojančių užsieniečių.

Laima Dobilienė