Gyvūnų tyrimų centras: neribotos galimybės žmogaus ir gyvūnų sveikatos technologijų kūrimui

Prof. Rimantas BenetisŠ.m. birželio 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete (LSMU) duris atvėrė vienintelis Lietuvoje Gyvūnų tyrimų centras, siekiantis tapti pripažintu Europoje ir atitikti gyvūnų gerovės ir su gyvūnais vykdomų mokslinių eksperimentų tarptautinius standartus bei rekomendacijas. Tai universalus laboratorinių, procedūrinių bei operacinių patalpų kompleksas skirtas moksliniam ir eksperimentiniam darbui su gyvūnais kuriant ir išbandant naujas sveikatos technologijas. Centre taip pat įkurtos patalpos eksperimentiniams gyvūnams - kiaulėms, avims, ožkoms, triušiams, jūrų kiaulytėms, žiurkėms, pelėms, paukščiams.

Gyvūnų tyrimų centre darbuosis visų specialybių medicinos ir veterinarijos gydytojai, tačiau jo atidarymo ypač laukė LSMU ligoninės Kauno klinikų kardiochirurgai. LSMU Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovo, LSMU Kardiologijos instituto direktoriaus prof. Rimanto Benečio įžvalgos apie Centro teikiamas galimybes:

„Gyvūnų tyrimų centras – įspūdingas 2010 metais susijungusių aukštųjų mokyklų, Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos, bendrų pastangų rezultatas. Tai šiuolaikiška eksperimentinė bazė, atverianti neribotas galimybes kuriant ir diegiant naujas sveikatos technologijas. Tokių bazių Europoje trūksta, ir jų poreikis plečiantis technologijų rinkai nuolat auga. Lietuvoje ši bazė itin reikalinga ne tik širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgams, bet ir traumatologams, ortopedams, anesteziologams, skubios medicinos bei kitų specialybių gydytojams. Centro teikiamos galimybės itin svarbios įvairių mokslų sandūroje. Laboratorijose sukurtus ligų biofizikinius modelius dabar galėsime ištirti atlikdami eksperimentus su gyvūnais ir vystyti bei tobulinti pasiteisinusias technologijas iki pramoninių prototipų. Šioje bazėje galėsime testuoti praktiškai visas farmacijos ir medicinos prietaisų pramonės sukurtas technologijas – vaistus, sąnarių ir organų implantus, siuvimo medžiagas, mobilias technologijas ir kt. Centre galėsime testuoti ir dalyvauti naujausių chirurgijos technologijų kūrime- tokių kaip robotizuoti chirurgo asistentai ar nuotoliniai manipuliatoriai, leidžiantys aukščiausio lygio chirurgijos profesionalams dalyvauti operacijoje nuotoliniu būdu. Čia mokysime ir kasdieninėje praktikoje reikalingų įgūdžių, kadangi operacijų metu eksperimento sąlygas galime maksimaliai priartinti prie realios tam tikros ligos gydymo situacijos“.

Siekdamas kiek įmanoma mažiau pakenkti eksperimentams naudojamų gyvūnų gerovei, Centras savo veikloje vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) Nr. 2010/63 „Dėl mokslo tikslais naudojamų gyvūnų apsaugos“, Lietuvos Respublikos Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. B1-866 „Dėl mokslo ir mokymo tikslais naudojamų gyvūnų laikymo, priežiūros ir naudojimo reikalavimų patvirtinimo“, o visi Centre vykdomi moksliniai tyrimai ir bandymai yra atliekami gavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimą.

 

LSMU inf.