Gerbiamas Studente, mums svarbi Jūsų nuomonė!

Gerbiamas studente, norime  išsiaiškinti studentų nuomonę apie Studijų centro informavimo (paslaugų) skyriaus (INFOS) darbo kokybę.

Anketa LT

 

 

Dear student, we would like to know students’ opinion about the quality of the services provided by the Study Centre Student Information (Service) Division (INFOS). Your opinion will help to improve our work.

Questionnaire EN