Diplomų įteikimo šventė – savarankiško gyvenimo premjera

DiplomaiSausio 31 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko iškilminga diplomų įteikimo šventė. Bakalauro diplomai buvo įteikti 12 Medicinos fakulteto Medicinos ir veterinarinės biochemijos, 24 Medicinos ir veterinarinės genetikos programų bakalaurams. Magistro diplomai buvo įteikti ir 35 Slaugos fakulteto Sveikatinimo ir reabilitacijos programos magistrams, 22 Farmacijos fakulteto Farmacijos studijų programos magistrams, 24 Veterinarijos fakulteto Maisto mokslo programos bakalaurams, 14 Gyvulininkystės technologijos fakulteto Gyvūnų mokslo programos bakalaurų ir 5 gyvulininkystės technologijos ištęstinių studijų magistrams. Diplomus įteikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. R. Žaliūnas.

Iškilmingą posėdį vedė LSMU Senato pirmininkas prof. R. Benetis, renginio dalyvius pagerbė LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas, Universiteto kancleriai, fakultetų dekanai, padalinių vadovai, akademinės bendruomenės nariai, svečiai iš kitų institucijų, socialiniai partneriai, absolventų artimieji bei LSMU akademinis choras „Neris“.

LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas sveikino: „Dėkoju jums, kad pasirinkote sveikatos mokslus ir studijas Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Asmeniškai tariu ačiū dėstytojams, jūsų tėvams, artimiesiems, kurie investavo į jus. Tikiuosi, jūs jau pasirengę savarankiško gyvenimo premjerai. Reiškiu išskirtinę padėką tiems, kurie atstovavo LSMU. Tikiu, kad visada prisiminsite savo Alma Mater ir norėsite sugrįžti į ją.“

LSMU Slaugos fakulteto dekanė prof. J. Macijauskienė Sveikatinimo ir reabilitacijos programos absolventams linkėjo: „Mokslas ir žinios kaip horizontas – juo labiau artėji, juo labiau jis tolsta. Tebūna naujos pareigos, vertos širdies energijos ir minčių šviesos. Tegul darbas užima tinkamą vietą gyvenime, negožia ir nealina. Galbūt būsime tolimi, bet niekada svetimi, mes jūsų lauksime sugrįžtant.“

 „Nesutinku, kad diplomų įteikimo šventė yra finišas, veikiau – tai  naujo gyvenimo startas. Mielieji absolventai, jūs esate istoriškai susaistyti su Universitetu, tad garbingai atstovaukite jam“, – pabrėžė prof. V. Briedis, LSMU Farmacijos fakulteto dekanas

LSMU Medicinos fakulteto dekanas prof. A. Tamelis absolventams sakė: „Įveikėte vieną kalną, už kurio stūkso dar didesnis, į kurį jūs tikrai įkopsite. Gerbiami absolventai, džiugu, kad jums pakako valios, ryžto ir darbštumo.“

LSMU Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė sveikindama pirmuosius LSMU istorijoje Maisto mokslo programos bakalaurus sakė: „Jūs esate išskirtiniai – pirmoji Maisto mokslo programos laida. Tai didelė atsakomybė, juk žemėje niekas nenustos valgyti, tad jūs būsite reikalingi amžinai. Linkiu jums viską pasiekti pasinaudojant savo talentu ir daug dirbant.“

Doc. dr. R. Stankevičius LSMU Gyvulininkystės technologijos fakulteto absolventams linkėjo, kad jų įgytas diplomas padėtų rasti vietą ir įsitvirtinti darbo rinkoje arba mokslinėje veikloje. „Drąsiai ir ryžtingai ženkite į priekį.“

„Per daugiau nei astronominę valandą jūs tapote specialistais mieli absolventai, nes įgijote LSMU diplomus. Sveikinu jus, kolegos, bei jūsų artimuosius ir linkiu šį istorinį įvykį prisiminti ir įprasminti. Linkiu nuolat tobulėti, prisidėti prie Lietuvos mokslo pasiekimų ir būti nepralenkiamiems. Jūsų lauks nauji iššūkiai, naujos žinios, technologijos, linkiu visą tai perprasti“, – sveikino LSMU senato pirmininkas prof. R. Benetis.

 

Jolanta Jonikienė,

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba