BOVA universitetų tinklui – 20 metų

bova20Spalio 20–21 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko iškilmingas BOVA rektorių tarybos posėdis ir konferencija, skirti BOVA 20-mečio įkūrimo ir veiklos sukakčiai paminėti.

BOVA – Baltijos šalių žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų tinklas, įkurtas 1996 m. Jam priklauso Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija (LSMU VA), Estijos gyvybės mokslų (EMU), Latvijos žemės ūkio (LLU) ir Aleksandro Stulginskio universitetai (ASU).

BOVA universitetų tinklas planuoja ir rengia trumpus intensyvius magistrantūros ir doktorantūros kursus, bendruosius kursus dėstytojams, skatina dalykinių ir profesinių tinklų, bendrų studijų programų kūrimą ir mokslinių tyrimų vykdymą (įskaitant projektus, finansuojamus iš ES fondų), bendrus projektus su NOVA (Šiaurės šalių žemės ir miškų ūkio bei veterinarijos universitetų bendradarbiavimo tinklas) universitetų tinklu.

Iškilmių dalyvius sveikino BOVA rektorius prof. habil. dr. Henrikas Žilinskas, linkėdamas puikaus darbo, tradicijų tęstinumo, glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo, pasidžiaugė jau dvidešimtmetį BOVA universitetų tinklo vykdoma edukacine ir moksline veikla.

Iškilmingą BOVA 20-mečio padėkų įteikimo ceremoniją vedė dr. A. Šarlauskas, LSMU TRSC prodekanas, 2002–2006 m. buvęs BOVA sekretorius. Dr. A. Šarlauskas iškilmes pradėjo sveikindamas ir įteikdamas padėkas tuomečiams LŽŪU (dabar) – ASU) ir LVA (dabar) – LSMU VA) rektoriams prof. A. Kustai ir prof. V. Bižokui. „Šie profesoriai 1996 m. prisidėjo prie BOVA universiteto tinklo įkūrimo ištakų“, – sveikinimo kalboje akcentavo dr. A. Šarlauskas.

Dabartiniams BOVA universitetų tinklo rektoriams buvo įteiktos padėkos už BOVA veiklų palaikymą ir pripažinimą universitetuose. Padėka apdovanotas LSMU prof. H. Žilinskas.

Už akademinę kompetenciją ir pastangas rengiant magistrantūros kursus apdovanoti BOVA dėstytojai. Už jau tradicija LSMU tapusius BOVA kursus buvo apdovanotas prof. R. Gružauskas.

Už pasiaukojamą darbą inicijuojant BOVA veiklas pagerbtos BOVA koordinatorės. Apdovanota BOVA sekretorė J. Belickė, LSMU TRSC Akademinių mainų skyriaus vedėja, ir 2002–2006 m. buvęs BOVA sekretorius dr. A. Šarlauskas.

Spalio 21 d. vykusioje BOVA 20-mečiui skirtoje konferencijoje buvo aptarta BOVA tinklo naudos aukštosioms mokykloms istorija, dabartis bei perspektyvos, dėstytojų galimybės išvykoms į partnerių aukštąsias mokyklas dėstyti, vykdyti mokslinių projektų. Pabrėžtas studentų ir doktorantų judumas į kitą Baltijos šalių universitetą – pasisemti žinių bei pasidalyti jau įgyta patirtimi. Klausimai, kurie buvo aktualūs prieš dvidešimtmetį, kai buvo įkurta BOVA, aktualūs ir šiandien.

BOVA tinklo atstovai diskutavo finansavimo, studijų programų kūrimo bei struktūros, dalijimosi vertinga patirtimi klausimais bei išklausė mokslininkų pranešimus apie pasiekimus veterinarijos, maisto saugos, gyvulininkystės, žemės ūkio, miškininkystės pasiekimus.

BOVA 20-mečiui skirtame renginyje buvo pasirašyta tarptautinė jungtinės studijų programos sutartis, kuria trys BOVA tinklo universitetai (Aleksandro Stulginskio, Estijos gyvybės mokslų ir Latvijos žemės ūkio) įsipareigojo bendrai vykdyti jungtinę magistrantūros Žemės ūkio produktų verslo vadybos studijų programą (Agri-Food Business Management).  

Po konferencijos svečiai lankėsi slėnio „Nemunas“ atviros prieigos centruose LSMU ir ASU. Mokslo centruose bei laboratorijose buvo demonstruojama įsigyta įranga bei išmaniųjų technologijų taikymas, aptartos unikalios įrangos panaudojimo galimybės.

 

Jolanta Jonikienė

LSMU Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba