Beveik pusę amžiaus trunkantis Baltijos šalių universitetų Veterinarijos fakultetų bendravimas

Gegužės 26 d. LSMU Veterinarijos akademijoje vyko 43-asis tradicinis Baltijos šalių Veterinarijos fakultetų susitikimas. Renginio dalyvius pasveikino bei sėkmingo darbo ir puikios viešnagės Lietuvoje linkėjo LSMU Veterinarijos akademijos kancleris prof. Mindaugas Malakauskas.

Renginys prasidėjo tarptautiniu seminaru „Veterinarinės medicinos studentų įgyjamų praktinių kompetencijų ir jų lygių vertinimas“ („Assessment of the achievements of competence and experience levels of Veterinary medicine students“). Šių, tradicija tapusių seminarų tikslas, sakė prof. V. Riškevičienė, yra pasidalinti patirtimi vykdant Veterinarinės medicinos studijas, ieškoti sprendimo būdų Veterinarijos studijų kokybei užtikrinti ir naujiems iššūkiams įgyvendinti.

Seminaro tematika yra ypač aktuali visiems Europos Veterinarijos fakultetams, nes praktinių veterinarijos gydytojo kompetencijų įgijimas studijų metu susiduria su didžiulėmis išlaidomis, o svarbiausia – gyvūnų naudojimu mokymo procese. Norint nepažeidžiant gyvūnų gerovės, sudaryti sąlygas veterinarinės medicinos studentams tinkamai pasirengti praktinei veiklai yra ieškoma alternatyvių metodų praktinėms kompetencijoms įgyti ir jų lygiui įvertinti. Apie tai savo patirtimi ir dalijosi Estijos gyvybės mokslų universiteto (Tartu) Veterinarinės medicinos ir gyvulininkystės instituto direktorius (dekanas) prof. Toomas Tiiratis, Latvijos Žemės ūkio universiteto Veterinarijos fakultetą atstovavusi prodekanė doc. Dace Bērziņa ir LSMU Veterinarijos fakulteto dekanė prof. dr. Vita Riškevičienė.

Pranešėjai dalijosi patirtimi apie studijų kokybės užtikrinimą jų atstovaujamuose Veterinarijos fakultetuose, pasidžiaugė inovatyviais pokyčiais, vykstančiais visuose Baltijos šalių universitetuose.

Pirmasis kalbėjęs Estijos Veterinarinės medicinos ir gyvulininkystės instituto direktorius  prof. T. Tiiratis demonstravo vaizdo medžiagą apie fakultete vykstantį pasirengimą absolventų įgytas kompetencijas vertinti naudojant objektyvų struktūriškai apibrėžtą klinikinį egzaminą OSKE (angl. Objective structured clinical examination).

Šio tipo egzamino vykdymo pirmine patirtimi pasidalijo ir LSMU Veterinarijos fakulteto dekanė prof. V. Riškevičienė, pabrėždama, kad šiemet vykęs egzaminas dar nebuvo tikrasis OSKE, o tik įžanga į tai, kuria linkme žengia fakultetas, nes taikant OSKE metodą klinikinę veterinarinės medicinos studentų kompetenciją galima įvertinti kur kas objektyviau.

Latvijos Veterinarijos fakultetą atstovavusi prodekanė doc. Dace Bērziņa pristatė jų fakultete taikomą praktinių kompetencijų vertinimo sistemą. Seminaro tema sudomino seminaro dalyvius, vyko aktyvi diskusija.

Po konferencijos svečiai lankėsi atnaujintuose LSMU Veterinarijos akademijos padaliniuose: Veterinarinės patobiologijos katedroje, Maisto saugos ir kokybės katedroje, Mikrobiologijos ir virusologijos institute ir Veterinarijos akademijos muziejuje.

Tradiciškai  Baltijos šalių universitetų Veterinarijos fakultetų atstovai buvo pakviesti į tradicines sporto varžybas, vykusias LSMU Sporto instituto sporto salėje. Varžybų teisėjas – LSMU Sporto instituto lektorius Deivydas Velička. Dalyviai varžėsi 8 rungtyse. Šiemet sėkmė lydėjo šeimininkus – LSMU Veterinarijos fakulteto atstovus, kurie iškovojo pergalę.

Tačiau šiose varžybose pralaimėjusių nebūna. Visi dalyviai buvo apdovanoti LSMU Veterinarijos fakulteto diplomais. Savo kolegas sveikino bei dovanas perdavė Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. K. Mažeika, buvęs Veterinarijos fakulteto dėstytojas, ilgametis šių susitikimų dalyvis.

Tradicija tapęs Baltijos šalių Veterinarijos fakultetų pereinamasis simbolis – E. Legecko privataus Klaipėdos zoologijos sodo gyventojo tigro nuotrauka (fotografas S. Čičagov) iškeliavo į Estiją (Estijos gyvybės mokslų universiteto Veterinarijos fakultetą), kur kitais metais vyks Baltijos šalių Veterinarijos fakultetų susitikimas.

Estijos ir Latvijos fakultetų dekanai dėkojo už puikiai surengtą viešnagę LSMU Veterinarijos akademijoje. Draugystė, trunkanti beveik pusę amžiaus, tai gražių istorinių patirčių ir puikaus bendradarbiavimo pavyzdys: bendros konferencijos, seminarai, moksliniai tyrimai, studentų ir dėstytojų mainai.

LSMU VF dekanė prof. V. Riškevičienė kolegoms dėkojo už puikius bendradarbiavimo rezultatus, galimybę varžytis ne tik mokslinių pasiekimų ir studentų rengimo srityse, bet ir puoselėjant sveiką gyvenimo būdą sporto salėje.

Jolanta Jonikienė

Autorės nuotraukos