Spausdinti

Apžvelgta Lietuvos širdies ir krūtinės chirurgijos 2013 m. patirtis

Apžvelgta Lietuvos širdies ir krūtinės chirurgijos 2013 m. patirtisLietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugija bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) organizavo 16-ąjį Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimą bei konferenciją „Lietuvos širdies ir krūtinės chirurgijos patirtis 2013 m.“

Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos prezidentė dr. Diana Samiatina-Morkūnienė ir organizacinis konferencijos komitetas – prof. Rimantas Benetis, dr. Saulius Giedraitis, dr. D. Samiatina Morkūnienė, A. Sasnauskas, V. Tarutis, S. Cicėnas, R. Janilionis, P. Gradauskas, G. Kundrotas, R. Samalavičius, K. Ručinskas, A. Valaika, G. Kiškis, G. Kalinauskas – pasirūpino ne tik įsimintina programa, bet ir neeiline renginio aplinka. Suvažiavimo ir konferencijos darbą gaubė puiki Raudondvario dvaro aura.

Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimą pasveikino draugijos prezidentė dr. D. Samiatina Morkūnienė, taip pat garbingi svečiai – LR Seimo vicepirmininko patarėjas Vladas Kaftaniukas, LR Seimo narys prof. Arimantas Dumčius, Kauno miesto vicemeras Vasilijus Popovas ir kt. Smuiko garsais darbingos nuotaikos linkėjo smuikininkė Kristina Katavičiūtė.

Linkėdama konstruktyvaus darbo, įžanginį pranešimą apie visiems aktualią dabartinę politinę pasaulio padėtį „XXI a. Europa: nauji iššūkiai pasauliniame kontekste“ perskaitė VU profesorė Virginija Jurėnienė, pelniusi geriausio 2013 m. dėstytojo vardą.

Pranešimu „Žvilgsnis į širdies chirurgijos retrospektyvą ir ateitį“ giliau bei plačiau nei įprasta į žmogaus organizmą, ligas, gydymą ir chirurgiją pažvelgė akademikas Jurgis Brėdikis.

„Dėkoju likimui už tai, kad leido tapti gydytoju ir mokslininku, kūrybiškai dirbti tuo laiku, kai buvo plėtojamos naujos technologijos ir modernėjo medicina, įsiveržti į kardiologijos sritį, prie kurios anksčiau nebuvo prisilietęs chirurgo skalpelis“, – kalbėjo akademikas ir kėlė klausimą: „kodėl gydome, bet – pasitaiko – neišgydome?“.

„Nes iki šiol neturime sveikatos teorijos, modernusis mokslas nepajėgus atsakyti į klausimus: kas yra žmogus, kas yra sveikas ir kas – sergantis žmogus bei svargiausia – kas yra gyvybė? – akademikas J. Brėdikis apgailestavo, kad vis dar vyrauja ne holistinis, o materialus ligonio ir ligos suvokimas, o gydymas dažniausiai yra tik vietiškas (lokalus), simptominis. – Žmogus yra kūno, proto, dvasios ir sielos visuma.“

Po pertraukos buvo svarstomi Draugijos suvažiavimo procedūriniai klausimai ir aktualijos, aptarta Vilniaus, Kauno bei Klaipėdos širdies ir krūtinės chirurgijos centrų patirtis 2013 m.

Aptardamas Širdies chirurgijos skyriaus 2013 m. patirtį, LSMU Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas prof. Rimantas Benetis informavo, kad 2013 m. klinikoje atlikta 4400 operacijų.

LSMU Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Širdies chirurgijos anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriaus 2013 m. rezultatų analizę pateikė skyriaus vadovas prof. habil. dr. Edmundas Širvinskas.

LSMU Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Krūtinės chirurgijos skyriaus 2013 m. patyrimais dalijosi skyriaus vadovė dr. D. Samiatina Morkūnienė.

Suvažiavimas baigiantis, pagerbtos išskirtinės Lietuvos asmenybės – prof. Antanas Sučila, doc. Gediminas Martinkėnas ir doc. Alis Baublys bei LSMU jaunosios kartos atstovai, sėkmingai žengiantys širdies ir krūtinės chirurgijos mokslo bei praktikos keliu: rezidentai, būsimi krūtinės chirurgai Rasa Karalevičiūtė ir Dainius Pilipavičius bei rezidentas, būsimas širdies chirurgas Arsanas Mamedovas.

„Į jūsų rankas žmonės atiduoda brangiausią turtą – sveikatą. Atiduoda su viltimi, pasitikėjimu. Dažnai savo žiniomis ir meile jūs darote stebuklus. Tegul jums užtenka ištvermės ir stiprybės teikti viltį, ją pateisinti ir kuo dažniau džiaugtis pacientų akyse sužibusiu džiaugsmu, – teigė suvažiavimo ir konferencijos organizacinio komiteto nariai. – Lai ši konferencija tampa vienu žingsneliu medicinos progreso kelyje.“

 

Džiuljeta Kulvietienė