Spausdinti

Aptartas numatomas reorganizavimas

Š.m. vasario 9 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto centriniuose rūmuose įvyko darbuotojų susirinkimas-konsultacija.

LSMU Medicinos akademijos kanclerė prof. Daiva Rastenytė darbuotojus supažindino su LSMU ir LSU reorganizavimo sąlygomis bei planu.

Priminta, jog LSU reorganizavimas prijungim prie LSMU būdu vykdomas įgyvendinant 2017 m. biželio 29 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu Nr. XIII-533 patvirtintą Valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą, ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. sausio 12 d. nutarimą Nr. XIII-1021 „Dėl pritarimo Lietuvos sporto universiteto reorganizavimui prijungimo prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto būdu“.

LSU teisinio prijungimo prie LSMU momentas priklausys nuo to, kada Lietuvos Respublikos Seimas priims atitinkamus galutinius sprendimus dėl universitetų jungimo. Manoma, kad tai įvyks ne vėliau kaip iki 2018 m. pabaigos.

Įvykus reorganizacijai, bus sudarytos darbo grupės, kurių užduotis bus pasirengti faktiniam universitetų sujungimui. Kanclerė susirinkime taip pat pristatė numatomą LSMU organizacinę ir valdymo struktūrą po universitetų reorganizavimo.

Susirinkimo metu atsakyta į susirinkusiųjų klausimus, pastabas ir pasiūlymus.

Universitetų reorganizavimo sąlygas ir reorganizavimo planą š.m. vasario 14 d. posėdyje tvirtins LSMU Senatas ir Taryba.