2017-ieji – Lietuvių kalbos kultūros metai

Vasario 21-oji – Tarptautinė gimtosios kalbos diena                      

Vasario 21 d., paminėdama Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, LSMU Kalbų ir edukacijos katedra organizavo poezijos popietę-susitikimą „Po lietuvių kultūros ir poezijos sparnu“. Ši popietė – tik pirmoji kregždė iš numatytų ir planuojamų renginių, skirtų 2017-iesiems – Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti.

Vasario 16–kovo 11 dienomis LSMU Kalbų ir edukacijos katedra organizuoja Lietuvių kalbos dienas. Jų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Tarptautinę gimtosios kalbos dieną organizuotoje popietėje eiles skaitė ir istoriniais prisiminimais dalijosi literatūros premijų bei poezijos konkursų laureatas, 16-os literatūros ir jau nebeskaičiuojamų kitų apdovanojimų savininkas, poetas ir vertėjas Robertas Keturakis. Poetą Universitete lydėjo ir renginio dalyviams jo kūrybos bei gyvenimo kelio vingius pristatė dėstytoja Loreta Alešiūnaitė. Savo eiles ir prozos kūrinius skaitė, smuiku bei gitara jiems pritarė ir drauge muzikavo bei dainavo kūrybingi LSMU studentai. Neatsilikti nuo studentų labai stengėsi ir Universiteto darbuotojai.

„Lai Kaunas pamato ir išgirsta jus“, – poetas R. Keturakis sakė, kad verta pasirūpinti, jog LSMU studentų kūrybą išgirstų Menininkų namų, Viešosios bibliotekos ir kitų kūrybinių Kauno erdvių klausytojai bei žiūrovai.

Poetas pasiūlė, kad popietės metu perskaityta studentės sukurta pasaka būtų išspausdinta vaikams skirtame žurnale.

Prie gausaus talentingo studentų būrio savo kūryba prisiglaudė dėstytojos Gražina Nemunienė, Aušrinė Peleckienė ir kt.

„Nesitikėjau, kad mūsų studentai tokie kūrybingi ir talentingi“, – popietei pasibaigus, kai visi stoviniuoja ir tiesiog – dar nenori skirstytis, sakė LSMU MA MF Kalbų ir edukacijos katedros vedėja prof. Raimonda Brunevičiūtė.

Jaunųjų bei vyresnių kūrėjų gražia kalba pasidžiaugė ir LSMU Leidybos namų kalbos redaktorė Irena Bubnytė.

R. Keturakis kvietė neužmiršti, kad dauguma Lietuvos šviesuolių, stovėjusių prie istorinių Lietuvos šaknų bei ištakų, buvo baigę medicinos mokslus.

 

Džiuljeta Kulvietienė,

Rinkodaros ir komunikacijos tarnyba                                                                            

Asmeninės nuotr.