Spausdinti

Naujausių tyrimų rezultatai sukvietė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) anesteziologus bendrai diskusijai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos fakulteto Anesteziologijos klinikos vadovas profesorius dr. Andrius Macas Tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje kiekvieną dieną operuojami tūkstančiai pacientų, kurių tarpe yra visai mažų vaikų (iki trejų metų amžiaus) ar net naujagimių. Operacijos metu žmogaus organizmas patiria didelį stresą, nors pats pacientas nieko nejaučia ir tiesiog ramiai „miega“. Neseniai atlikti tyrimai su gyvūnais atskleidė nemalonias išvadas: anestetikai toksiškai veikia gyvūnų jauniklių smegenis. Ar anestezija yra saugi ir ar anestetikų toksiškumas nepažeidžia centrinės nervų sistemos atsako Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Anesteziologijos klinikos docentė dr. Danguolė Česlava Rugytė.

Iki 1930-ų – 1940-ų metų anestezijos rizika buvo labai didelė, taip pat trūko žinių apie skausmo plitimo kelius. Buvo klaidingai manoma, kad naujagimiai, kūdikiai ir vaikai nejaučia tokio stipraus skausmo kaip suaugusieji dėl galimai nebrandžios centrinės nervų sistemos. Todėl anestezijos taikymas vaikų populiacijoje buvo labai ribotas. Tobulėjant vaikų chirurgijai, atliktos vis pažangesnės operacijos vaikams ir naujagimiams. Tokios operacijos reikalavo vis rafinuotesnių anesteziologo įgūdžių. Vaikų anesteziologija pradėjo sparčiai vystytis apie 1980-uosius metus. 1980-ais – 1990-ais metais vaikų anesteziologija susiformavo kaip anesteziologijos subspecialybė su mokymo programomis, vadovėliais, žurnalais ir draugijomis. 

Pagrindinis šios specialybės principas yra saugumas. Tačiau šiandieną iškyla probleminis klausimas – tai  anestezijos poveikis ir galimas anestetikų toksiškumas besivystančiai vaiko centrinei nervų sistemai. Šia svarbia tema išsamiai domėjosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos fakulteto Anesteziologijos klinikos docentė dr. Danguolė Česlava Rugytė. Vaikų ligų klinikų skyriuje docentė skaitė viešąjį pranešimą: “Anestezijos poveikis besivystančioms vaikų smegenims – ką žinome ir ko ne?”

Vaikui augant, keičiasi jo anatomija, fiziologija, bręsta gyvybiniai organai, įskaitant smegenis. Paskaitoje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad pastaruosius du dešimtmečius vykstantys tyrimai byloja apie neigiamą anestetikų poveikį gyvūnų jauniklių smegenims: gali sukelti neurodegeneraciją (ląstelių žūtį, sinapsių formavimosi sutrikimą, slopinti naujų neuronų atsiradimą), vėliau sąlygoti elgsenos, atminties, mokymosi ir kitokius sutrikimus.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos fakulteto Anesteziologijos klinikos docentė dr. Danguolė Česlava Rugytė.Natūraliai iškyla klausimas, ar anestezija nesukelia neigiamo poveikio besivystančioms vaiko smegenims bei jo elgsenai ir mokymuisi vyresniame amžiuje. Nors tyrimų su gyvūnais atradimų tiesiogiai negalima tapatinti ir taikyti žmogui, visgi retrospektyvūs klinikiniai tyrimai nurodo tam tikrą sąsaja tarp operacijos kūdikystėje ir vystymosi vėlesniame amžiuje. Pastebėta, kad po didelės apimties operacijų vėlesnis vaiko vystymasis dažnai būna sutrikęs. Pavyzdžiui, ištyrus dvynių poras paaiškėjo, jog operuotų dvynių poros mokėsi kur kas prasčiau ir turėjo daugiau elgesio sutrikimų, lyginant su neoperuotomis dvynių poromis. Kita vertus, kiti tyrimai atskleidžia, kad operaciją patyrusio dvynio elgsena visiškai nesiskyrė nuo neoperuoto jo brolio ar sesers. Nors pagrįstų įrodymų, kad anestetikai neigiamai veikia besivystančias vaikų smegenis, nėra, nuogąstavimai medicinos specialistus verčia įsitraukti į labai svarbią diskusiją.

Būtent todėl buvo įvykdyti epidemiologiniai tyrimai, kurių išvadas paskaitoje nagrinėjo docentė dr. D. Č. Rugytė. Pasak docentės, remiantis šiais tyrimais, galima daryti išvadą, kad viena nekomplikuota anestezija vaikams iki trejų metų amžiaus nėra siejama su prastesniais mokymosi rezultatais, lyginant su neoperuotais vaikais. Kita vertus, to negalima pasakyti apie dvi ir daugiau anestezijų, kurios reikalingos kai kuriems pacientams dėl įvairių priežasčių.

Remiantis ikiklinikinių ir epidemiologinių tyrimų rezultatais, 2009-ais metais Maisto ir vaistų agentūra (Food and Drug Administration, FDA) kartu su Tarptautine anesteziologijos mokslo draugija (International Anesthesia Research Society, IARS) įkūrė partnerystę (Strategies for Mitigating Anesthesia-Related Neurotoxicity in Tots (Smart Tots),kurios tikslas – atsakyti į šiuo metu iškilusius klausimus apie anestezijos saugumą. Pasak docentės dr. D. Č. Rugytės, šiuo metu vyksta perspektyvieji tyrimai (PANDA, GAS, Safety in Kids), kurie, kaip tikimasi, greitai pateiks atsakymus apie anestezijos poveikį vaikams. Ši naujiena itin aktuali viso pasaulio medikams, įskaitant ir Lietuvą.

Kol pasirodys minėtieji tyrimai, šiuo metu medicinos specialistams rekomenduojama  remtis 2012-ų metų Amerikos pediatrų akademijos (American Academy of Pediatrics, AAP) ir 2014-ų metų Smart Tots išplatinta rekomendacija, kad planinė chirurgija butų vengiama vaikams iki trejų metų amžiaus, išskyrus atvejus, kai reikia gelbėti paciento gyvybę arba operacijas ir procedūras, be kurių kiltų pavojus normaliai vaiko sveikatos būklei ateityje (remiantis šaltiniu: Rappaport BA, Suresh S, Hertz S, Evers AS, Orser BA. Anesthetic neurotoxicity--clinical implications of animal models. New England Journal of Medicine, 2015 Feb 26;372(9):796-7. doi: 10.1056/NEJMp1414786).

Mažojo paciento saugumo klausimu pakomentavo ir Anesteziologijos klinikos gydytoja anesteziologė reanimatologė lektorė Laura Lukošienė. Anesteziologė pastebėjo, kad vaikai yra ypatingai jautri ir pažeidžiama visuomenės dalis, jie nėra maži suaugusieji. Būtent todėl vaikų anesteziologai gilinasi į modernius mokslo ir technologijų pasiekimus: gilesnės žinios leidžia maksimaliai apsaugoti pacientą. „Ultragarso įdiegimas į vaikų anesteziologo klinikinę praktiką taip pat leido ištobulinti anestezijos procedūras ir pasiekti labai aukštą kokybės, saugumo ir efektyvumo lygį vaikų anesteziologijoje“.

LSMUAnesteziologijos klinikos vadovas profesorius Andrius Macas pastebėjo, jog šie metai klinikai buvo ypatingi: kolektyvas įgijo tris mokslo daktarus, iš kurių du parengė disertacijas vaikų anesteziologijos srityje. Profesorius džiaugėsi, kad keliami potencialūs anestetikų toksiškumo klausimai, kurie šiandieną yra labai aktualūs, norint užtikrinti maksimalų mažųjų pacientų saugumą. „Vaikų anesteziologija yra specifinė ir ypatinga anesteziologijos sritis. Vaikas yra kitoks pacientas: nebūtinai sudėtingesnis, bet – kitoks. Kuo tiksliau žinosime vaiko kaip paciento kitoniškumą, tuo saugesnis bus pacientas“. Pasak Anesteziologijos klinikos vadovo prof. dr. A. Maco, 2010-ais metais klinika yra pasirašiusi Helsinkio deklaraciją dėl pacientų saugumo anesteziologijoje. Šia deklaracija siekiama bendrų tikslų su pasirašiusiomis šalimis, o vaikų anesteziologijos funkcijos Lietuvoje remiasi būtent Helsinkio deklaracijos gairėmis. „Esmė yra paciento saugumas“, – pabrėžė profesorius. „Į Lietuvą taip pat atvažiuoja daug mažųjų pacientų iš užsienio šalių. Tarptautiškumas jaučiamas ne tik iš klinikos pusės, kuomet remiantis tarptautine deklaracija dedamos pastangos užtikrinti maksimalų paciento saugumą, bet ir iš pačių pacientų“. Klinikos vadovas pastebėjo, kad šiandieną klinika gali didžiuotis profesionalių ir kompetentingų anesteziologų darbu ir toliau dėti pastangas siekiant tik tobulų rezultatų.

 

Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu