Spausdinti

LSMU gimnazijos jauniausieji moka švęsti Valstybines šventes

LSMU gimnazijos jauniausieji moka švęsti Valstybines šventesŠių metų vasario 12-ąją Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) iškilmingai paminės Vasario 16-ąją. Šventiniame Senato posėdyje dalyvaus ir LSMU gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys, kurio vadovaujamos gimnazijos jaunieji moksleiviai rengia įspūdingą pasirodymą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Kalbiname LSMU gimnazijos direktorių Arūną Bučnį.

Kas Jums yra Vasario 16-oji?

Didžiausia šventė. Šia švente kaip lietuvis ir savo valstybės patriotas didžiuojuosi, švenčiu ir džiaugiuosi. Juk 1918-ųjų metų Vasario 16-ąją galime vadinti mūsų moderniosios valstybės pradžia. Kartu – tai mūsų Tautos beveik šimtmečio istorija: didvyriška, tragiška, pragyvenusi žiauriausias XX a. okupacijas. Be Vasario 16-osios, nebūtų Kovo 11-osios, nebūtų buvę ir mūsų Tautos. Tad už tai, kas esame šiandieną, turime dėkoti šiai dienai.

Ar LSMU gimnazijos moksleiviams svarbi ši šventė? Kaip kalbatės su šiuolaikiniu jaunimu apie šią datą?

Dvejų mūsų gimnazijos gyvavimo metų patirtis parodė, kad jaunoji karta moka įdomiai ir išradingai švęsti valstybei svarbias šventes. Šią iškilią dieną tiek moksleivių, tiek mokytojų nuotaika būna puiki. Šiandieninę „Z“ kartą lengviausia pasiekti „kalbant jų kalba“. Visų dalykų mokytojai turi savus metodus: vieni apie šią datą kalba per istoriją, kiti – per poeziją, treti – per dainas, ketvirti – per šokius, dar kiti – per dailę, spalvas. Dar prieš metus, diskutuodami apie šios dienos minėjimą, išgirdome įdomų mokytojo Mantvydo siūlymą: „pavadinkime šią šventę „V16“. Ši idėja visiems labai patiko. Jeigu kalbiesi su vaikais nuoširdžiai ir pats tuo tiki, jie tai pajus ir priims.

Kaip Vasario 16-ąją mini LSMU gimnazija: bendruomenė, moksleiviai?

LSMU gimnazijos jauniausieji moka švęsti Valstybines šventesKaip minėjau, esame besikurianti bendruomenė. Susirinkę į šią gimnaziją iš įvairių mokyklų (mokiniai – iš 86 mokyklų, mokytojai – iš daugiau negu 20-ies) turėjome įvairiausių patirčių. Pirmaisiais metais pasiūliau idėją: tegul šventės akcentu tampa mokyklos berniukų choro daina apie Lietuvą. Labai norėjosi, kad visi mokyklos vyrukai, būsimi Tėvynės gynėjai, dainuotų. Tuomet prisijungė mokyklos mokytojai vyrai ir mums puikiai pavyko. Nepretendavome į aukštą chorinį meistriškumą, bet dainavome nuoširdžiai.

Prisimindamas pirmąjį Vasario 16-osios minėjimą dar 1989-ais metais sovietinėje mokykloje, labai norėjau, kad dainuotumėme savanorių dainą „Lietuvos žalias kraštas aidi…“. Džiaugiuosi, kad paklausiau muzikos mokytojos Laimos: G. Paškevičiaus daina „Šitą žemę man likimas dovanojo“ daug geriau ir nuoširdžiau nuskambėjo, ją labai šiltai priėmė visi renginio dalyviai.

Tradiciją stengiamės tęsti: prisijungia roko grupės, padeda gimnazijos merginos, o šiais metais džiaugsimės gimnazistų tautinių šokių kolektyvo pasirodymu.

Kokią programą parengėte Vasario 16-osios minėjimui, vykstančiame LSMU Senate?

Pasisiūliau paruošti pranešimą. Buriame vaikinų chorą, o kita – tegu bus paslaptis. Dalyvaujantieji mūsų programą išvys vasario 12-ąją dieną.

Ar LSMU gimnazistai noriai įsitraukia į šventinius pasirodymus?

Mokiniai įsitraukia noriai, jei jiems tai priimtina. Formos turi būti įvairios ir besikeičiančios. Praėjusiais metais Kovo 11-ąją organizavome „Chorų karus“. Žinau, kad šiemet raginti į šį renginį nebereikia. Labai malonu, kai tokiuose renginiuose matome ir mokinių tėvelius. Nuostabią dovaną gavome iš tėvų komiteto – mūsų Trispalvę!

Ar šiuolaikiniam jaunimui reikalingos tokios šventės? Kaip į jas sėkmingai įtraukti jaunimą?

Turime pasistengti visi: mokinių seneliai, tėvai, mokytojai, politikai, dvasininkai, žiniasklaidos atstovai, kad jaunimui tokios šventės taptų savastimi. Tyrimai rodo, kad juo ilgesnis demokratinis valstybės gyvavimo laikotarpis, juo jaunimas tampa mažiau patriotiškas. Jeigu tai gali sau leisti didžiosios tautos, mes to daryti neturime teisės. Tai mūsų visų lietuvių pareiga. O įtrauksime jaunimą ne tik „kalbėdami jų kalba“, bet kartais ir lengvai „paspausdami“. Girdėjau ir pas mus skeptikų: „Kam šiandieniniam vaikui tokios šventės reikia?“ Atsakysiu dainos žodžiais: „Šitą žemę man likimas dovanojo…“. Juk gimdami mes įsipareigojame tai daryti – mylėti vienintelę savo Tėvynę Lietuvą!

Sveikinu visą LSMU bendruomenę su Vasario 16-ąja – Lietuvos valstybės atkūrimo diena! Tas Laisvės nevertas, kas negina jos!..

 Jurgita Miciulevičiūtė-Smeu