Spausdinti

Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos specializacija Universiteto ligoninėje

 Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos specializacija Universiteto ligoninėjeNuo praėjusių metų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninėje Kauno klinikose organizuojami operacinės anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos specializacijos kursai, kuriuos jau baigė 30 slaugytojų. Su slaugos specialistų trūkumu susidūrusi ligoninė problemą išsprendė pasiūliusi galimybę mokytis.

Apie būtinybę ieškoti išeities ir kelti slaugos personalo kvalifikaciją kalbėjo Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnybos vadovė dr. Jolanta Toliušienė bei Anesteziologijos klinikos vadovas prof. Andrius Macas.

„Ne tik mūsų ligoninėje, bet ir visoje Europoje bei kitose pasaulio šalyse, nėra lengva sukomplektuoti universiteto ligoninės personalą. Taip yra todėl, kad universiteto ligoninėje – naujausios technologijos, čia gydomi sudėtingiausių patologijų pacientai“, – priežastis, dėl kurių gimė mokymų idėja, vardijo prof. A. Macas.

Koordinuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų mokymus ėmėsi Kauno klinikų Slaugos koordinavimo tarnyba. Praktinius mokymus veda Anesteziologijos klinikos ir Intensyviosios terapijos klinikos sveikatos priežiūros specialistai. Tai labai naudinga, nes operacinėje ar intensyviosios terapijos skyriuje dirbantis dėstytojas geriau gali perduoti tai, ką turi mokėti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Specializacija vykdoma pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą programą, jai vadovauja doc. Aurika Karbonskienė.

Pirmąjį kartą mokymo kursus baigė 8 anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojai. Kovo mėnesį mokymus baigė antrasis srautas – trigubai didesnis nei pirmasis. Šiuo metu jau mokosi trečioji grupė – kreipiasi nauji žmonės ir iš kitų ligoninių, ir Kauno klinikų darbuotojai.

„Pernai į Anesteziologijos kliniką atėjo 10 naujų žmonių. Šis atėjimas susijęs ne tik su kursais. Kaip ir kitos profilinės klinikos, pajutome poreikį ir atsakomybę investuoti į mūsų klinikos slaugą, nes esame suinteresuoti turėti gerą slaugos personalą, kad ateitų ne tik puikiai išsilavinusios slaugytojos, bet ir turinčios atsakomybės jausmą, kurį prisiėmė ne tik jos, bet ir ligoninė“, – prof. A. Macas kalba apie abipuses garantijas, kurias suteikia pasirašyta sutartis.

Kursus organizuoja LSMU SF Slaugos ir rūpybos katedra bei Anesteziologijos klinika. Tai dviejų Universiteto padalinių ir kaip mokymo bazės – Universiteto ligoninės organizuojami kursai, bet mokytis jose gali visi Lietuvos slaugytojai, norintys įgyti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojo specializaciją.

Pasak prof. A. Maco, jauni slaugytojai Kauno klinikose pamato ir sužino labai daug. Kada nors jie eis dirbti į kitas ligonines, bet karjeros pradžia, būsimos kompetencijos mastas, patologijos platumas turi būti patirta tokio lygio ligoninėje kaip Kauno klinikos.

Dr. J. Toliušienė pritarė, kad Kauno klinikose lieka tik stipriausi, didžiausią potencialą turintys darbuotojai ir tie, kuriems patinka būtent šis sudėtingas ir sunkesnis nei kitur darbas. Todėl tiems, kas nori mokytis, įgyti žinių, tereikia atsigręžti į Kauno klinikas.

Prof. A. Macas priminė, kad2010 m. Lietuva pasirašė ir prisijungė prie Helsinkio deklaracijos dėl pacientų saugumo anesteziologijoje. Deklaraciją sudaro 11 punktų – nėra taip daug, bet Kauno klinikos yra vienintelė ligoninė, visu mastu įdiegusi arba diegianti tai, apie ką kalba, įskaitant ir personalo mokymą.

Vaikų ligų klinikos Vaikų intensyviosios terapijos skyriaus slaugytoja Dovilė Šakočiūtėoperacinės anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos specializantų kursą baigė kovo mėnesį:

„Bendrosios praktikos slaugos specialybę įsigijau Kauno kolegijoje. Įsidarbinau Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje ir, padirbėjusi apie pusę metų, sužinojau apie kursus.

Susidomėjau ir norėjau juos lankyti, džiaugiausi, kad yra tokia galimybė, jog darbovietė siunčia tobulintis ir mokytis. Mokytis pradėjau 2014 m. rugsėjo mėn. Kursai buvo sudaryti iš teorinės ir praktinės dalių, teorinė dalis truko 1 mėn. Paskaitos vyko reguliariai kiekvieną dieną, po keletą valandų. Paskaitose buvo labai įdomu. Dėstė savo srities profesionalai, specialistai, ne tik teoriškai paaiškinantys tam tikrus, su medicina susijusius dalykus, bet kartu ir praktiškai patys tai darantys, dirbantys, besidomintys ir nuolat tobulėjantys, dalyvaujantys įvairiose konferencijose ir mums perduodantys naujausias žinias. Tai paliko labai didelį įspūdį.

Vėliau prasidėjo praktinė dalis. Anesteziologijos klinikos vyresnioji slaugytoja skirdavo specialistą, su kuriuo ėjome į operacinę, atlikome praktiką. Tik geriausiais žodžiais galiu atsiliepti apie visą draugišką personalą, kuris savo elgesiu atspindėjo komandinio darbo principus. Nebuvo jokių priekaištų, kad kažko nežinome, per dažnai klausiame ir galbūt – to paties… Nors ir dirbantys savo tiesioginį darbą, paklausti visada atsakydavo, patardavo, palydėdavo, parodydavo, kaip, ką daryti. Tai gerai nuteikdavo ir džiugino, skatino dar labiau domėtis ir gilintis.

Patiko, kad ir teorinės dalies paskaitose buvo vaizdinės priemonės – rodė atneštą arba vesdavo į vieną ar kitą reanimacijos skyrių ir pasakodavo apie įvairius prietaisus, kaip jie veikia, kas, ką reiškia ir kt. Tai labai reikalinga ir naudinga informacija bei patirtis.

Malonu, kad darbo kolektyvas mano tobulinimosi galimybes sutiko taip pat džiugiai kaip ir aš pati, džiaugėsi dėl manęs, kad jaunam žmogui atsiranda galimybės, jaunas žmogus turi ir privalo toliau mokytis, savo profesinėje srityje privalo siekti daugiau ir giliau. Kolektyvas palaikė mane bei patarė ir toliau siekti žinių bei tobulėti. Džiaugiuosi savo pasirinkta specialybe, darbas man labai patinka, save įsivaizduoju tik šioje srityje. Esu dėkinga kursų rengėjams, organizatoriams ir darbovietei, kad organizavo tokius kursus, kad galima tokia veikla, kai mes, net ir įgiję savo pagrindinį profesinį išsilavinimą, galime ir toliau mokytis bei gilinti profesijos žinias. Džiaugiuosi, kad turiu tokias profesines galimybes, siekiu jas išnaudoti ir kiek įmanoma daugiau sužinoti. Per tą pusmetį įgytos žinios, tai, ką mačiau ir girdėjau, praplėtė profesinį mano akiratį. Daug darbo patirties dar neturiu, dar kiekviena diena ir darbe, ir lankant kursus mane išmoko kažko nauja. Susiklosčius palankoms aplinkybėms, ir pati pakartočiau galimybę pasirinkti šiuos kursus, ir kitiems patarčiau – niekada neatmesti galimybės tobulėti.“

 

LSMU inf.