Spausdinti

Konkursas pareigoms eiti


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia viešąjį konkursą eiti šias dėstytojų pareigas:


 Medicinos akademijoje:


 Farmacijos fakultete:

1 jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et., mokslo kryptis – farmacija) Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje.

 Medicinos fakultete:

 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Biochemijos katedroje;

  • lektoriaus (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Gastroenterologijos klinikoje;
  • docento (0,4 et., mokslo kryptis – medicina) ir 1 lektoriaus (0,35 et., mokslo kryptis – medicina) Nefrologijos klinikoje;
  • lektorių (2 x 0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Plastinės ir rekonstrukcinės chirurginės klinikoje;
  • docento (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Vaikų ligų klinikoje;
  • profesoriaus (1,0 et., mokslo kryptis – medicina) Šeimos medicinos klinikoje.

 Slaugos fakultete:

 1 docento (0,25 et., mokslo kryptis – medicina) Sporto medicinos klinikoje.

 Visuomenės sveikatos fakultete:

 2 lektorių (2 × 0,75 et., mokslo kryptis – psichologija) Sveikatos psichologijos katedroje.


Veterinarijos akademijoje:


 Veterinarijos fakultete:

  •  1 docento (0,5 et., mokslo kryptis – veterinarija) Anatomijos ir fiziologijos katedroje;
  • 1 lektoriaus (0,5 et., mokslo kryptis – biologija) Mikrobiologijos ir virusologijos institute.

 Gyvūnų mokslų fakultete:

  •  1 vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et., mokslo kryptis – gyvūnų mokslai) Gyvūnų auginimo technologijų institute.

Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2018 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 107-03 patvirtintą kvalifikacinių ir atestacijos reikalavimų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybėms nustatymo, konkursų į dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas skelbimo, organizavimo ir vykdymo bei dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo tvarką www.lsmuni.lt/naujienos/konkursaipareigomseiti/.

Papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: 1. Turėti mokslinio darbo patirties farmacinių technologijų srityje – jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms eiti Farmacinių technologijų instituto Farmacijos mokslinėje laboratorijoje. 2. Gebėti laisvai bendrauti anglų kalba darbinėje aplinkoje (ne mažesnis nei B2 lygis), turėti molekulinės diagnostikos pagrindų kardiologijoje dėstymo studijų programos „Medicina“ Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų ir susijusiems moduliams patirties – docento (0,25 et.) pareigoms; turėti patirties dėstyti dalyką „Biochemija“ medicinos ir sveikatos mokslų srities studijų programų studentams – lektoriaus (0,5 et.) pareigoms eiti Biochemijos katedroje. 3. Turėti galiojančią medicinos praktikos licenciją: gydytojo dietologo – lektoriaus pareigoms eiti Gastroenterologijos klinikoje, gydytojo nefrologo – docento ir lektoriaus pareigoms eiti Nefrologijos klinikoje, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo – lektoriaus (0,25 et.) pareigoms, gydytojo ortopedo traumatologo – lektoriaus (0,25 et.) pareigoms eiti Plastinės ir rekonstrukcinės chirurginės klinikoje, vaikų infekcinių ligų gydytojo – docento pareigoms eiti Vaikų ligų klinikoje, šeimos gydytojo – profesoriaus pareigoms eiti Šeimos medicinos klinikoje. 4. Turėti patirties dėstyti dalykus „Sporto medicinos pagrindai“ ir „Sporto traumatologija“ studijų programų „Medicina“, „Kineziterapija“, „Sveikatinimas ir reabilitacija“ studentams, vadovauti studijų programų „Medicina“ ir „Sveikatinimas ir reabilitacija“ studentų baigiamiesiems darbams, turėti sporto medicinos gydytojo kvalifikaciją – docento pareigoms eiti Sporto medicinos klinikoje. 5. Turėti ne mažiau kaip ketverių metų dalyko „Bendravimo psichologija“ dėstymo ir koordinavimo I pakopos psichologijos studijų studentams darbo patirties, studentų mokslinių darbų ir studijų baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo proceso organizavimo ir vykdymo patirties, studijų programos „Medicina“ užsienio studentams dėstymo patirties, ne mažesnį kaip C2 anglų kalbos mokėjimo lygį – lektoriaus (0,75 et.) pareigoms, turėti ne mažiau kaip dvejų metų darbo mokslinių tyrimų metodologijos ir kokybinės analizės metodus I ir II pakopų universitetinių studijų studentams dėstymo patirties, sveikatos psichologijos mokslinių tyrimų organizavimo ir vykdymo patirties – lektoriaus (0,75 et.) pareigoms eiti Sveikatos psichologijos katedroje. 6. Turėti dalyko „Taikomoji biologija ir laboratoriniai gyvūnai“ dėstymo anglų kalba ir dalyko „Ląstelės biologija“ dėstymo studijų programos „Veterinarinė medicina“ studentams patirties – docento pareigoms eiti Anatomijos ir fiziologijos katedroje. 7. Turėti patirties mikrobiologijos srityje – lektoriaus pareigoms eiti Mikrobiologijos ir virusologijos institute. 8. Turėti mokslo ir/ar eksperimentinės plėtros projektų vadovo / vykdytojo patirties (ne mažiau 10 projektų per pastaruosius 5 metus), patirties mokslinių tyrimų in vivo ir in vitro atlikime bei dalyvauti mokslo integracijoje į studijas.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

 2. Atestacijos kortelę pagal Universiteto patvirtintą formą.

 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą (pagal Europass formą).

 5. Pastarųjų 5-erių metų publikacijų sąrašą (jei siekiama pirmą kartą Universitete eiti profesoriaus, docento, vyriausiojo mokslo arba vyresniojo mokslo, arba mokslo darbuotojo pareigas, teikiamas visų publikacijų sąrašas).

 6. Aukštojo mokslo baigimo, mokslo laipsnio, pedagoginio vardo dokumentų (su priedais) originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, grąžinami) arba, jeigu dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro. Šis punktas Universitete jau dirbantiems darbuotojams yra netaikomas.

 7. Dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, originalus ir kopijas (originalai, sutikrinus juos su pateiktomis kopijomis, bus grąžinti) arba, jei dokumentai siunčiami paštu, – nuorašus, patvirtintus notaro.

 8. Gyvenamosios vietos ir elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. spalio 7 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

 


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, kodas 302536989, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas, skelbia konkursą eiti šias pareigas 5-erių metų kadencijai:


 Medicinos akademijoje:


Medicinos fakultete:

  • Vadovo Anatomijos institute.

Pretendentai turi atitikti reikalavimus pagal Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2016 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 80-9 patvirtintą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto katedros vedėjo, instituto, profilinės ir veterinarijos klinikų vadovo rinkimų reglamentą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.

3. Mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją.

4. Gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą.

5. Atestacijos kortelę.

6. Pastarųjų 5 metų publikacijų sąrašą iš Universiteto Bibliografijos skyriaus.

Dokumentus pateikti iki 2019 m. spalio 7 d. Personalo tarnybai (I a., kab. Nr. 102), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 7, Kaunas.

Pasiteirauti: tel. 8 37 465415.

  

 

SUSIJĘ REGLAMENTAI: