Spausdinti

Studijos

Studijų procesų vykdymui katedroje yra įrengtos auditorijos. Studijų procesas organizuojamas naudojant katedros, mokslinių laboratorijų, bei ūkinių subjektų bazes. Skiriamas dėmesys praktiniam studentų parengimui. Praktiniai darbai vykdomi Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijoje, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje, Josifo Taco
melžimo mokymo centre ir vivariume. Šios laboratorijos taip pat tarnauja studentų baigiamųjų darbų ruošimui. Išvykoms į ūkinius subjektus yra naudojama gido sistema. Tai leidžia kvalifikuočiau teikti informaciją apie gamybinius procesus. Studijų kokybei pagerinti katedroje prenumeruojami specialybės leidiniai. Taip pat katedroje sudarytos galimybės studentams ir dėstytojams naudotis internetu užsiėmimų metu, naudojama video medžiaga apie gyvūnų laikymo sistemas. Studentai rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus kartu su katedros ir laboratorijų mokslininkais atlieka eksperimentus, tiria pašarinių žaliavų ir gyvūninių produktų kokybę, analizuoja gyvūnų virškinimo procesų rodiklius.