Gyvulininkystės katedra

 • Apie katedrą

  Gyvulininkystės katedroje dirba 9 darbuotojai, iš jų 8 pedagoginio ir 1 pagalbinio personalo. Katedroje dirba 2 profesoriai, 4 docentai ir 2 lektoriai.

   

  GTF bakalauro studijose dėstomi dalykai:

  Privalomi: Galvijininkystė; Kiaulininkystė; Paukštininkystė; Avininkystė ir ožkininkystė; Žvėrininkystė; Bitininkystė; Melžimo technologija; Arklininkystė; Žuvininkystė.

  Pasirenkami:Sraigių auginimas ir veisimas; Miško žvėrių ir paukščių biologija; Alternatyvioji augalininkystė ir gyvulininkystė; Žirgininkystės pagrindai; Smulkiųjų gyvulių selekcija; Melžimo mechanizavimo raida.

  Šiose disciplinose studijuojama apie ūkinių gyvūnų auginimą pienui, mėsai bei kitai produkcijai gauti, lesalų ir pašarų ruošimo technologijas, specialiąją gyvūnų mitybą, gyvūnų genetinio potencialo didinimo būdus bei priemones, užtikrinant gaminamos produkcijos kokybę bei gyvulininkystės ūkių rentabilumą. Studentai išmoksta naudoti naujausias gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veisimo technologijas, atsižvelgiant į ES gyvūnų gerovės, produkcijos kokybės bei aplinkosaugos reikalavimus.

  GTF magistrantūros studijose dėstomi dalykai: gyvūnų biotechnologija, bičių produktai ir jų gavybos technologijos, kiaulienos gamybos technologijos, mėsos biochemija ir mėsos perdirbimo technologijos, paukštininkystės produktų kokybė ir jų gamybos technologijos, pieno biochemija ir pieno perdirbimo technologijos, pieno ir galvijienos gamybos technologijos, gyvūnų auginimo technologijų vadyba, alternatyvūs bioverslai, gyvulininkystės verslas.

  Magistrai minėtose disciplinose studijuoja apie aukštos kokybės gyvūninių produktų gamybos technologijas, tausojančias aplinką, naujausius biotechnologijos pasiekimus, jų taikymą gamybinėmis sąlygomis, funkcionaliųjų gyvūninių žaliavų kūrimo prielaidas.

   

  VF veterinarinės medicinos studijose dėstomi dalykai: gyvūnų auginimo technologijos, melžimo mechanizavimo raida, melžimo technologija, žvėrininkystė.

  Studentai studijuoja apie galvijų pieno ir mėsos produkciją, galvijų auginimo, kiaulienos gamybos, kiaušinių ir paukštienos gamybos, avių ir ožkų auginimo technologijas, melžimo įtaką pieno kokybei ir tešmens sveikatingumui, skirtingoms žvėrelių rūšims naudojamus pašarus bei taikomas šėrimo technologijas, kailių ir mėsos gamybos technologijas, Lietuvoje auginamos žuvų rūšis. Žuvų auginimą tvenkiniuose. Karpių veisimo ir auginimo technologijos.

  VF veterinarinės maisto saugos studijose dėstomi dalykai: Avienos ir ožkienos pirminė gamyba, Bičių produktai, Galvijienos pirminė gamyba, Kiaulienos pirminė gamyba, Pieno pirminė gamyba, Pirminė kiaušinių ir paukštienos gamyba, Žuvininkystė, šiuolaikiniai analizės metodai ir jų taikymas maisto pramonėje.

  Kiaušinių ir paukštienos, kiaulienos, galvijienos, pieno, avienos ir ožkienos pirminės gamybos ir kokybės vertinimas. Bičių produktų gavyba ir kokybė. Žuvų auginimas, žuvų ištekliai, jų apsauga bei gausinimas.

 • Katedros istorija

  Katedra įkurta 1938 m. 1946 m. įsteigus zootechnikos fakultetą, katedra daug kartų reorganizuota. Pirmiausia atsiskyrė ir tapo savarankiška zoohigienos katedra. 1948 m. katedra padalyta į dvi-specialiosios zootechnikos ir gyvulių veisimo su genetikos kursu. 1949 m. katedros vėl sujungtos į vieną - gyvulių veisimo ir specialiosios zootechnikos. 1950 m. katedra vėl dalijama į dvi - Specialiosios zootechnikos ir Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos. 2004 05 12 LVA senato posėdžio protokolu Nr. 05 02 08, reorganizavus Informatikos ir inžinerijos katedrą prie katedros prijungtas Melžimo mokymo centras (įkurtas 1990 m.) ir katedra pavadinama Gyvulininkystės katedra.

 • Mokslinė veikla

  Pagrindinės mokslo veiklos kryptys: Genetinis ir technologinis gyvulių ir paukščių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas.

 • Studijos

  Studijų procesų vykdymui katedroje yra įrengtos auditorijos. Studijų procesas organizuojamas naudojant katedros, mokslinių laboratorijų, bei ūkinių subjektų bazes. Skiriamas dėmesys praktiniam studentų parengimui. Praktiniai darbai vykdomi Gyvūnų mitybos ir biotechnologijų centro Paukščių lesalų ir paukštininkystės produktų laboratorijoje, Gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės įvertinimo laboratorijoje, Josifo Taco
  melžimo mokymo centre ir vivariume. Šios laboratorijos taip pat tarnauja studentų baigiamųjų darbų ruošimui. Išvykoms į ūkinius subjektus yra naudojama gido sistema. Tai leidžia kvalifikuočiau teikti informaciją apie gamybinius procesus. Studijų kokybei pagerinti katedroje prenumeruojami specialybės leidiniai. Taip pat katedroje sudarytos galimybės studentams ir dėstytojams naudotis internetu užsiėmimų metu, naudojama video medžiaga apie gyvūnų laikymo sistemas. Studentai rengdami bakalauro ir magistro baigiamuosius darbus kartu su katedros ir laboratorijų mokslininkais atlieka eksperimentus, tiria pašarinių žaliavų ir gyvūninių produktų kokybę, analizuoja gyvūnų virškinimo procesų rodiklius.

 • Ryšiai ir bendradarbiavimas

  Hohenheimo universitetas, Gyvūnų mitybos institutas, Lenkijos mokslų akademijos Gyvūnų reprodukcijos ir maisto tyrimų institutas, LSMU VA Gyvulininkystės institutas, Varmijos – Mazūrijos Universitetas, Halės universitetas, Gyvūnų mitybos institutas, Laisvasis Berlyno Universitetas, Gyvūnų mitybos institutas, Slovakijos žemės ūkio universitetas, KTU Maisto institutas, Gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie ŽŪM, LR Žemės ūkio rūmais, UAB „Šilutės veislininkystė“, Kiaulių valstybine veislininkystės stotimi, Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija, Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija, Lietuvos avių augintojų asociacija, Lietuvos kiaulių augintojų asociacija, Kinologų draugija, Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacija, Krokuvos agrarinis universitetas, Nacionalinis gyvulininkystės institutas Krokuvoje, Vroclavo gyvybės mokslų universitetas, Poznanės gyvybės mokslų universitetas, Liublino gyvybės mokslų universitetas, Bulgarijos gyvulininkystės institutas, AARHUS (Danija) universitetas, Gyvulininkystės produkcijos institutas Nitroje (Slovakija), Mičiurino valstybinis agrarinis universitetas (Rusija), Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba; Valstybinė kiaulių veislininkystės stotis; Žemės ūkio rūmai; kiaulių veislynai (30); individualus ūkininkų ūkiai; pramoniniai kiaulių kompleksai. Šis bendradarbiavimas padeda rengti ir vykdyti mokslinius projektus, gerinti Gyvulininkystės technologijos bakalauro, magistro ir doktorantūros studijų kokybę.

 • Projektinė veikla

  Nacionalinė mokslo programa “Sveikas ir saugus maistasMT/11-30 “Gyvūnų mitybos technologijos kūrimas gauti pagerintos biologinės vertės mėsą, pieną ir kiaušinius” - 2011 – 2015 m.

  "Fitobiotikų įtaka gyvūnų lipidų apykaitai, pašarų virškinamumui ir produkcijos formavimuisi".

 • Teikiamos paslaugos

  • gyvulių mėsinių savybių įvertinimas;
  • mėsos fizinių, cheminių, technologinių savybių nustatymas ir įvertinimas;
  • mėsos biologinės vertės nustatymas;
  • cholesterolio (LDL ir HDL) nustatymas mėsoje;
  • įvairių pašarinių priedų panaudojimo efektyvumo bei jų įtakos gyvulių augimo spartai mėsinėms savybėms ir mėsos kokybei nustatymas;
  • teikiamos konsultacijos galvijų ir avių auginimo, šėrimo bei laikymo klausimais;
  • receptūrų sudarymas paukščiams ir kiaulėms; paukščių lesinimo ir medžiagų apykaitos bandymų vykdymas, kombinuotųjų lesalų, pašarų ir ekskrementų
  • cheminiai tyrimai. Kiaušinių kokybės tyrimai;
  • konsultuoja ir pataria kaip pagaminti daugiau ir geros kokybės pieno, kokią pasirinkti melžimo techniką, kaip apsaugoti karves nuo tešmens ligų,
  • įvertina melžimo įrangos techninį ir sanitarinį stovį, melžimo įrangos eksploataciją;
  • organizuoja respublikines melžėjų varžytuves, moko kaip gaminti geros kokybės pieną pieno supirkėjus, melžėjas, gyvulininkystės specialistus, ūkininkus.
   
   
   
 • Kontaktai

  Romas Gružauskas prof. habil. dr., katedros vedėjas

  gruzauskas@lva.lt tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 135)

  4 korpusas, II a. 201 (1) kab.

   

  Česlovas Jukna emeritas prof. habil. dr.

  jukna@lva.lt tel. (8-37) 362772 (vietinis 172)

  4 korpusas, II a 203 kab.

   

  Almantas Šimkus prof. dr.

  almantas@lva.lt tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 177)

  4 korpusas, II a. 216 (1) kab.,

   

  Saulius Tušas doc. dr.

  saulius.tusas@lva.lt tel./fax. (8-37) 361483 (vietinis nr. 141)

  5 korpusas, II a. 202 kab.

   

  Asta Racevičiūtė-Stupelienė doc. dr.

  rasta@lva.lt tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 136)

  5 korpusas, IV a. 401 kab.

   

  Vilma Kliševičiūtė lekt.

  kliseviciute@lva.lt tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 136)

  5 korpusas, IV a. 401 kab.

   

  Mindaugas Paleckaitis lekt.

  mi7jazz@gmail.com

  4 korpusas, II a. 201 (2) kab.

   

  Saulius Makauskas doc. dr.

  makauskass@gmail.com tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 235)

  4 korpusas, II a. 217 (2) kab.,

   

  Aldona Šimkienė doc. dr.

  aldona@lva.lt tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 236)

  4 korpusas, II a. 216 (2) kab.

   

  Sonata Šidlauskienė studijų administratorė

  sidlauskiene@lva.lt tel. (8-37) 363505 (vietinis nr. 173)

  4 korpusas, II a. 202 (2) kab.

 • Nuorodos į katedros laboratorijas