Spausdinti

Taisyklės ir nuostatai


LSMU Bibliotekos ir informacijos centro naudojimosi taisyklės tpdf.jpg (thumb, 16x16)

 

Naudojimosi skaityklomis taisyklės
Leidinių išdavimas abonemente
Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės
Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės
Hipokrato priesaika

  


Naudojimosi skaityklomis taisyklės

 

 • Bibliotekos fonduose esančiais dokumentais gali naudotis visi Lietuvos respublikos ir užsienio piliečiai;
 • Skaityklose esančiais dokumentais (vadovėliais, moksliniais leidiniais, informaciniais leidiniais, meno leidiniais, vaizdiniais ir garsiniais dokumentais, periodiniais žurnalais, rankraščiais, senais bei retais dokumentais) naudojamasi tik vietoje;
 • Pernešti dokumentus į kitas skaityklas galima tik leidus skaityklos darbuotojui;
 • Dokumentai, užsakyti iš saugyklos į skaityklas, į namus neskolinami;
 • Skaityklų dokumentai, pažymėti specialiu ženklu, išduodami į namus terminuotam laikotarpiui;
 • Už laiku negrąžintą dokumentą imamas mokestis - 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną;
 • Skaityklose laikomasi elgesio viešose vietose taisyklių: tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti inventoriaus, netrukdyti dirbti kitiems, nesinaudoti mobilaus ryšio telefonais.
 • Skaitytojai, bandantys pasisavinti ar gadinti knygas, netenka teisės naudotis biblioteka. Apie tokį elgesį pranešama fakultetų dekanams bei darbo vadovams.
 • Už prarastą ar sugadintą bibliotekos dokumentą, kompiuterį ar jo priedą privaloma atlyginti tokiu pačiu ar kitu, lygiaverčiu jam paklausa ir rinkos kaina.
 • Bibliotekos vartotojams, nesilaikantiems nustatytos tvarkos, terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis bibliotekos teikiamomis paslaugomis.

 


 

Leidinių išdavimas abonemente

 

 • Dokumentai (spaudiniai, kompaktiniai diskai ir kt.) skolinami į namus tik LSMU studentams ir darbuotojams, turintiems darbuotojo ar studento pažymėjimą;
 • Dokumentai gali būti užsakomi internetu iš LSMU Virtualiosios bibliotekos, LSMU el. katalogo ; dokumentų grąžinimo terminai yra nurodyti ten pat;
 • Užsakytus dokumentus reikia atsiimti abonemente per 2 dienas;
 • Dokumentus iš atvirų fondų galima išsinešti tik užregistravus jų išdavimą savitarnos kompiuteriu arba pas bibliotekininką;
 • Užsakant iš saugyklų išduodami ne daugiau kaip 5 vienetai, o iš atvirų fondų - kiekis neribojamas;
 • Dokumentų grąžinimo terminus galima prasitęsti 9 kartus, jeigu jų nepageidauja kiti vartotojai. Žaliomis lipdėmis pažymėtus dokumentus galima prasitęsti 2 kartus. Tai galima atlikti iš bet kurio interneto prieigą turinčio kompiuterio (interneto klasės, namų ir t.t.): LSMU Virtualioji biblioteka / Mano paskyra / Išdavimai / Pratęsti pažymėtus.
 • Už negrąžintą laiku dokumentą imamas mokestis – po 0,14 Eur už kiekvieną pavėluotą dieną.

 


 

Naudojimosi bibliotekos kompiuteriais taisyklės

 • Skaityklose esančiais kompiuteriais gali naudotis visi universiteto bendruomenės nariai, klinikų ir institutų darbuotojai;
 • Galima naudotis interneto paieškos sistemomis ir medicininėmis duomenų bazėmis, bibliotekos elektroniniu katalogu ALEPH, bei medicininėmis duomenų bazėmis lazeriniuose diskuose (CD-ROM):
  • kompiuteriai 2-me aukšte ir 3 bei 4 aukštuose šalia lentynų yra skirti tik paieškai elektroniniame kataloge (ALEPH);
  • kompiuteriai multimedia klasėje skirti CD, DVD ir vaizdo bei garso bylų peržiūrai;
  • kompiuteriai interneto skaitykloje skirti paieškai interneto paieškos sistemose, duomenų bazėse, naudotis elektroniniu paštu ir pan.
  • bibliotekoje veikia bevielis interneto ryšys, galima naudotis savais nešiojamais kompiuteriais visose skaityklose;
  • asmeninės bylos ir dokumentai nesaugomi;
  • Individualiai skolinamais  kompiuteriais ir  jų priedais leidžiama naudotis  tik BIC patalpose. 
  • Paskolinti kompiuteriai ar jų priedai  privalo būti  grąžinti tą pačią dieną,  ne vėliau, kaip likus pusantros valandos iki BIC darbo dienos pabaigos;
  • slaptažodžius keisti draudžiama;
  • planšetiniai kompiuteriai skirti paieškai duomenų bazėse, visateksčių dokumentų skaitymui, vaizdo ir garso medžiagos mokslui ir studijoms peržiūrai.
 • Trinti esančias bylas, instaliuoti programas, keisti programų konfigūraciją griežtai draudžiama;
 • Baigę darbą kompiuterio neišjunkite.

 

Dėmesio! Įrašant dokumentus, sukurtus Microsoft Office Word (2007), atkreipkite dėmesį į siūlomus formatus (Save as), pasirinkite Jums labiausiai priimtiną. Ankstesnės Microsoft Office Word versijos nepalaiko "*.docx" formato.

 


 

Literatūros sąrašo sudarymo taisyklės

 

 • Ruošiant straipsnius į biomedicinos mokslų žurnalus, vadovaukitės rašymo bendrais reikalavimais ("Uniform requirements for manuscripts submmited to biomedical journals: Writting and Editing for Biomedical Publication", updated October 2004);
 • Norėdami sudaryti literatūros sąrašą medicinos leidiniuose, vadovaukitės Vankuverio sistema (Vancouver System);
 • Nepatartina cituoti sunkiai prieinamų šaltinių, žodinių pranešimų, rankraščių;
 • Rekomenduojama cituoti paskutinių 5 m. publikacijas (išskyrus fundamentines publikacijas);
 • Bibliografiniai įrašai sąraše dėstomi pagal citavimo eilę arba didesnės apimties bibliografiniuose sąrašuose autorių pavardės abėcėlės tvarka;
 • Autorinė eilutė arba pirmas antraštės žodis (jei aprašoma nuo antraštės) gali būti paryškintas;
 • Autorinėje eilutėje nurodyti iki 6 autorių. Jei autorių 7 ir daugiau - nurodoma 6 pirmieji su santrumpa “ir kt.”, “et al.”;
 • Nurodant šaltinį, naudoti santrumpas, (pvz., JAMA, Am Heart J, Obstet Gynecol).

 

Bibliografinio aprašo pavyzdžiai (Vankuverio sistema)

 

Knyga:

 1. Adamonis K, Bierontienė D, Denapienė G, Garalevičius R, Irnius A, Ivanauskas A, ir kt. Klinikinė gastroenterologija. 4-oji patais. ir papild. laida. Vilnius: Vaistų žinios; 2010.
 2. Mills SE, editor. Sternberg's diagnostic surgical pathology. 5th ed. Philadelphia (Pa.): Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2010.

Knygos dalis.:

 1. Tersa M, editor. Trends in asthma research. New York: Nova Biomedical Books; 2005. p. 185-9.
 2. Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, editor. Hypertension: pathophysiology, diagnosis and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
 3. Marsh PD, Nyvad B. The oral microflora and biofilms on teeth. In: Fajerskov O, Kidd E, editors. Dental caries. Oxford: Blackwell Munksgard; 2003. Chapter 3; p. 163-85.

Straipsnis žurnale:

 1. Andermann A. Breaking away from the disease-focused paradigm. Lancet.2010;376:2073-4.
 2. Mongirdiene A, Kursvietiene L, Kasauskas A. The coagulation system changes in patients with chronic heart failure. Medicina (Kaunas). 2010;46:642-7.

Konferencijų dokumentai:

 1. Soraka A, Svediene L, Sapezinskiene L. Dance movement impact on independence and balance of people with spinal cord injuries during rehabilitation. In: 10th congress of European Federation for Research in Rehabilitation - EFRR; 2009 September 9-12; Riga (Latvia). Bologna: Medimond; 2009. p. 37-40.

Elektroniniai dokumentai:

 1. Sutfin EL, McCoy TP, Reboussin BA, Wagoner KG, Spangler J, Wolfson M. Prevalence and correlates of waterpipe tobacco smoking by college students in North Carolina. Drug Alcohol Depend [Internet].2011 Feb 24 [cited 2011 Mar 04]. Available from: http://www.sciencedirect.com/science? DOI:10.1016/j.drugalcdep.2011.01.18.
 2. El-Sayed AM, Hadley C, Tessema F, Tegegn A, Cowan JA Jr, Galea S. Household food insecurity and symptoms of neurologic disorder in Ethiopia: an observational analysis. BMC Public Health [Internet]. 2010;10:802 [cited 2011 Mar 04].Available from:http://www.biomedcentral.com/1471-2296/6/6.
 3. Mekas T. Farmacijos raida ir profesinė etika [elektroninis išteklius]. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; 2010. [žiūrėta 2011 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą: Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa).
 4. Patient education materials [Internet] [cited 2011 Mar 03] Available from: http://www.guideline.gov/resources/patient-education.aspx.
 5. Kompensuojamuosius vaistus gali išrašyti ir ligoninėje [elektroninis išteklius] [žiūrėta 2011 m. kovo 4 d.]. Prieiga per internetą:http://www.sam.lt/go.php/lit/Kompensuojamuosius_vaistus_gali_israsyti/1712/2.

 

Prieš pateikiant mokslinį straipsnį į tam tikrą žurnalą, būtina susipažinti su autoriams keliamais reikalavimais (Instruction for authors).