Spausdinti

LSMU Atviros prieigos mandatas

lsmu_logo.jpg (226x169, 140x169)       oalogo.jpg (226x169, 226x82)

Priimta LSMU Rektorate 2013.11.04, Nutarimo Nr. 13-2

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) kuria institucinę LSMU elektroninių dokumentų talpyklą eDoc, remiantis atviros prieigos (Open Access) strategija ir siekia leisti „laisvai“ naudotis (pagal autorių teisių nuostatas) LSMU mokslinių tyrimų rezultatais ir užtikrinti jų matomumą, efektyvų naudojimą bei Universiteto mokslininkų publikacijų citavimą. Institucijos mokslinių tyrimų rezultatų atvira prieiga didina mokslinių tyrimų svarbą, supažindina su rezultatais visuomenę, išplečia elektroninių dokumentų matomumą bei jų citavimą šalyje ir pasaulyje. Universitetas aktyviai remia atviros prieigos (Open Access) judėjimą, taip atlikdamas vieną iš Universiteto funkcijų – socialinę atsakomybę prieš visuomenę. Atvira prieiga skatina tarptautinį bendradarbiavimą, tyrėjų bendradarbiavimą, naujus tarpdisciplininius tyrimus, inovacijas, vystymąsi, dalinimąsi informacija ir propaguoja mokslą. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto elektroninių dokumentų talpykla (toliau LSMU institucijos talpykla) įkurta 2013 m. siekiant užtikrinti Universiteto mokslinės produkcijos atvirą prieigą. LSMU Institucijos talpykloje talpinamos mokslinės publikacijos, knygos, konferencijų tezės, studentų moksliniai darbai (bakalaurų, magistrų baigiamieji darbai ir doktorantų apgintos disertacijos) ir kita Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslinė produkcija. LSMU moksliniai žurnalai ir elektroninės knygos yra laisvai prieinami.

♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦          ♦

 

LUHS Open Access mandate (Adopted by LSMU Rectorate on 4 November 2013, Decision No.13-2)

Lithuanian University of Health Sciences (LUHS) creates institutional repository LUHS eDoc supporting Open Access policy and seeking to enable the possibility to access freely (in accordance with copyright provisions) the results of scientific research of the LUHS and to ensure the visibility, effective use, citation of the publications of the University‘s scientists. Open access to the research results of an institution increases the significance of scientific investigations, brings them to the society, expanding their visibility and citation both at the national and global levels. University actively supports the open access movement thereby realizing one of the functions of the University  – social responsibility to the society. It promotes international co-operation, researchers networking, new cross-disciplinary research, innovation, development, sharing of information and promotion of science. Lithuanian University of Health Sciences open access institutional repository (hereinafter - Institutional Repository LUHS) is launched in 2013 in order to ensure open access of the scientific production of the University. The Institutional Repository LUHS contains scientific publications, books, conference papers, student final papers (graduate, undergraduate, doctoral thesis) and other scientific output developed by Lithuanian University of Health Sciences staff. Scientific journals and e-books, published by LUHS, are open access.