Spausdinti

E. dokumentų pateikimo įkėlimui į LSMU eDoc instrukcija

Leidinio pateikimas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto institucinę talpyklą

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto institucinėje talpykloje (LSMU IT) kaupiamos Universiteto darbuotojų mokslo publikacijos.

Norint įtraukti leidinį į LSMU IT, bibliotekos duomenų tvarkytojams turi būti pristatyta (užpildant Elektroninę LSMU publikacijų ir e. dokumentų registravimo formą):

1. Leidinys pdf formatu. Leidinys turi būti sumaketuotas taip, kad būtų tinkamas pateikti viešai. Jame turi būti aiškiai nurodyti:

  • autorius, bendraautoriai,
  • leidinio antraštė,
  • turinys,
  • ISBN numeris*,
  • leidėjas.

2. Leidinio viršelis (atskiru failu). Jei turite sumaketuotą leidinio viršelį (formatas jpg) jo reikia pateikti du variantus: originalaus dokumento dydžio (A4, A5 ar pan., 200 dpi) ir „atviruko‟ dydžio (apytiksliai 99 mm x 140 mm, 72 dpi). Jei sumaketuoto viršelio neturite, viršeliu galima laikyti pirmą kūrinio lapą; 

3. Antraštė ir santraukos lietuvių ir anglų kalbomis. Santraukos gali būti pačioje knygoje arba gali būti pateiktos atskirame faile;

4. Reikšminiai žodžiai;

5. Autoriaus darbinis elektroninis paštas.

6. Nurodytos prieigos prie kūrinio sąlygos:

  • laisvai prieinamas internete,
  • prieinamas tik institucijos intranete,
  • prieinamas tam tikrai vartotojų grupei (jei pasirenkama ši sąlyga, nurodyti IP aibę).

7. Recenzijos pdf formatu (jei tokios yra).

 

* Prašymo formą suteikti knygai ISBN numerį galite parsisiųsti iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos tinklapio http://www.lnb.lt/leidejui/

1. Atsidarykite LNB tinklapį http://www.lnb.lt/

2. Spragtelėkite nuorodą "LEIDĖJUI" ir eilutėje "Prašymas suteikti ISBN ar ISMN" pasirinkite "atsisiųsti DOC".

 

leid4.jpg (zoomed, 900x469)

 

Užpildytą prašymo formą siųsti Lietuvos nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centro (http://www2.lnb.lt/lt/apie-nb/struktura-ir-kontaktai/bibliografijos-ir-knygotyros-centras) Nacionalinių agentūrų skyriaus ISBN ir ISMN Lietuvos agentūrai el. paštu:

ISBN ir ISMN Lietuvos agentūra
Vadovė Vida Matijoškaitė
El. p.
isbnltu@lnb.lt

Tel. (8 5) 239 8649

Atsakymą su ISBN numeriu gausite per 5 darbo dienas.

 

Licencinė sutartis

  1. Kūrinio autoriui (-iams), pristačius visus reikalingus Kūrinio duomenis LSMU BIC keliamų į talpyklą e. dokumentų duomenų tvarkytojams, paruošiama licencinė sutartis. Tik tada, kai ją pasirašo autorius (-iai), kūrinys keliamas į talpyklą.
  2. Jeigu Kūrinio autorių yra 2, 3 ar daugiau, licencinėje sutartyje Kūrinio autorių srityje yra įrašomi visi Kūrinio autoriai, ir jie visi turi pasirašyti licencinę sutartį. Bet jei autorių susitarimu visą Kūrinio pateikimo duomenų tvarkytojams darbą ir licencijos pasirašymą atlieka tik vienas iš autorių, jis turi pristatyti laisva formą paruoštą ir pasirašytą visų autorių įgaliojimą, suteikiantį jam teisę pasirašyti sutartį už visus autorius. Tuo atveju, Sutarties Objekto dalyje įrašomai visi autoriai (taip, kaip jie pateikiami Kūrinio duomenyse) ir Kūrinio pavadinimas, o kitur licencinėje sutartyje įrašomas tik pasirašantis licencinę sutartį autorius.*

* Ruošiami nauji talpyklos nuostatai, ir licencinės sutarties pasirašymo tvarka juose bus tikslinama.